TAJEMNICA  EUCHARYSTII

W dn. 23- 25.11.2022r. odbyły się w parafii Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu rekolekcje wprowadzające w Adwent o Największej Tajemnicy Eucharystii. Rekolekcje prowadził ks. Janusz Szymański, przy współudziale wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym ,,Emmanuel”. Temat rekolekcji był wcześniej rozeznany we wspólnocie wraz  z księdzem  Januszem – opiekunem wspólnoty. W niedzielę poprzedzającą rekolekcje po każdej Mszy Świętej członkowie naszej wspólnoty rozdawali zaproszenia i częstowali rogalikami, które wypiekli sami. Każdego dnia spotykaliśmy się na Mszy Świętej wieczornej sprawowanej o g.17, a podczas homilii słuchaliśmy konferencji wygłoszonych przez ks. Janusza. Tematem pierwszej było wprowadzenie w Największą Tajemnicę Eucharystii. W czwartek ksiądz bardzo jasno wyjaśniał uczestnikom każdy element Liturgii Słowa, a w piątek Liturgii Eucharystycznej. Codziennie osoby chętne spotykały się w domku parafialnym przy herbacie i ciastkach, aby dzielić się świadectwami swojego przeżywania Mszy Świętej. Na zakończenie Mszy Świętej w środę wysłuchaliśmy świadectwa Oksany- Ukrainki, która z zachwytem dzieliła się swoją wiarą, jakiej doświadczyła w Polsce i jak od trzech tygodni została włączona do kościoła katolickiego po wcześniejszym przygotowaniu we Wspólnocie Jednego Ducha w Siedlcach. Z wielką radością opowiadała jak Pan Bóg ją prowadził i odpowiedział na pragnienia jej serca pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Później przy herbatce mogliśmy wysłuchać świadectwa Emilii, która podzieliła się swoim przeżywaniem Eucharystii i doświadczaniem obecności Boga w życiu codziennym. Na zakończenie rekolekcji obejrzeliśmy spektakl ,,Tajemnica Eucharystii” wg Cataliny Rivas, który obrazowo ukazywał co tak naprawdę dzieje się podczas każdej Mszy Świętej. Myślę, że przeżyte rekolekcje pomogą wielu osobom teraz bardziej świadomie uczestniczyć we Mszy Świętej

                                                                                            Jadwiga Porzezińska

Archidiecezjalny Dzień Jedności

W dniu 24.09.2022r. członkowie naszych wspólnot Odnowy w Duchu Świętym diecezji białostockiej, łomżyńskiej i drohiczyńskiej zgromadzili się w Bielsku Podlaskim, aby wspólnie przeżywać Archidiecezjalny Dzień Jedności w Duchu Świętym. Było to już piąte takie spotkanie gromadzące trzy diecezje. W tym roku gospodarzem spotkania była nasza diecezja.

Myślą przewodnią spotkania było Słowo Boże ,,Na to wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości…” (Kol.3-14). Słowo to zostało wcześniej rozeznane na modlitwie przez koordynatorów trzech diecezji.

Spotkanie rozpoczęło się od zawiązania wspólnoty w Bazylice mniejszej p.w. Narodzenia NMP i św. Mikołaja o godzinie 9.00. Ks. Andrzej Witerski – koordynator diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym diecezji drohiczyńskiej oraz Renata Wróblewska – koordynator świecki powitali wszystkich zebranych gości. Byli to m.in.: Bp Piotr Sawczuk, wraz z sekretarzem ks. Marcinem Szymanikiem, bp Andrzej Przybylski z archidiecezji częstochowskiej odpowiedzialny za Odnowę w Duchu Świętym z ramienia Episkopatu, oraz ks. Łukasz Plata – kapłan diecezji tarnowskiej – którzy wygłosili podczas Dnia Jedności konferencje. Wśród zaproszonych gości byli również koordynatorzy z diecezji białostockiej: ks. Rafał Koptas i Agata Ciołkiewicz, ks. Wojciech Nowacki i Dorota  Śledzińska koordynatorzy łomżyńscy oraz kapłani odpowiedzialni za wspólnoty i około 500 osób świeckich członków i sympatyków tej uroczystości. Na spotkaniu posługiwała grupa prorocka z Białegostoku w składzie: ks. Andrzej Brzozowski, Danusia Zajkowska, Ewa Cesnowska i Ela Koc, która przysłuchiwała się Słowu Bożemu kierowanemu do zgromadzonej wspólnoty. Posługę konferansjera pełniła Mariola Niewińska z hajnowskiej wspólnoty.

Uroczystą Mszę Świętą ubogacał pieśniami pełnymi Ducha zespół muzyczny ze wspólnoty z Węgrowa. Natomiast na hali sportowej posługiwał zespół muzyczny połączony ze wspólnot z Hodyszewa i Brańska.

Mszy Św. w bielskiej bazylice przewodniczył i Słowo Boże wygłosił bp Piotr Sawczuk. Witając go, ks. Andrzej Witerski podziękował, za to, że ten dzień zaczyna się „od szczytu” – jakim jest Eucharystia. Życzył sobie i zebranym, aby na tym szczycie uwielbienia Boga w Duchu Świętym pozostać dzisiaj, jutro i przez kolejne lata, aż do śmierci. Poprosił kapłanów o sprawowanie Eucharystii w intencji wspólnot, kościołów diecezjalnych oraz za cały Kościół Powszechny.

W homilii ks. biskup nawiązał do Słowa Bożego przygotowanego na ten dzień i przypomniał o Jego skuteczności. Jednocześnie przestrzegał przed triumfalizmem i łapczywym konsumowaniem sukcesu nakłaniając nas do czujności. Wskazał, gdzie powinno tkwić prawdziwe źródło radości uczniów, że jest ono wynikiem szczęścia  ofiarowanego nam przez Boga za darmo, gdyż mamy wstępnie przypisane miejsca w domu Ojca w niebie. Boże wybraństwo zobowiązuje nas do pięknego życia z innymi ludźmi i objawia się przez miłość przypominającą atmosferę wieczernika. Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani – powinniśmy się oblec w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem.                                                                                                 

Po Mszy Św. przeszliśmy do Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim, gdzie był czas na kawę i herbatę oraz smaczne, domowe ciasta przygotowane przez nasze wspólnoty. Po czasie na odpoczynek oraz poczęstunek rozpoczęła się kolejna część Dnia Jedności. Rozpoczął ją bp Andrzej Przybylski z Częstochowy wygłaszając do zebranych konferencję pt. „Oczyścić Miłość”. W swym wystąpieniu uczulał wszystkich zgromadzonych o potrzebie nieustannego oczyszczania miłości i uczył jak to robić. Mówił, że tam gdzie nie ma miłości, nie ma też Ducha Świętego. Miłość to podstawa wszystkich charyzmatów, a diabeł często fałszuje nam miłość. Biskup zalecał, aby swoją miłość wkładać w formę miłości Chrystusa. Zachęcał, aby kochać Kościół tak jak Chrystus Go kocha, aby kochać wspólnotę tak jak Chrystus to czyni, aby kochać męża, żonę dzieci, wszystkich ludzi tak jak On kocha. Ostrzegał, aby na drogach wiary nie zgubić miłości, gdyż miłość potrzebuje wiary. Nieustannie przyglądać się, czy nasza wiara nie zgubiła miłości, bo tylko ten ma Ducha Świętego kto miłuje. Na koniec przytoczył rozmowę Pana Jezusa z s. Faustyną, kiedy Pan Jezus ukazał jej swoje poranione, broczące krwią ciało i zapytał, czy takiego pokiereszowanego Jezusa też będziesz kochać? Ukazując tę scenę dał nam do zrozumienia, że mamy kochać Kościół, wspólnotę i wszystkich ludzi tak jak Chrystus kocha, bo On kocha bezinteresownie, niezależnie czy w nas jest piękno, czy jesteśmy poranieni.

Konferencje bpa Andrzej uzupełniła swoim świadectwem jedna z uczestniczek spotkania – Ewa Gabrysiak, która w swoim świadectwie opowiedziała jak Pan Jezus uratował jej małżeństwo przed rozpadem, stawiając na jej ścieżkach życia aniołów pod postacią starszej pani, oraz jej najmłodszego syna. Jej świadectwo  przekonało nas, że zawsze w każdej sytuacji należy szukać ratunku u Boga.

Po tym świadectwie nastąpiła przerwa na obiad.

Po niej rozpoczęła się Adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzili: ks. Rafał Koptas, Agata Ciołkiewicz i Bożena Krzywicka z Białegostoku. Na jej zakończenie odmówiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Bp Andrzej Przybylski opuszczając wspólnotę poprosił wszystkich zebranych o modlitwę nad kapłanami, którzy posługują na co dzień we wspólnotach Archidiecezji i prosił o nowe powołania do posługi we wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym.

Następnie konferencje pt. „I bądźcie wdzięczni” wygłosił ks. Łukasz Plata, który prowadzony światłem Ducha Świętego przybył do nas EWANGELIBUSEM z Nowego Sącza. Na wstępie podzielił się świadectwem swego drugiego nawrócenia w trzecim roku kapłaństwa. Przeżywając drugą Pięćdziesiątnicę odzyskał radość i odrodzenie we wszystkich dziedzinach życia. Dziś jest szczęśliwym i niestrudzonym ewangelizatorem i jeździ wszędzie z Ewangelią, gdzie zaprosi go Duch Święty. W swojej konferencji zachęcał nas, abyśmy byli Bogu wdzięczni za Kościół, za rodzinę, za wspólnotę, za wszystko. Aby żyć w nieustannym dziękczynieniu potrzebujemy Ducha Świętego. W Kościele katolickim moc Ducha Świętego objawia się w sakramentach, a prawdziwa przemiana rozpoczyna się od Eucharystii. Przypomniał nam życie pełne miłości pierwszych chrześcijan, że poganie nie mogli się temu nadziwić i zwracali uwagę mówiąc „zobaczcie jak oni się miłują”. Takiej miłości nam dziś potrzeba w naszych wspólnotach i przechodzenia od JA do MY, od egoizmu do altruizmu. Ksiądz Łukasz sygnalizował, że nade wszystko mamy okazywać Bogu wdzięczność za nasze rodziny, w szczególności za osoby trudne z naszych rodzin, gdyż to oni uczą nas pokory. Zalecił, aby zadawać sobie pytanie: Czy mogę o sobie powiedzieć: ,,Panie Boże dziękuję Ci za to, że na mojej drodze życia postawiłeś takich ludzi?” Kończąc przemówienie wskazał na potrzebę przebaczenia, gdyż nieprzebaczenie jest przekleństwem, a gdy przebaczamy to ogień Bożej miłości spala wszelkie zło.

Po zakończonej konferencji świadectwem spotkania z żywym Bogiem i doświadczaniem Jego miłości, prowadzenia w życiu i w rodzinie podzielił się Tomek Gierada.

Na zakończenie obfitego w przeżycia duchowe dnia uczestnicy spotkania spotkali się w grupach dzielenia, a po niej nastąpiła modlitwa wstawiennicza, którą poprowadził ks. Łukasz Plata. Po modlitwie spotkanie zakończyło się kapłańskim błogosławieństwem.

Jadwiga Porzezińska

Homilia, konferencje, świadectwa:

Zdjęcia:

https://drive.google.com/drive/folders/1E2pC6OifkcDerh4nqq3Zx1Y5dr7UZBHG

Droga krzyżowa ulicami miasta 2022

W dniu12 kwietnia ulicami Hajnówki odbyła się Droga Krzyżowa. Pomiędzy kolejnymi stacjami mieszkańcy miasta nieśli drewniany krzyż. Pierwszą stację prowadziła Odnowa w Duchu Świętym „Effatha”. W następnych stacjach wzięli udział członkowie innych wspólnot religijnych, jak również mundurowi, leśnicy, służba zdrowia, kapłani i siostry zakonne. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że tak licznie mogliśmy uczestniczyć we wspólnym przeżywaniu męki Pana Jezusa.