Wspólnota „Dobry Pasterz”

       Rys historyczny Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym ,,Dobry Pasterz” przy parafii p.w. Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim.

            Członkowie młodzieży pracującej ruchu ,,Światło- Życie” z Bielska Podlaskiego jeszcze przed 1991 rokiem spotykali się z grupami Odnowy w Duchu Świętym ,,Jan Apostoł” i ,,Nowy Izrael” w Białymstoku. To członkowie tego ruchu Marek Wołosowicz, Bogdan Zdzitowiecki oraz Antoni Wróblewski i Marek Karpiesiuk dojeżdżali do Białegostoku na spotkania modlitewne Odnowy około 3 lat. Mimo wspólnych korzeni osoby te czuły, że Bóg wzywa do nowego i spotkań na terenie Bielska Podlaskiego.

            Polecając Bogu w modlitwie te sytuację, zaczęli organizować spotkania na wzór spotkań modlitewnych odnowy w Duchu Świętym. Spotkania stawały się coraz liczniejsze a 25 listopada 1991 roku odbyło się spotkanie modlitewne (założycielskie) a prowadzili je Ela Urban, Renata i Tosiek Wróblewscy. Słowa ,,czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie…” (Łk. 21,36) były w centrum tego spotkania i miały wpływ na późniejsze rozeznanie mienia naszej wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym – ,,Dobry Pasterz”.

            Na przestrzeni minionych lat liderami naszej wspólnoty byli: Antoni Wróblewski, Marek Karpiesiuk, Krystyna Chojnacka, Mirosława Jancewicz, Zbigniew Lewczuk, Ewa Koc a obecnie Renata Wróblewska. Opiekunami duchownymi byli księża: Roman Kowerdziej, Mariusz Tołwiński, Krzysztof Kisielewicz, Wiesław Niemyski, Robert Solka, Dariusz Kucharek, Krzysztof Rzepczyński,  Robert Figura – jednocześnie koordynator diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Drohiczyńskiej a aktualnie Mateusz Roguski. Szczególne zaangażowaną w życiu naszej wspólnoty była siostra Katarzyna Kuczera ze Zgromadzenia Sióstr Dominikanek.

            Spotkania grupy modlitewnej odbywają się w każdy wtorek i rozpoczynają się naszym uczestnictwem w Eucharystii o godzinie 18 – tej. Później gromadzimy się w salkach parafialnych, Uwielbiamy Boga i rozważamy Słowo Boże – rozeznane na każdy tydzień spotkania.

            Raz w miesiącu mamy Mszę Świętą w intencji naszej Wspólnoty i Adorację Najświętszego Sakramentu.

            Wszyscy członkowie naszej wspólnoty przeszli rekolekcje ewangelizacyjne Odnowy (REO), uczestniczą licznie w formacjach, spotkaniach charyzmatycznych, dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych w naszej drohiczyńskiej diecezji przez naszą bratnią diecezje białostocką. Aby łaska odnowy, której doświadczamy nie została zmarnowana podejmujemy styl życia ,,Nasze Credo”. Przez wiele lat organizowaliśmy bezalkoholowe bale sylwestrowe, obecnie spotkania. Organizujemy tez czuwania przed Zesłaniem Ducha Świętego. Nasza Wspólnota uczestniczy z życiu parafii: uczestniczymy w nabożeństwach różańcowych, drodze Krzyżowej, adoracji Wielkiego Tygodnia, poprzez dekorację jednego z ołtarzy na Boże Ciało. Corocznie uczestniczymy w czuwaniu Wspólnot odnowy na Jasnej Górze w Częstochowie i ostrołęckich Spotkaniach Charyzmatycznych. Mamy wspólne spotkania ze wspólnotami i członkami z naszej diecezji tj. z Ciechanowca, Hajnówki i Węgrowa.

            Kroczymy wspólnie z Bogiem i ku Bogu – już prawie 20 lat. Jesteśmy grupą w której są: małżeństwa, osoby młode lecz przeważają osoby starsze, samotne – często schorowane. Stad też, nasza służba, to – obok zaangażowań w Kościele (na miarę naszych możliwości i potrzeb) – przede wszystkim apostolstwo cierpienia i modlitwy. Ufamy, że przemieniająca moc Ducha Świętego działa w nas i przez nas, gdyż Bóg nie ma względu na osoby.

            Za wszelkie łaski i dary otrzymane na przestrzeni dobiegających tych 20 lat naszej wspólnoty od Ducha Świętego

                                               – CHWAŁA PANU


W 2019 roku mamy już 28 lat i wyglądamy tak: