Koordynatorzy Odnowy w Diecezji Drohiczyńskiej

W dniu 16.12.2017 r odbyły się nowe wybory na koordynatorów, których dokonali przedstawiciele wszystkich wspólnot naszej diecezji w osobach: lidera, księdza (opiekun grupy) i jednego animatora. Kandydatem na koordynatora duchownego był ks. Andrzej Witerski, który został ponownie wybrany. Na koordynatora świeckiego było 5 kandydatów. Uprawnioną liczbę głosów otrzymała Jadwiga Porzezińska – dotychczasowa koordynatorka.

Podczas modlitwy wstawienniczej za naszych koordynatorów Bóg skierował słowa z 1 Listu św. Jana Apostoła ,, Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. Toteż trwajcie w nim tak, jak was nauczył.” 1J 2,27 oraz z Księgi Zachariasza ,, Ja będę dokoła niej murem ognistym – wyrocznia Pana – a chwała moja zamieszka pośród niej” Za 2, 9.

Na kolejną kadencję nasi koordynatorzy otrzymali błogosławieństwo pasterza ks. bp. Tadeusza Pikusa.

Zdjęcia w zakładce Galeria2.


W związku z kończącą się czteroletnią kadencją koordynatorów, w dniu 8 grudnia 2013r. spotkała się Rada Pastoralna, liderzy i kapłani opiekujący się wspólnotami. W imieniu zebranych Ania Truskolaska podziękowała za czteroletnia posługę w diecezji Koordynatorom.  W tym dniu odbyły się nowe wybory. Drogą głosowania nowym koordynatorem duchownym został ks. Andrzej Witerski i na drugą kadencję Jadwiga Porzezińska. W dniu 8.01. 20014r. ks. Biskup Antonii Dydycz udzielił Koordynatorom pasterskiego błogosławieństwa i delegował ich do tej posługi.


Od dnia 16.01.2009 roku Drohiczyńska Odnowa w Duchu Świętym zaistniała w strukturach ogólnopolskich Odnowy. Mamy swoich przedstawicieli w Krajowym Zespole Koordynatorów, a są nimi:

– Ks. Robert Figura – opiekun wspólnoty ,,Dobry Pasterz” z Bielska Podlaskiego

–  Jadwiga Porzezińska – lider wspólnoty ,,Emmanuel” z Ciechanowca

Na nowe, tak ważne obowiązki ks. biskup Antoni Dydycz udzielił pasterskiego błogosławieństwa, a pracę i życie polecił Maryi – Matce Kościoła,  która patronuje naszej diecezji.