Wspólnota „Emmanuel”

    Przy parafii Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu grupa ludzi bardzo pragnęła spotykać się na wspólnej modlitwie. Wiosną 2003 roku 4 osoby ukończyły Rekolekcje Ewangelizacyjne (REO) w Bielsku Podlaskim prowadzone przez wspólnotę Dobry Pasterz. Przyjęliśmy Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela i pragnęliśmy Go uwielbiać we wspólnocie. Co wtorek dojeżdżaliśmy na godzinę 19 na spotkania wspólnoty w Bielsku Podlaskim, i tak trwaliśmy przez 1,5 roku modląc się jednocześnie o wspólnotę w naszym mieście. Następne wiosną 2004 roku 5 osób ukończyło rekolekcje REO w Czyżewie.

     Po wytrwałej modlitwie połączonej z postem doświadczyliśmy szczególnej łaski od Pana. We wrześniu 2004 roku otrzymaliśmy zgodę od naszego księdza proboszcza Kazimierza Siekierko na założenie wspólnoty i cotygodniowe spotkania. Od tego czasu w każdy czwartek w domku parafialnym przy kościele o godzinie 19.00 spotykamy się na modlitwie z uwielbieniem. Poprzedzamy to spotkanie Eucharystią o godz. 18. 00. Pierwszym opiekunem duchownym grupy został ks. Marcin Składanowski, a liderem świeckim Jadwiga Porzezińska. Powołano również zespół animatorów.

    Nowym opiekunem duchownym od września 2006 roku został ks. Paweł Solka i pełni te posługę do chwili obecnej. Liderem świeckim nadal pozostała Jadzia.

   Misją naszej wspólnoty jest ewangelizacja poprzez rekolekcje ewangelizacyjne, świadectwo życia, podejmowanie posług w parafii, służba ubogim chorym i cierpiącym. Szczególną troską otaczamy kapłanów posługujących w parafii ofiarując im modlitwę w formie ,,Margaretki”.

    W 2006 roku zespół odpowiedzialnych po modlitwie rozeznał nazwę naszej wspólnocie nadając imię ,,Emmanuel”, Bóg zapewnił, że jest z nami!

    Trwając na cotygodniowych spotkaniach, na rozważaniu Słowa Bożego i na modlitwie uwielbienia również uczestniczymy w życiu Kościoła, rekolekcjach formacyjnych, sesjach i spotkaniach charyzmatycznych.

    Z perspektywy siedmiu lat możemy powiedzieć, że ta wspólnota jest darem Pana i odpowiedzią na pragnienia naszych serc.