Napełnieni Duchem Świętym na Jasnej Górze

Dnia 23.05.2022r odbyło się XXVI Ogólnopolskie Czuwanie Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Spotkanie modlitewne przebiegało pod hasłem: ,,Posłanie”.  W  modlitwie o nowy powiew Ducha Św., który da przebudzenie wierzącym, brało udział kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów w różnym wieku, między innymi także z diecezji drohiczyńskiej. Wspólnie modlili się także goście z objętej wojną Ukrainy bp. Witalij Krywicki z diec. kijowsko- żytomirskiej i siostry karmelitanki z Kijowa i Charkowa, które w Częstochowie znalazły schronienie przed wojną. Program czuwania obejmował uwielbienie, konferencje, świadectwa, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Mszę Świętą. Spotkaniu towarzyszył zespół muzyczny ,,Zwiastowanie” – przepięknym śpiewem wprowadzał w nastrój modlitewny.

Po zawiązaniu Wspólnoty pierwszą konferencję na temat ,,Wyznaczył Pan jeszcze siedemdziesięciu dwóch” wygłosił ks. Krzysztof Krzaczek. Zaczął od pytania ,,Kim jest Jezus dla ciebie ?” Przypomniał, że podstawą w naszym życiu jest Pismo Święte i tak jak Jezus miał plan na swoje życie, rozdzielał zadania tak i my powinniśmy mieć plan i być mu wiernym, formować swoich następców, którzy mają głosić pokój. Wskazał, że zadaniem dla Odnowy jest głoszenie pokoju. Ważne aby jasno wyznaczać cele, rozmawiać, zarządzać konfliktami, dbać o wyniki i zachować wrażliwość wspólnotową. W tych działaniach nie jesteśmy sami. Jesteśmy u tronu Matki Bożej, która jest wspierającą liderką, jest blisko, ma serce, czas, jest wsparciem dla Kościoła.

Świadectwo o swoim wzrastaniu w wierze powiedział Mariusz Mycielski lider wspólnoty ,,W drodze” ze Świerklańca. Podkreślił, że ważne jest abyśmy najpierw sami odnaleźli Jezusa, a potem swoje miejsce we wspólnocie. Mówił także o naszym zaangażowaniu w Kościele, abyśmy przyjrzeli się czego każdy z nas oczekuje od Kościoła,  a wtedy będziemy wiedzieli co trzeba zrobić. Zaznacza, że w parafii istotna jest postawa duszpasterzy. W swojej posłudze uczy się na błędach i jak mówi ,,Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych”. Ludzie z Odnowy, to ludzie bogaci w Ducha świętego, a Duch Święty odpowiada na wszystkie potrzeby duchowe i materialne.

Podczas drugiej konferencji na temat ,,Patrzcie jak oni się miłują” ks. Sławomir Siewkowski przedstawił obraz Jezusa jako sługi, który służy nam w naszych lękach, ograniczeniach, obawach. Mówimy, że Jezus jest Panem, Bogiem, ale także sługą, który umywa nogi. Jezus uczy nas wrażliwości oczu na potrzeby innych, że pomaganie jest zaszczytem. Podkreślił, że miłość zawsze będzie związana ze służbą, ale żaden rodzaj zmęczenia nie upoważnia nas abyśmy sobie folgowali. Przytoczył taki swój dowcip, że gdy pyta Pana Boga ,,dlaczego ja?” Bóg odpowiada ,, bo ja cię kocham”. Na zakończenie zachęcał, abyśmy pozwolili Jezusowi działać w naszym życiu: ,,Jezu Ty się tym zajmij”.

Siostra Monika zakonnica posługująca w Caritas w Lublinie opowiedziała w swoim świadectwie o działaniu Jezusa w ich wspólnocie. Podkreśliła, jak bardzo trzeba wsłuchiwać się w głos Boga, aby rozeznać czego od nas oczekuje, zaufać mu. Mówiła także o tym, jak trudne jest doświadczenie bezsilności w ostatnim czasie wobec uchodźców np. brak mieszkania, nie ma co dać i o wołaniu Jezusa: ,,Monika zaufaj mi, ze mną możesz wszystko”. Głośno zastanawiała się jaka jest różnica pomiędzy tym, co robi ona taka malutka, a tymi którzy mają dużo pieniędzy, a nie wierzą w Jezusa. Jej  przesłanie to ,,Bóg ma serce” i ,,Bóg cię kocha”, czasem można zrobić wszystko za uśmiech, czas.

 O nowym nurcie ,, Toronto blessing”, który wystąpił w Kościele pod koniec XX wieku mówił ks. Mirosław Cholewa. Zjawisko to występuje podczas modlitwy do Ducha Świętego- jedni  padają na ziemię, inni wybuchają śmiechem, krzyczą, trzęsą się. Podstawowa zasada to nie panikować, ufać Panu i powierzyć mu swoje życie, nie bać się.  Trzeba powoli rozeznawać czy są to przejawy działania Ducha Świętego, ważne czy przeżywamy pokój wewnętrzny. Ksiądz odwołał się do reguł św. Ignacego- jaki wpływ na nas ma działanie złego ducha a jaki dobrego ducha, jaki jest przebieg naszych myśli od początku, przez środek, do końca. Charyzmaty mają być badane, rozeznawane nie tylko w grupie modlitewnej, ale także przez księży, biskupów. Zasadą istotną jest nie skupiać się na samym zjawisku, ale skupiać się na samym Panu Bogu. Ważne aby w centrum był dawca darów, a nie charyzmatyk. 

Spotkanie zakończyło się uroczystą Mszą Świętą. Biskup Andrzej Przybylski w homilii dziękował nie we własnym imieniu ale w imieniu Pana, za to co Odnowa czyni i czego jeszcze dokona. Odwołał się do Papieża Paweł VI , który prosił Odnowę, aby była w sercu Kościoła,  z którego wypływa źródło łaski, szczególnym sercem miłości, służbą Kościołowi. Biskup mówił, że Duch Święty przychodzi do Kościoła, potrzebuje naszego bycia w Kościele. Na zakończenie wypowiedział słowa: ,, Proszę cię Duchu Święty posłuż się nami, każdym człowiekiem, który przeżył chrzest w Duchu Świętym, abyśmy byli dla każdego tchnieniem Ducha Świętego”.

Uczestniczka spotkania Elżbieta

Więcej zdjęć w Galerii II

REKOLEKCJE EUCHARYSTYCZNE

W dniach 6-8 maja w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce odbyły się Rekolekcje Eucharystyczne, które poprowadził dla nas ksiądz kanonik Andrzej Witerski egzorcysta diecezji drohiczyńskiej.  Pierwszego dnia poznaliśmy znaczenie znaku krzyża, spotykania się w kościele w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, gdzie we wspólnocie ochrzczonych zbieramy się aby modlić się za siebie nawzajem. Następnie uznajemy naszą grzeszność, aby z czystym sercem przystąpić do ofiary ołtarza. Po słowach „Módlmy się…” jest czas aby w ciszy wzbudzić intencje, z którymi przychodzimy na Mszę Świętą.

Drugiego dnia ksiądz rekolekcjonista zwracał naszą uwagę na kolejne części Mszy Świętej. Między innymi na słowa: „Panie zmiłuj się nad nami, Chryste zmiłuj się nad nami, Panie zmiłuj się nad nami”, które można porównać do prośby niewidomego Bartymeusza z bramy Jerycha, który mimo uciszania tłumu usilnie wołał: „Jezusie synu Dawida, ulituj się nade mną!” (Mk 10,47). Dzięki swej wytrwałości i wierze został wysłuchany. Następnie ksiądz rekolekcjonista na przykładach z własnego życia pokazywał nam jak istotne jest uważne słuchanie czytań i Ewangelii w czasie Liturgii Słowa, bo jak czytamy w księdze Izajasza: „Słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa (Iz 55,11). W trudnych momentach życia warto wracać do fragmentów z Pisma Świętego, które możemy usłyszeć w czasie Mszy Świętej. Każda jej część ma znaczenie i jest owocna w naszym życiu i w życiu tych, za których się modlimy.

Ostatniego dnia rekolekcji omawialiśmy ostatnią najważniejszą część Mszy Świętej – Liturgię Eucharystyczną. W czasie której uczestniczymy w wielkiej tajemnicy wiary – przemienieniu darów ołtarza chleba i wina w Ciało i Krew Pana Jezusa Chrystusa. Łączymy nasze intencje, z którymi przychodzimy na mszę z ofiarą Pana Jezusa przyjmując Komunię Świętą.

Na zakończenie Rekolekcji Eucharystycznych uczestniczyliśmy we Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie. Po mszy, w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu mogliśmy wypowiedzieć naszą wdzięczność Panu Jezusowi za otrzymane łaski w czasie rekolekcji i w naszym życiu.

Był to niezwykły i wzruszający czas łaski, za który jesteśmy wdzięczni Panu Bogu.

Droga krzyżowa ulicami miasta 2022

W dniu12 kwietnia ulicami Hajnówki odbyła się Droga Krzyżowa. Pomiędzy kolejnymi stacjami mieszkańcy miasta nieśli drewniany krzyż. Pierwszą stację prowadziła Odnowa w Duchu Świętym „Effatha”. W następnych stacjach wzięli udział członkowie innych wspólnot religijnych, jak również mundurowi, leśnicy, służba zdrowia, kapłani i siostry zakonne. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że tak licznie mogliśmy uczestniczyć we wspólnym przeżywaniu męki Pana Jezusa.

Opłatek we Wspólnocie ,,Effatha”

W dniu 29.12.2021 r. Odnowa w Duchu Świętym „Effatha” w Hajnówce zebrała się, aby celebrować oktawę Bożego Narodzenia poprzez dzielenie się opłatkiem wspólne śpiewanie kolęd.

Po odczytaniu Ewangelii (Łk 2.1-4) o Narodzeniu Jezusa, krótkiej modlitwie uwielbienia którą rozpoczął nasz opiekun ks. Mariusz Woltański, popłynęły życzenia i przełamaliśmy się opłatkiem. Wielką radość sprawiły nam osoby, które z racji na wiek i choroby już nie uczestniczą w spotkaniach, a przy tej okazji mogliśmy się spotkać.

Atmosfera świąteczna, stół pięknie przystrojony, a na nim znalazły się również potrawy wigilijne. Wszystkim zależało, aby spotkanie opłatkowe obyło się bardzo uroczyście aby należycie uczcić Narodzone Dzieciątko Jezus.

Było nam bardzo miło gościć ks. Rafała Oleksiuka wikariusza naszej parafii wraz z dk. Danielem Konik.

Grupa muzyczna nie dała nam ani chwili wytchnienia, czas na śpiewie kolęd upłynął bardzo szybko, nie spostrzegliśmy się zastała nas godzina apelu Jasnogórskiego. Wszyscy radośnie i z nadzieją w sercach rozeszliśmy się do swoich domów.

Więcej zdjęć w zakładce Galeria II

,,Jeśli chcesz doznać łaski, jedź do Prostyni”

W sobotę 23.10.2021. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Effatha” z Hajnówki  wraz ze wspólnotą „Dobry Pasterz” z Bielska Podlaskiego odwiedziły rodzinne strony bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Miejsca zwiedzania to: Zuzela, Prostyń oraz Treblinka.

Pielgrzymkę zaczęliśmy od Zuzeli, miejsca urodzin księdza. Na początku zwiedziliśmy kościół pw. Przemienienia Pańskiego. Zachowała się w nim oryginalna chrzcielnica przy, której w 1901r. został ochrzczony Stefan Wyszyński. W ołtarzu bocznym jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej, przeniesiony ze starego kościoła, przed którym modlił się jako dziecko Prymas Wyszyński. Wszystkie witraże w kościele, przedstawiają najważniejsze sceny z życia błogosławionego. Przed wejściem do kościoła ustawiony jest pomnik Prymasa jako Nauczyciela Narodu. Na koniec udaliśmy się do groty NMP z Lourdes wybudowanej przez parafian dla uczczenia 70 rocz. święceń kapłańskich.

Po drugiej stronie mieści się muzeum w którym odtworzono tam pomieszczenia budynku dawnej wiejskiej szkoły z oryginalnym wyposażeniem z początku XX wieku, w której to Stefan Wyszyński pobierał naukę, oraz wnętrze domu mieszkalnego państwa Wyszyńskich. W gablotach znajdują się pamiątki po rodzinie Prymasa.

Następnie udaliśmy się do Prostyni.  W Sanktuarium Trójcy Przenajświętszej i św. Anny powitał nas obecny proboszcz ks. kan. Józef Poskrobko, który to w bardzo ciekawy i przystępny sposób opowiedział nam historię objawienia i późniejsze cuda prostyńskiej parafii. Centralnym punktem było uczestnictwo we Mszy Św. po której otrzymaliśmy błogosławieństwo koroną św. Anny. Jest to relikwiarz, który zawiera wianki św. Anny z objawienia z 1510r. Potem Ks. Józef zaprosił nas na uroczysty poczęstunek do salki pod plebanią. Podczas obiadu wspominaliśmy czas spędzony z księdzem, który to był proboszczem w hajnowskiej parafii . Na krótką chwilę odwiedził nas ks. Paweł Hryniewicki dawny opiekun wspólnoty z Hajnówki.

Po obiedzie udaliśmy się jeszcze raz do kościoła by pokłonić się przed Tronem Łaski Trójcy Przenajświętszej i wizerunkiem Św. Anny oraz odmówić uroczyście koronkę do Trójcy Przenajświętszej. Na pożegnanie zostaliśmy obdarowani przez gospodarza pamiątkami.

W drodze powrotnej odwiedziliśmy obóz zagłady w Treblince. Oddaliśmy hołd pomordowanym ofiarom i złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze przy pomniku, dawnym miejscu komór gazowych.

To był pięknie spędzony czas ,wspólnej modlitwy a także wdzięczności za życie Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Błogosławiony Kardynale Stefanie Wyszyński – módl się za nami.

tekst i zdjęcia- Bogusia Płuciennik i Renata Kiersnowska