Wspólnota w Sokołowie Podlaskim ,,Radość w Panu”

       Powstanie naszej wspólnoty zawdzięczamy Duchowi Świętemu, który jest głównym  jej inicjatorem. Wszystko zaczęło się wiosną 2010r., kiedy to Pan Bóg włożył pragnienie w serca Małgosi i Sławka Jurczaków, mieszkających wówczas w Sokołowie Podlaskim, aby powstała grupa modlitewna w naszym mieście. Małżonkowie Małgosia i Sławek mieszkając wcześniej w Lublinie i w Krakowie należeli do prężnych i bardzo licznych tj. ok.100 osobowych grup Odnowy w Duchu Świętym. Ponieważ dobrze znali radość życia  z Panem Jezusem we wspólnocie, pragnęli tą radością dzielić się również z drugim człowiekiem. Spotykając się w swoim domu z przyjaciółmi modlili się o powstanie grupy modlitewnej w Sokołowie. Bardzo ważnym wydarzeniem w procesie tworzenia się grupy, była wizyta duszpasterska-kolęda ks. Rafała Wronieckiego. Wtedy nastąpiła rozmowa,chyba jedna z wielu, która skłoniła ks. Rafała do decyzji, aby  spróbować utworzyć taką grupę. Wspólnie z ks. Rafałem,Małgosią i Sławkiem, oraz Dawidem Brzozowskim-obecnym liderem tejże wspólnoty, oraz kilkoma zaproszonymi osobami w dn.6.05.2010r.odbyło się pierwsze nasze spotkanie, które jeszcze trudno było nazwać wspólnotowym, gdyż nad tym się wcalw nie zastanawialiśmy. Przez kilka tygodni spotykaliśmy się w 6-7 osób. Naszą grupę stanowili głównie ludzie młodzi. Pan Bóg przysyłał do nas coraz nowych ludzi. Kolejną taką osobą była Kasia Sweklej, która jak się później okazało przyjechała szukać pracy. Kasia mieszkając w Lublinie uczestniczyła w spotkaniach lubelskiej Odnowy w Duchu Świętym i miała pewne doświadczenie -formację, którą podzieliła się z nami. Smak Odnowy i pewną formację miał również Dawid, który co dwa tygodnie dojeżdżał na spotkania do jednej z warszawskich wspólnot. Nasza grupa z tygodnia na tydzień stawała się coraz bardziej liczna i pragnąca spotykania się razem  z Panem na modlitwie wspólnotowej. Z czasem z grupki kilkuosobowej zrobiła się grupa ok. 20 osób. Nastąpiło to po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, kiedy to podczas „WIECZORU CHWAŁY” wraz z ks.Rafałem zaprosiliśmy wszystkich chętnych nz nasze spotkania. Oglądaliśmy niesamowite doświadczenie,  jak ci wszyscy ludzie,którzy do nas przybywali są głodni Boga i pragną Go szukać razem z nami. Niedługo po powstaniu naszej wspólnoty Małgosia i Sławek wyprowadzili się do Siedlec, a następnie,  ze względu na pracę opuściła nas również Kasia, ale Duch Święty pozostał z nami. Od tamtej pory spotykamy się w każdy czwartek po Mszy św. wieczornej o g.19-tej w sali na górze przy parafii św. Jana Bosko. Nasza wspólnota liczy ok. 30 osób. Mamy nowego opiekuna ks. Henryka Woźnowskiego SDB. Od jesieni 2012r, trafiliśmy pod skrzydła diecezjalnej struktury Odnowy w Duchu Świętym. Razem z całą wsólnotą przeżywaliśmy Kurs Filip i REO, które zostały zorganizowane specjalnie dla nas. Razem ze wspólnotami z diecezji uczestniczymy w formacji w Surażu, uczestniczymy w Dniach Skupienia, Czuwaniach w Częstochowie, Mszach świętych z modlitwą o uzdrowienie, oraz różnego rodzaju akcjach i posługach .Razem też świętujemy różne uroczystości i jubileusze. Życie we wspólnocie daje nam wielką radość i chcemy się tą radością dzielić z każdym napotkanym człowiekiem, dlatego nasza wspólnota nosi nazwę „RADOŚĆ W PANU”.

Sokołów Odnowa