Formacja liderów i animatorów w Surażu 8-9.10.2021

W dniach 8-9.10.2021r. odbyła się w Surażu formacja liderów i animatorów. Na formację przybyli odpowiedzialni wspólnot z diecezji białostockiej                   i drohiczyńskiej. Weekend był poświęcony słuchaniu Pana Boga. Taki temat wcześniej rozeznali koordynatorzy. Piątek był poświęcony trosce o wspólnoty. Wspólnota  to matka, która daje życie i dlatego mamy ją coraz bardziej kochać i o nią się troszczyć. Każdy mógł się zastanowić czy buduje wspólnotę, czy ją rozbija i czy niesie Jezusa we wspólnocie czy siebie. Jako lider i animator czy jest zdolny do poświęceń i ofiary dla dobra wspólnoty.

Sobotnie konferencje o słuchaniu Pana Boga głosił ks. Adam Siegieniewicz z Białegostoku. Na wstępie uwrażliwił nas, że jak nie będziemy słuchać Pana Boga to będziemy słuchać siebie lub kogoś innego. Jak chcę poznać Pana Boga to muszę Go słuchać. Pan Bóg przychodzi do nas ze swoim Słowem, a my Go często nie przyjmujemy. Bez umartwienia nie da się usłyszeć Bożego głosu. Nie wszystko co usłyszę znaczy, że jest od Pana Boga, należy weryfikować przez owoce i przypisywać je Bogu. Ksiądz Adam zachęcał, aby każdy szukał własnej ścieżki do Boga i dał Mu przestrzeń podobnie jak Mojżesz poza obozem. Poprzez różne  błędne historie opisane w Biblii mamy poznawać siebie, swoje słabości, umieć się do nich przyznać, aby lepiej poznać Boga. Pan Bóg pragnie, abyśmy się z Nim spotykali jak przyjaciel z przyjacielem, serce przy sercu. Wtedy łatwiej poznamy siebie, a jak poznamy siebie to prędzej poznamy Boga.  Mamy trwać w Bożej obecności każdego dnia służąc innym, aby inni chwalili Boga. Nie szukać pochwał. Pragnąć samego Boga, a nie rzeczy duchowych bo to rodzi pychę. Pozwolić sobie na doświadczenie swoich słabości a czasem roześmiać się z własnej głupoty. Różne ważne pouczenia i przestrogi przekazane przez kapłana powinny nam dać wiele do myślenia.

Koordynatorzy Odnowy w Duchu Świętym Diecezji białostockiej podziękowali Jadwidze Porzezińskiej za dotychczasową wieloletnią współpracę jako koordynatorce, której w tym roku kończy się kadencja.

Czuwanie w Częstochowie

             W dniu 25.09.2021r.odbyło się w Częstochowie Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym. Z naszej drohiczyńskiej Odnowy w Duchu Świętym była duża grupa uczestników w liczbie 77.  Tegorocznemu czuwaniu towarzyszyła modlitwa o jedność w różnorodności i o nową iskrę nie tylko dla wspólnot, ale również dla całego Kościoła. Jest to szczególne wezwanie papieża Franciszka, aby budować Charis czyli służbę jedności. Ze względu na różnorodność naszych wspólnot bardzo tego ogólnopolskiego czuwania było trzeba, by stworzyć jeden strumień światła, który oświetli cały Kościół we wszystkich jego wymiarach – powiedział na wstępie bp Andrzej Przybylski z Częstochowy, delegat Konferencji Episkopatu  Polski ds. Odnowy w Duchu Świętym. Podkreślił, że zwłaszcza teraz po pandemii budowanie i manifestowanie tej jedności jest bardzo oczekiwane. Biskup wyraził pragnienie, by z tego spotkania poszła nowa iskra, że jesteśmy potrzebni Kościołowi, że Odnowa się nie zestarzała, ale by ta iskra dotknęła nas, byśmy byli iskrą Ducha, bo wszyscy potrzebujemy odnowy. Przypomniał, że w każdej rzeczywistości Kościoła najbardziej potrzeba mocy Ducha, „bez niej nic nie zrobimy, choć byśmy mieli wiele środków, mnóstwo pomysłów, nawet i duszpasterskich”. Dlatego prosimy o ogień Ducha Świętego nie tylko dla wspólnot Odnowy, bo my się czujemy sługami całego Kościoła, ale o moc dla wszystkich ludzi w Kościele i dla tych, którzy są poza Kościołem – podkreślił bp Przybylski.

Ksiądz Artur Potrapeluk – przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym na wstępie powiedział, że Odnowa w Duchu Świętym jest miejscem dla każdego, niezależnie od wieku i doświadczeń. Dar Ducha Świętego, jak mówi papież Franciszek, powinien rozlewać się na cały Kościół i Ojciec Święty zaprasza do tego, by propagować Chrzest w Duchu Świętym, by tę łaskę przekazywać dalej – zauważył kapłan. Bardzo ważne jest, że odnowienie wiary dokonuje się przy sercu Matki.

Na program całodziennego czuwania złożyły się dwie konferencje świadectwa, modlitwa, adoracja Najświętszego Sakramentu i Eucharystia.                                                                              

Pierwszą konferencję pt: „Odstąpiłeś od swej pierwotnej miłości i powróć” wygłosiłks. Dawid Perlik – koordynator diecezji bydgoskiej. W swym przemówieniu posłużył się słowami z Apokalipsy. Przypomniał, że Chrystus zna nasze czyny, takie jak, śpiew, czy modlitwa, oraz  te przyziemne jak sprzątanie salki, czy ustawianie krzeseł i przyjdzie czas, że nam za nie podziękuje. Zachęcał do czuwania, aby nie ulec oziębłości i porzucania cotygodniowych spotkań, ewangelizacji, REO. Kapłan na różne sposoby zachęcał, aby wracać do swej pierwotnej gorliwości. Jako przykład pierwotnego entuzjazmu dał parę młodych ludzi stojących na ślubnym kobiercu. Polecił też, aby przypomnieć sobie czas ,gdy odkrywaliśmy swoje charyzmaty i posługę nimi.

Drugą konferencję pt: „ Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości” wygłosił ks. Marcin Modrzyński – koordynator archidiecezji gnieźnieńskiej, zaangażowany również w projekt oddanie33.pl

Swoje przemówienie rozpoczął od słów świątobliwego papieża Benedykta XVI wypowiedzianych w 2008r. w niedzielę Zesłania Ducha Świętego. Oto cytat:” Odkrywajmy drodzy bracia i siostry jak pięknie jest otrzymać Chrzest w Duchu Świętym. Uświadamiajmy sobie, że nasz chrzest i bierzmowanie są niewyczerpanym źródłem łaski. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, by wyjednała dla Kościoła także dziś Nową Pięćdziesiątnicę, która pozwoli wszystkim, a zwłaszcza młodzieży z radością żyć i dawać świadectwo Ewangelii. ,,Zaznaczył, że dziś szczególnie trzeba się tym słowem przejąć”.

Następnie przytoczył ważną i ciekawą opowieść o dwóch proboszczach z tego samego dekanatu. Jeden miał bardzo duży kościół i mało ludzi w kościele, a drugi miał mały kościół pełen ludzi, a ci którzy nie mogli się w nim zmieścić przywozili krzesełka i zapytał jak on to zrobił. Ten udzielił mu takiej rady: ,,Zwiń dywan, odsuń meble, narysuj koło i módl się w nim dopóki cię Duch Święty nie wypełni”.

Mówca przypomniał słuchaczom, że łaska buduje na naturze, ale łaska również przemienia naturę. Naturą Boga jest miłość i ogień. Podał przykład Św. Stanisława Kostki, który gdy przyjmował Komunię Świętą, to jego twarz jaśniała blaskiem chwały Boga. Zapewniał, że jeśli my będziemy wpatrzeni w Boga to nasze będą jaśniały Jego życiem. Ksiądz Marcin ostrzegał, aby nie wpatrywać się swoje lęki i ograniczenia bo wtedy one będą rosły.

Zostaliśmy podniesieni przez Boga do Jego natury. Przez chrzest otrzymaliśmy naturę ognia. Pan Bóg pragnie, abyśmy zatroszczyli się o Jego życie w naszych sercach, a On zatroszczy się o nas. Powiedział, że życie zaczyna się po Pięćdziesiątnicy. Charyzmaty, które otrzymujemy są potrzebne dla odnowy Kościoła. Odnowa jest powołana, aby rozpalić Kościół. Naszym zadaniem jest płonąć przed Bogiem. Jeśli ludzie zobaczą w nas Boży ogień to przyjdą do nas. Nowi Eliasze niosą ogień z nieba i to my mamy nimi być przypomniał kapłan. Chrystus sam nazywa siebie Gwiazdą Poranną. Tą Gwiazdą jest również Maryja. Jeśli czujemy się słabi to tym bardziej mamy nie bać się ognia, lecz być blisko niego, gdyż on zapala tylko to co jest słabe i wysuszone. Nie ma ognia bez ofiary. Im większa ofiara tym większy ogień. Kiedy jestem słaby i ubogi i staję przed Bogiem wołając przyjdź On zawsze przychodzi. Na zakończenie konferencji wszyscy zostaliśmy wezwani do głoszenia Ewangelii Bożej i życia tą Ewangelią.

Punktem centralnym tego czuwania była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja Przybylskiego. W wygłoszonej homilii zwrócił się do każdego z obecnych:  ” Z jakim Słowem Bożym wrócisz do domu?”. To co szczególnie nas poruszyło mamy wziąć sobie mocno do serca. Biskup uczulał nas na fakt jeśli przyjęliśmy dary, a nimi nie posługujemy to zabijamy w sobie Ducha Świętego i jesteśmy źle postrzegani. Zwrócił uwagę na cztery ważne słowa: koordynacja, formacja, Odnowa, Duch Święty. Koordynacja to bycie we wspólnocie, jakże bardzo potrzebne na dziś. Potrzebna jest również solidna formacja. Odnowa ma codziennie pytać czego Duch Święty od nas oczekuje i słuchać. Wspólnoty będą umierać jeśli nie będą ewangelizować i służyć ubogim. Duch Święty sprawi, że będziemy murem ognistym.

Tegoroczne czuwanie zakończyło się w kaplicy cudownego obrazu Apelem Jasnogórskim.

Zdjęcia w zakładce Galeria II

JAK I ZA CO DZIĘKOWAĆ PANU BOGU

JAK I ZA CO DZIĘKOWAĆ PANU BOGU

W dniach 27-30.08.2021r. odbyły się w Surażu rekolekcje na temat „ Jak i za co dziękować Panu Bogu”. Z naszej wspólnoty przeżyła je Alicja i Jadzia. Rekolekcje prowadził ks. Adam Anuszkiewicz z Białegostoku. Swoje nauczanie na temat dziękczynienia oparł na psalmach, księdze Tobiasza, księdze Judyty, księdze Hioba i pieśni trzech młodzieńców z księgi Daniela. Ukazując postacie ze Starego Testamentu uczył nas jak być wdzięcznym Bogu nie tylko za dobro, ale również za wszystkie trudne sprawy, gdyż Pan Bóg z nich również wyprowadza wiele dobra, a czasem ratuje całe narody jak to było w przypadku Judyty. Rekolekcje pomogły nam głębiej wejść w dziękczynienie i zaufanie Panu Bogu, gdyż On wie najlepiej co jest dla nas najlepsze.

Pożegnanie księdza Sylwestra

W dniu 12 sierpnia bieżącego roku Węgrowska Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Mocni Duchem” pożegnała swojego opiekuna Ks. Sylwestra Grzeszczuka, który posługiwał w naszej wspólnocie w mocy Ducha Świętego przez 3 lata. Swoją radością nie jeden raz dzielił się z nami. Serdecznie dziękujemy Księdzu Sylwestrowi za 3 lata Jego posługi. Oby zawsze był mocny Duchem. Jednocześnie mogliśmy poznać dzięki Ks. Sylwestrowi naszego  nowego opiekuna Ks. Michała Kisiela i serdecznie go przywitać w naszej wspólnocie.

Ksiądz Michał Kisiel niech napełnia naszą wspólnotę myślą pełną ducha.

30 LECIE WSPÓLNOTY ,,DOBRY PASTERZ”

W dniu 19 czerwca 2021 r. Odnowa w Duchu Świętym  „Dobry Pasterz” działająca przy Bazylice w Bielsku Podlaskim obchodziła 30-lecie istnienia. Mszę Świętą w intencji wspólnoty  sprawował ks. bp. Piotr Sawczuk w asyście kapłanów opiekujących się grupą na przestrzeni 30 lat wraz z obecnym opiekunem ks. Mateuszem Roguskim i koordynatorem duchownym ks. Andrzejem Witerskim. Jest to najstarsza wspólnota odnowy w diecezji drohiczyńskiej spośród sześciu istniejących w poszczególnych miastach: w Węgrowie, Sokołowie Podlaskim, Ciechanowcu, Hajnówce oraz w Brańsku. Wszystkich zebranych gości przywitała obecna liderka Renata Wróblewska z mężem Antonim. Swoją obecnością zaszczycił nas Wiceprzewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów Jerzy Malisiewicz z małżonką. Posługę muzyczną podczas Mszy świętej zapewniła nam grupa odnowy z Hodyszewa. Uroczystość rozpoczęliśmy zawiązaniem wspólnoty i krótką refleksją pt. „Zmienię Kościół”. Po uroczystej Eucharystii udaliśmy się na dalsze świętowanie do budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki. Obiad i tort urodzinowy z życzeniami od przybyłych wspólnot, koordynatora świeckiego Jadwigi Porzezińskiej oraz przedstawicieli Odnowy Archidiecezji Białostockiej i innych przybyłych gości. Następnie odbyło się przedstawienie na podstawie książki pod tym samym tytułem „Zraniony Pasterz”, zaśpiewano piosenkę ,,Furman” opisująca, każdą osobę ze wspólnoty oraz integracyjne tańce. Życzymy wspólnocie kolejnych lat podążania za Chrystusem w świetle Ducha Świętego.

Tekst: Renata Kiersnowska

Więcej zdjęć w zakładce Galeria II autor Roman Malinowski.