Napełnieni Duchem Świętym na Jasnej Górze

Dnia 23.05.2022r odbyło się XXVI Ogólnopolskie Czuwanie Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Spotkanie modlitewne przebiegało pod hasłem: ,,Posłanie”.  W  modlitwie o nowy powiew Ducha Św., który da przebudzenie wierzącym, brało udział kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów w różnym wieku, między innymi także z diecezji drohiczyńskiej. Wspólnie modlili się także goście z objętej wojną Ukrainy bp. Witalij Krywicki z diec. kijowsko- żytomirskiej i siostry karmelitanki z Kijowa i Charkowa, które w Częstochowie znalazły schronienie przed wojną. Program czuwania obejmował uwielbienie, konferencje, świadectwa, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Mszę Świętą. Spotkaniu towarzyszył zespół muzyczny ,,Zwiastowanie” – przepięknym śpiewem wprowadzał w nastrój modlitewny.

Po zawiązaniu Wspólnoty pierwszą konferencję na temat ,,Wyznaczył Pan jeszcze siedemdziesięciu dwóch” wygłosił ks. Krzysztof Krzaczek. Zaczął od pytania ,,Kim jest Jezus dla ciebie ?” Przypomniał, że podstawą w naszym życiu jest Pismo Święte i tak jak Jezus miał plan na swoje życie, rozdzielał zadania tak i my powinniśmy mieć plan i być mu wiernym, formować swoich następców, którzy mają głosić pokój. Wskazał, że zadaniem dla Odnowy jest głoszenie pokoju. Ważne aby jasno wyznaczać cele, rozmawiać, zarządzać konfliktami, dbać o wyniki i zachować wrażliwość wspólnotową. W tych działaniach nie jesteśmy sami. Jesteśmy u tronu Matki Bożej, która jest wspierającą liderką, jest blisko, ma serce, czas, jest wsparciem dla Kościoła.

Świadectwo o swoim wzrastaniu w wierze powiedział Mariusz Mycielski lider wspólnoty ,,W drodze” ze Świerklańca. Podkreślił, że ważne jest abyśmy najpierw sami odnaleźli Jezusa, a potem swoje miejsce we wspólnocie. Mówił także o naszym zaangażowaniu w Kościele, abyśmy przyjrzeli się czego każdy z nas oczekuje od Kościoła,  a wtedy będziemy wiedzieli co trzeba zrobić. Zaznacza, że w parafii istotna jest postawa duszpasterzy. W swojej posłudze uczy się na błędach i jak mówi ,,Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych”. Ludzie z Odnowy, to ludzie bogaci w Ducha świętego, a Duch Święty odpowiada na wszystkie potrzeby duchowe i materialne.

Podczas drugiej konferencji na temat ,,Patrzcie jak oni się miłują” ks. Sławomir Siewkowski przedstawił obraz Jezusa jako sługi, który służy nam w naszych lękach, ograniczeniach, obawach. Mówimy, że Jezus jest Panem, Bogiem, ale także sługą, który umywa nogi. Jezus uczy nas wrażliwości oczu na potrzeby innych, że pomaganie jest zaszczytem. Podkreślił, że miłość zawsze będzie związana ze służbą, ale żaden rodzaj zmęczenia nie upoważnia nas abyśmy sobie folgowali. Przytoczył taki swój dowcip, że gdy pyta Pana Boga ,,dlaczego ja?” Bóg odpowiada ,, bo ja cię kocham”. Na zakończenie zachęcał, abyśmy pozwolili Jezusowi działać w naszym życiu: ,,Jezu Ty się tym zajmij”.

Siostra Monika zakonnica posługująca w Caritas w Lublinie opowiedziała w swoim świadectwie o działaniu Jezusa w ich wspólnocie. Podkreśliła, jak bardzo trzeba wsłuchiwać się w głos Boga, aby rozeznać czego od nas oczekuje, zaufać mu. Mówiła także o tym, jak trudne jest doświadczenie bezsilności w ostatnim czasie wobec uchodźców np. brak mieszkania, nie ma co dać i o wołaniu Jezusa: ,,Monika zaufaj mi, ze mną możesz wszystko”. Głośno zastanawiała się jaka jest różnica pomiędzy tym, co robi ona taka malutka, a tymi którzy mają dużo pieniędzy, a nie wierzą w Jezusa. Jej  przesłanie to ,,Bóg ma serce” i ,,Bóg cię kocha”, czasem można zrobić wszystko za uśmiech, czas.

 O nowym nurcie ,, Toronto blessing”, który wystąpił w Kościele pod koniec XX wieku mówił ks. Mirosław Cholewa. Zjawisko to występuje podczas modlitwy do Ducha Świętego- jedni  padają na ziemię, inni wybuchają śmiechem, krzyczą, trzęsą się. Podstawowa zasada to nie panikować, ufać Panu i powierzyć mu swoje życie, nie bać się.  Trzeba powoli rozeznawać czy są to przejawy działania Ducha Świętego, ważne czy przeżywamy pokój wewnętrzny. Ksiądz odwołał się do reguł św. Ignacego- jaki wpływ na nas ma działanie złego ducha a jaki dobrego ducha, jaki jest przebieg naszych myśli od początku, przez środek, do końca. Charyzmaty mają być badane, rozeznawane nie tylko w grupie modlitewnej, ale także przez księży, biskupów. Zasadą istotną jest nie skupiać się na samym zjawisku, ale skupiać się na samym Panu Bogu. Ważne aby w centrum był dawca darów, a nie charyzmatyk. 

Spotkanie zakończyło się uroczystą Mszą Świętą. Biskup Andrzej Przybylski w homilii dziękował nie we własnym imieniu ale w imieniu Pana, za to co Odnowa czyni i czego jeszcze dokona. Odwołał się do Papieża Paweł VI , który prosił Odnowę, aby była w sercu Kościoła,  z którego wypływa źródło łaski, szczególnym sercem miłości, służbą Kościołowi. Biskup mówił, że Duch Święty przychodzi do Kościoła, potrzebuje naszego bycia w Kościele. Na zakończenie wypowiedział słowa: ,, Proszę cię Duchu Święty posłuż się nami, każdym człowiekiem, który przeżył chrzest w Duchu Świętym, abyśmy byli dla każdego tchnieniem Ducha Świętego”.

Uczestniczka spotkania Elżbieta

Więcej zdjęć w Galerii II

Droga krzyżowa ulicami miasta 2022

W dniu12 kwietnia ulicami Hajnówki odbyła się Droga Krzyżowa. Pomiędzy kolejnymi stacjami mieszkańcy miasta nieśli drewniany krzyż. Pierwszą stację prowadziła Odnowa w Duchu Świętym „Effatha”. W następnych stacjach wzięli udział członkowie innych wspólnot religijnych, jak również mundurowi, leśnicy, służba zdrowia, kapłani i siostry zakonne. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że tak licznie mogliśmy uczestniczyć we wspólnym przeżywaniu męki Pana Jezusa.

Recepta na szczęście małżeństwa – warsztaty dla małżeństw

Dnia 26.02 2022 roku w Domu Rekolekcyjnym u sióstr Urszulanek w Nurcu Stacji odbyły się warsztaty dla małżeństw i narzeczonych, w których udział wzięli małżeństwa z różnych miejscowości diecezji drohiczyńskiej. Jedna para przyjechała nawet z Białegostoku. Do przeprowadzenia warsztatów diakonia małżeństw Odnowy w Duchu Świętym diecezji drohiczyńskiej zaprosiła Asię i Norberta Dawidczyków z Ostrołęki. Niestety z powodu choroby żony Norbert przyjechał sam, ale bardzo dobrze sprostał powierzonemu mu zadaniu.

Po powitaniu jak przystało na chrześcijan, warsztaty rozpoczęliśmy krótką modlitwą aby błogosławieństwo Boże, wstawiennictwo Maryi oraz Dary Ducha Świętego stały się udziałem każdego z małżeństw. W programie warsztatów znalazły się konferencje, z których mogliśmy się dowiedzieć między innymi o sposobie funkcjonowania kobiet i mężczyzn oraz o różnicach w ich temperamentach. Sposób na lepszą komunikacje w małżeństwie to zawsze aktualny temat, aby budować szczęśliwe małżeństwa a zatem i rodziny. Po każdej konferencji małżeństwa miały za zadanie przepracować między sobą dane zagadnienie, aby lepiej poznać współmałżonka, a także aby wzajemnie się nie ranić.

Zwieńczeniem rekolekcji była Msza Święta, w czasie której modliliśmy się o pomnożenie szczęścia małżeńskiego, której celebrował ksiądz Andrzej Witerski Koordynator Diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym

Myślę, że każda para wyjechała z gotową receptą, aby zalecenia w niej zawarte stosować indywidualnie do potrzeb w codziennym życiu.

Dziękuje Banu Bogu za czas, który został nam dany, jak również Norbertowi Dawidczykowi za poprowadzenie warsztatów oraz siostrze Marii i siostrze Katarzynie za ugoszczenie nas i wszelką pomoc. Bóg zapłać!

Zdjęcia w zakładce Galeria II

Opłatek wspólnot Odnowy w Duchu Świętym z ks. Biskupem Piotrem Sawczukiem

W sobotę 8 stycznia na dzieleniu się opłatkiem z ks. Biskupem Piotrem Sawczukiem spotkały się wszystkie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Drohiczyńskiej. Uwielbianie nowonarodzonego Dzieciątka w znaku białego chleba miało miejsce w „Sali na górze” przy kościele św. Antoniego z Padwy i św. Piotra z Alkantary w Węgrowie. Stąd też gospodarzem spotkania została grupa „Mocni Duchem” z liderem Teresą Kalinowską  na czele.

Najpierw kapłani odpowiedzialni za wspólnoty w diecezji sprawowali Eucharystię. Przewodniczył jej J.E. Ks. Biskup Piotr. Czuliśmy się szczególnie zaproszeni do stołu Pańskiego.

Później obejrzeliśmy pięknie przygotowane „Jasełka” w wykonaniu dzieci pod kierunkiem siostry s. Małgorzaty i p. Doroty.  Po modlitwie podzieliliśmy się opłatkiem: koordynatorzy i liderzy z ks. Biskupem, a następnie we wspólnotach. W czasie południowym wspólnota węgrowska poczęstowała nas obiadem. Nie zabrakło słodkości przywiezionych z różnych zakątków diecezji. W miłej atmosferze spędziliśmy czas na spotkaniu z Bogiem w drugim człowieku. Śpiewaliśmy kolędy i dzieliliśmy się wiarą.

Ks. Biskup zachęcił nas do udziału w synodzie w naszych wspólnotach i na forum diecezji. Zaproszenie było szczególnie cenne, ponieważ sama forma spotkań synodalnych jest bliska spotkaniom w grupkach dzielenia, które są stałym rytem Odnowy. Postaramy się na to wezwanie naszego pasterza odpowiedzieć najlepiej jak umiemy.

Renata Wróblewska – diecezjalny koordynator Odnowy w Duchu Świętym

KURS MOJŻESZ

W dniach 26-28.11.2021r. odbył się w Nurcu Stacji u Sióstr Urszulanek w Domu „Betania” Kurs Mojżesz. Kurs był przeznaczony dla liderów  i animatorów Odnowy w Duchu Świętym diecezji drohiczyńskiej. Poprowadzili go koordynatorzy diecezji białostockiej: ks. Rafał Koptas i Bożena Krzywicka. Muzycznie służyła Agnieszka Olędzka liderka ze wspólnoty w Księżynie.       

Przez trzy kolejne dni zapoznawaliśmy się bardzo szczegółowo z historią Mojżesza i odnosiliśmy do niej różne wydarzenia ze swego życia. Był czas na codzienną Eucharystię i na modlitwę poranną i wieczorną. Atmosferze modlitwy bardzo pomagała cisza zaproponowana przez prowadzących.  Mojżesz też modlił się poza obozem z dala od gwaru ludzi słuchając głosu Boga. W sobotni wieczór każdy mógł zawrzeć przymierze z Bogiem i wyznać Mu  miłość. Miejsce, w którym przebywaliśmy było bardzo piękne i sprzyjające modlitwie, wszak jest to dom modlitwy, wybudowany i omodlony przez Siostry Urszulanki, w którym panuje szczególny klimat. Wyznajemy, że dobrze było nam tam spędzać czas z Bogiem i  ze sobą, a jeszcze do tego Siostry przygotowały bardzo dobre jedzenie za co jesteśmy im wdzięczni. Na zakończenie każdy uczestnik mógł podzielić się owocami przeżytego kursu.

Więcej zdjęć w zakładce Galeria II