Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, życzymy  Wam głębokiego i owocnego przeżywania czasu naszego Odkupienia.

Niech tegoroczne TRIDUUM PASCHALNE przeżywane w niezwykłym wyciszeniu świata, we wspólnocie, w rodzinie, a jednocześnie  w nierozerwalnej łączności  z całym Kościołem, będzie dla nas wszystkich czasem szczególnej łaski i pogłębienia jedności z Chrystusem.

WIELKI CZWARTEK – niech uczy nas miłości płynącej od Jezusa – Najwyższego Kapłana, wyrażonej w najwyższym uniżeniu  oraz służbie bliźnim, aż do całkowitego daru z siebie.

WIELKI PIĄTEK – niech będzie okazaniem wiary w zbawczą mękę i śmierć Naszego Pana, wyrażoną w zatrzymaniu pod krzyżem  w cichości naszych serc.

WIELKA SOBOTA – niech stanie się okazją do trwania w niewzruszonej nadziei wraz z Maryją czuwającą oraz przechowującą w swoim sercu wiarę całego Kościoła.

Niech Poranek Wielkanocny przyniesie niezachwianą radość płynącą  z osobistych spotkań z JEZUSEM ZMARTWYCHWSTAŁYM, przemieniającym nasze życie, nadającym mu sens oraz niezwykłą moc do dzielenia się tym doświadczeniem z każdym napotkanym człowiekiem.

Wielkanoc 2021 r.                                                                                                  

Adoracja Krzyża

Tak jak co roku w Wielkim Poście wspólnota Odnowy w Duchu Świętym  „Dobry Pasterz” w Bielsku Podlaskim zorganizowała adoracje krzyża.

Słowa z Ew. Jana (J 10, 31-42) Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: „Ukazywałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?” były głównym przesłaniem adoracji. Każdy mógł podejść, złożyć pod krzyżem swój grzech – ciężar trudny do niesienia napisany na kartce i przyłożyć go kamieniem. Poprzez pieśni wielkopostne, rozważania i adorację w ciszy prosiliśmy Jezusa o uzdrowienie naszych ran. Rozmyślając nad męką i śmiercią Jezusa na Krzyżu dziękowaliśmy za dar wiary.

Na koniec podeszliśmy do krzyża, wyjęliśmy kartki z pod kamieni i złożyliśmy do koszyka znajdującego się obok krzyża w głównym ołtarzu. Zostaną one spalone w Wielką Sobotę. Kończąc śpiewaliśmy pieśń „ To mój Pan wiele mi uczynił, On moim Bogiem. To mój Pan wiele mi uczynił, On mnie uzdrowił.

Życzenia

Oto Dziewica pocznie i porodzi  Syna,        

                                           któremu nadadzą  imię EMMANUEL,       

                                           to znaczy : ”Bóg z nami”.                                               

                                                                                            Mt 1,23

Przeżywając  radosny czas  przyjścia na ten świat naszego Pana

 i Zbawiciela, życzymy Wam doświadczenia bliskości                          

Nowo Narodzonego Jezusa, Jego Najświętszej Matki Maryi                                            

i św. Józefa, oraz owocnego budowania komunii w rodzinie,

wspólnocie, Kościele, miejscu pracy i ze wszystkimi napotkanymi

ludźmi. Niech słowa prawdy o narodzeniu Boga – Człowieka głęboko

przenikają wszystkie Waszetroski i zmartwienia i niosą pociechę.

Niech światło z Betlejem ogrzeje Wasze serca i rozświetla kolejne dni

Nowego 2020 Roku

– życzą koordynatorzy wraz ze Wspólnotami Odnowy w Duchu Świętym diecezji drohiczyńskiej.                              

Boże Narodzenie 2020 rok.

Pierniczkowe wypieki

Tradycyjne jak co roku nasza wspólnota podejmuje akcję wypieku i dekorowania świątecznych pierniczków. W tegorocznym adwencie również przygotowaliśmy ponad 500 tych słodkich, miodowych smakołyków. Nasi kapłani wydrukowali życzenia dla parafian. W czwartek po adoracji zapakowaliśmy w strunowe torebki przygotowane przez nas pierniczki i życzenia i przekazaliśmy na ręce księdza proboszcza. Pierniczki z życzeniami będą rozdawane przez kapłanów uczestnikom pasterki. Wypiek i dekoracja pierniczków daje nam wiele satysfakcji, pobudza pomysłowość twórczą, a przede wszystkim ożywia relacje we wspólnocie. To bardzo miła inicjatywa, która daje nam wiele ciepła i radości.