Spotkanie liderów i animatorów w Surażu 8-9.10.2021

W miniony weekend Liderzy i Animatorzy naszych wspólnot spotkali się w Domu Rekolekcyjnym w Surażu wraz z Odnową Białostocką na formacji poświęconej słuchaniu Boga. Konferencje w sobotę wygłosił ks. Adam Siegieniewicz, który swoje wypowiedzi oparł na Słowie Bożym oraz podzielił się swoim osobistym doświadczeniem.

REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE w SOKOŁOWIE PODLASKIM

Mimo trwającej epidemii i związanych z nią obostrzeń wspólnota „Radość w Panu” w Sokołowie Podlaskim  podjęła Boże wezwanie i zorganizowała Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO)  wykazując się przy tym ogromną wiarą i zaufaniem w Boże działanie. Rekolekcje rozpoczęły się 2 marca 2021 roku w Kościele pod wezwaniem św. Jana Bosko.  Na pierwsze spotkanie rekolekcyjne przyszło 90 osób. To wielka radość i potwierdzenie dla wspólnoty, że rekolekcje są dziełem Bożym i  żadna sytuacja epidemiologiczna nie może przeszkodzić w ich przeprowadzeniu.

Rekolekcje poprowadził ksiądz Andrzej Witerski diecezjalny koordynator Odnowy w Duchu Świętym  i Teresa Kalinowska ze wspólnoty ,,Mocni Duchem” z  Węgrowa. Diecezjalna koordynatorka Jadwiga Porzezińska służyła pomocą w rekolekcjach i czuwała nad ich przebiegiem. W rekolekcje była zaangażowana cała wspólnota z Sokołowa Podlaskiego ,,Radość  Panu”. Rekolektantów podzielono na 11 grupek dzielenia, za które odpowiedzialne było 8 osób ze wspólnoty sokołowskiej  i 3 osoby ze wspólnoty węgrowskiej. 

W czasie rekolekcji  były głoszone świadectwa  przez osoby ze wspólnoty ,,Radość w Panu”, zaś za oprawę muzyczną odpowiadała Karolina.  Pieśni śpiewane przez nią trafiały w serca rekolektantów i wprowadzały w specyficzny klimat w poszczególnych tygodniach rekolekcji. Wspólnota stanęła również  na wysokości zadania i zakupiła rzutnik aby ułatwić wszystkim śpiewanie pieśni.

Na szczególne podkreślenie zasługuje charyzmatyczne i niepowtarzalne prowadzenie rekolekcji przez księdza Andrzeja Witerskiego. Jego specyficzny sposób głoszenia  konferencji ,,całym sobą” sprawiał, że uczestnicy rekolekcji słuchali konferencji w ogromnym skupieniu. Każda konferencja zwierała kluczowe dla człowieka wierzącego  sprawy: sens życia… miłość Boga..Jezus drogą prawdą i życiem…. nawrócenie uzdrowieniem człowieka… Jezus Panem… Duch Święty i Jego działanie pośród nas.

Niesamowitym wydarzeniem  była Msza Święta z modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie wewnętrzne. Na Eucharystię przyszły również osoby, które nie uczestniczyły w rekolekcjachi doświadczyły ogromnego działania łaski Bożej przystępując po latach do sakramentu pojednania.

Jedna z rekolektantek sprawiła bardzo miłą niespodziankę, wydziergała szydełkiem  dla wszystkich uczestników REO baranka wielkanocnego. 

Uroczyste i publiczne ogłoszenie Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela przez rekolektantów  było wzruszającym i niezapomnianym momentem rekolekcji. Rekolekcje zakończyły się 24 kwietnia Chrztem w Duchu Świętym, oraz modlitwą wstawienniczą nad każdym rekolektantem. Uroczysta Eucharystia na zakończenie rekolekcji celebrowana przez księdza Andrzeja Witerskiego była swoistym zwieńczeniem i dziękczynieniem Bogu za dar rekolekcji.

Ksiądz Andrzej w bardzo obrazowy sposób przedstawił cztery filary kościoła: nauka apostołów, łamanie chleba, modlitwa, wspólnota.

Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy i prowadzący rekolekcje udali się na agape – braterską ucztę.

Na szczególne wyróżnienie  zasługuje postawa liderki wspólnoty Ali, która w pewnym momencie  wzięła ciężar odpowiedzialności za decyzję i rekolekcje na siebie. Nie uległa ona różnego rodzaju krytycznym uwagom, na przykład: ,,Kto w czasie epidemii organizuje rekolekcje? Etc… A kto zbudował arkę w miejscu gdzie nie było wody? i po co…? Rekolekcje były odpowiedzią, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.  Ala zasłużyła na miano ,,Noego w spódnicy” w tej  wspólnocie. Wielkich dzieł Bożych nie zapominajmy, lecz pokładajmy nadzieję w Bogu, strzegąc Jego poleceń. Ps 78,6-7.

Teresa

Adoracja Krzyża

Tak jak co roku w Wielkim Poście wspólnota Odnowy w Duchu Świętym  „Dobry Pasterz” w Bielsku Podlaskim zorganizowała adoracje krzyża.

Słowa z Ew. Jana (J 10, 31-42) Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: „Ukazywałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?” były głównym przesłaniem adoracji. Każdy mógł podejść, złożyć pod krzyżem swój grzech – ciężar trudny do niesienia napisany na kartce i przyłożyć go kamieniem. Poprzez pieśni wielkopostne, rozważania i adorację w ciszy prosiliśmy Jezusa o uzdrowienie naszych ran. Rozmyślając nad męką i śmiercią Jezusa na Krzyżu dziękowaliśmy za dar wiary.

Na koniec podeszliśmy do krzyża, wyjęliśmy kartki z pod kamieni i złożyliśmy do koszyka znajdującego się obok krzyża w głównym ołtarzu. Zostaną one spalone w Wielką Sobotę. Kończąc śpiewaliśmy pieśń „ To mój Pan wiele mi uczynił, On moim Bogiem. To mój Pan wiele mi uczynił, On mnie uzdrowił.

Życzenia

Oto Dziewica pocznie i porodzi  Syna,        

                                           któremu nadadzą  imię EMMANUEL,       

                                           to znaczy : ”Bóg z nami”.                                               

                                                                                            Mt 1,23

Przeżywając  radosny czas  przyjścia na ten świat naszego Pana

 i Zbawiciela, życzymy Wam doświadczenia bliskości                          

Nowo Narodzonego Jezusa, Jego Najświętszej Matki Maryi                                            

i św. Józefa, oraz owocnego budowania komunii w rodzinie,

wspólnocie, Kościele, miejscu pracy i ze wszystkimi napotkanymi

ludźmi. Niech słowa prawdy o narodzeniu Boga – Człowieka głęboko

przenikają wszystkie Waszetroski i zmartwienia i niosą pociechę.

Niech światło z Betlejem ogrzeje Wasze serca i rozświetla kolejne dni

Nowego 2020 Roku

– życzą koordynatorzy wraz ze Wspólnotami Odnowy w Duchu Świętym diecezji drohiczyńskiej.                              

Boże Narodzenie 2020 rok.

Boże Ciało w Bazylice

W tym roku procesja w uroczystość  Bożego Ciała z racji pandemii  odbyła się wokół  kościoła do czterech ołtarzy. Udekorowane ołtarze nawiązywały do postaci Świętych, Błogosławionych oraz Sług Bożych. Powstały one staraniem wspólnot parafialnych działających przy Bazylice. Jeden z nich stworzyła  Odnowa w Duchu Świętym „Dobry Pasterz”.

Wieczorem tradycyjnie od kilku lat spotykaliśmy się na ognisku u Renaty i Antoniego Wróblewskich.