Video/Prezentacje

20 lat Wspólnoty „Dobry Pasterz”

cz. 1

cz. 2

X-lecie Wspólnoty „Emmanuel”
cz. 1

cz.2