Wspólnota w Węgrowie ,,Mocni Duchem”

HISTORIA POWSTANIA WSPÓLNOTY W WĘGROWIE

Kilka osób z Węgrowa i okolic miało pragnienie w sercach, aby spotykać się na wspólnym uwielbieniu Pana Boga i bardziej Go poznać.

Latem 2009 r dwie osoby uczestniczyło w REO w Magdalence, natomiast jesienią tego roku kilka osób z Węgrowa, Siedlec i okolicznych miejscowości uczestniczyło w rekolekcjach ewangelizacyjnych w Ciechanowcu. Po przyjęciu Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela zapragnęliśmy jeszcze bardziej spotykać się razem na modlitwie wspólnotowej.

Na zaproszenie tej grupy osób w dniu 9.12.2009 r do węgrowskiego Klasztoru przyjechali diecezjalni koordynatorzy Odnowy w Duchu Świętym, ks. Robert Figura i Jadwiga Porzezińska, aby uczestniczyć w inauguracji wspólnoty w Węgrowie. Opiekunami  naszej  kilkunastoosobowej  grupy zostali ks. Andrzej Falkowski i Karol Kalinowski.

Zaczęliśmy spotykać się w każdą środę po Mszy Świętej wieczornej sprawowanej o godz. 17 trwając na modlitwie uwielbienia, oraz słuchaniu i rozważaniu Słowa Bożego. Z ogromnym zainteresowaniem słuchaliśmy pięknych i bardzo głębokich komentarzy do Ewangelii, które podawała liturgia Kościoła, co sprawiło, że rozsmakowaliśmy się w Słowie Bożym.
W dniu 22 grudnia 2010 r. odbyły się pierwsze wybory lidera, w których uczestniczyli również nasi koordynatorzy. Na czteroletnią kadencję została wybrana Teresa Kalinowska. Wspólnota w tym czasie liczyła około dziesięciu osób.

Wiosną 2011 opuszcza naszą wspólnotę ks. Andrzej Falkowski. Nasze spotkania modlitewne zostają przeniesione do podziemi Klasztoru. W tym czasie nasza grupa modlitewna pozostaje bez opiekuna duchownego. Nadal modlimy się Słowem Bożym i trwamy w modlitwie uwielbienia Pana Boga. Komentarze do Słowa Bożego drukujemy z internetu. Od września 2011 r zostajemy przeniesieni do kościoła. Nasze spotkania modlitewne odbywają się przez cały rok formacyjny 2011/2012 w świątyni. Jest to dla nas czas pustyni, czas prób i doświadczeń, ale również. czas ogromnych łask. Wiele osób nas wtedy opuściło i zaprzestało przychodzenia na spotkania. Wtedy zapytaliśmy Jezusa, co mamy czynić? Otrzymaliśmy odpowiedź, która była jednocześnie pytaniem Jezusa: „Czy i wy chcecie odejść?” Słowa Jezusa sprawiły, że jeszcze z większym zaparciem trwaliśmy na cotygodniowych spotkaniach.

W 2012r. następuje zmiana księdza proboszcza. Odchodzi ks. Zbigniew Karolak. Proboszczem parafii zostaje ks. dr Romuald Kosk. Nastąpiła wielka radość we wspólnocie, kiedy nowy proboszcz przydziela nam pomieszczenie na spotkania modlitewne i zostaje opiekunem naszej wspólnoty.
W naszej parafii od 2013r. zaczęły odbywać się katechezy Drogi Neokatechumenalnej. Cześć osób uczestniczących w naszych spotkaniach modlitewnych bierze w nich udział z zamiarem przyłączenia się do Neokatechumenatu. Naszą wspólnotę opuszczają kolejne osoby.

19 marca 2014r odwiedzają nas nowo wybrani koordynatorzy ks. Andrzej Witerski i Jadwiga Porzezińska. Ks. Andrzej Witerski podczas naszego krótkiego spotkania wypowiada prorocze słowa: „Nie bój się księże Romualdzie, księże Marku i Tereso przyjąć tej wspólnoty, wziąć za nią odpowiedzialność, bo z Ducha Świętego się poczęła.”
Na początku roku formacyjnego w 2014 pozostaje we wspólnocie pięć osób: Jadzia, Zosia, Kazik, Karol i Teresa.

Stajemy znowu na modlitwie do Ducha Świętego z pytaniem, co dalej mamy czynić…? Słowo, z którym przychodzi Duch Święty jest dla nas niesamowitym umocnieniem. „Nie bój się mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo” Łk. 12,23.

Nasza „Mała Trzódka” potwierdzenie tego proroctwa otrzymuje na Ostrołęckim Spotkaniu Charyzmatycznym 1.03.2015r. to jest na 2 dni przed rekolekcjami REO w Węgrowie. Rekolekcje są dla nas czasem ogromnej łaski. Podnoszą nas z kolan i sprawiają, że nasza wspólnota po tych rekolekcjach wzrasta liczebnie i otrzymuje nazwę „Mocni Duchem” Trudne chwile we wspólnocie i doświadczenia były potrzebne dla naszego wzrostu duchowego. Pokonaliśmy je dzięki mocy Ducha Świętego. Zwycięzcą jest ten, który stoczył bój a nie ten, który boju uniknął. Jesteśmy zwycięzcami a to dokonało się w mocy Ducha Świętego.

18 maja 2016 r odbyły się kolejne wybory lidera. Wspólnota wybrała na drugą kadencję Teresę. Niech jej i nam wszystkim Pan błogosławi!