Adoracja Krzyża

Odnowa w Duchu Świętym działająca przy Bazylice w Bielsku Podlaskim tradycyjne ja co roku w Wielkim Poście zorganizowała adorację krzyża. Mszę Świętą sprawował opiekun wspólnoty ks. Łukasz Suszko. Dekorację w prezbiterium przygotowała s. Daniela. Po rozważaniach i pieśniach pasyjnych podchodziliśmy do krzyża aby oddać Mu cześć i ucałować.

Palemki Wielkanocne

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym wraz z grupą parafian z Bazyliki w Bielsku Podlaskim włączyła się w przygotowywanie palemek wielkanocnych. Nad całością czuwała s. Daniela zakrystianka z Bazyliki. Będą one rozprowadzane w dwie niedziele po Mszach Świętych, a cały dochód zostanie przeznaczony na pomoc siostrom Dominikankom pracującym na Ukrainie.

Opłatek wspólnot Odnowy w Duchu Świętym z ks. Biskupem Piotrem Sawczukiem

W sobotę 8 stycznia na dzieleniu się opłatkiem z ks. Biskupem Piotrem Sawczukiem spotkały się wszystkie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Drohiczyńskiej. Uwielbianie nowonarodzonego Dzieciątka w znaku białego chleba miało miejsce w „Sali na górze” przy kościele św. Antoniego z Padwy i św. Piotra z Alkantary w Węgrowie. Stąd też gospodarzem spotkania została grupa „Mocni Duchem” z liderem Teresą Kalinowską  na czele.

Najpierw kapłani odpowiedzialni za wspólnoty w diecezji sprawowali Eucharystię. Przewodniczył jej J.E. Ks. Biskup Piotr. Czuliśmy się szczególnie zaproszeni do stołu Pańskiego.

Później obejrzeliśmy pięknie przygotowane „Jasełka” w wykonaniu dzieci pod kierunkiem siostry s. Małgorzaty i p. Doroty.  Po modlitwie podzieliliśmy się opłatkiem: koordynatorzy i liderzy z ks. Biskupem, a następnie we wspólnotach. W czasie południowym wspólnota węgrowska poczęstowała nas obiadem. Nie zabrakło słodkości przywiezionych z różnych zakątków diecezji. W miłej atmosferze spędziliśmy czas na spotkaniu z Bogiem w drugim człowieku. Śpiewaliśmy kolędy i dzieliliśmy się wiarą.

Ks. Biskup zachęcił nas do udziału w synodzie w naszych wspólnotach i na forum diecezji. Zaproszenie było szczególnie cenne, ponieważ sama forma spotkań synodalnych jest bliska spotkaniom w grupkach dzielenia, które są stałym rytem Odnowy. Postaramy się na to wezwanie naszego pasterza odpowiedzieć najlepiej jak umiemy.

Renata Wróblewska – diecezjalny koordynator Odnowy w Duchu Świętym

Relacja Miłości – Kurs Mojżesz

W weekend 26-28.11.2021. w domu Sióstr Urszulanek „Betania” w Nurzec Stacja spotkaliśmy się na weekendowym  Odnowowym kursie Mojżesz. Został zorganizowany przez koordynatorów drohiczyńskich a przeprowadzony przez koordynatorów Archidiecezji Białostockiej: ks. Rafała Koptasa i Bożenę Krzywicką.

W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy, liderzy i animatorzy oraz członkowie wspólnot  z Diecezji Drohiczyńskiej.

Był to czas wyciszenia, zatrzymania się i wsłuchiwania się w siebie oraz w to, co Bóg chce nam przekazać. Poznawaliśmy życie Mojżesza i jego relacje z Bogiem. Sposób, w jaki Go prowadził. Jest to czas, w którym śledząc życie i postać Mojżesza możesz zobaczyć siebie samego ze swoimi mocnymi i słabymi stronami. Nauczyć się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach we wspólnocie i życiu osobistym.

Kurs Mojżesz pokazuje jak otworzyć się na Boży plan i pracując we wspólnocie pomagać innym dojść do ,,ziemi obiecanej”.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wydarzenia: prowadzącym, uczestnikom oraz siostrom zakonnym za ugoszczenie w swoim domu, w sposób szczególny siostrze Katarzynie za przepyszne jedzenie.

Tekst. Renata Kiersnowska

Więcej zdjęć w zakładce Galeria II

,,Jeśli chcesz doznać łaski, jedź do Prostyni”

W sobotę 23.10.2021. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Effatha” z Hajnówki  wraz ze wspólnotą „Dobry Pasterz” z Bielska Podlaskiego odwiedziły rodzinne strony bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Miejsca zwiedzania to: Zuzela, Prostyń oraz Treblinka.

Pielgrzymkę zaczęliśmy od Zuzeli, miejsca urodzin księdza. Na początku zwiedziliśmy kościół pw. Przemienienia Pańskiego. Zachowała się w nim oryginalna chrzcielnica przy, której w 1901r. został ochrzczony Stefan Wyszyński. W ołtarzu bocznym jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej, przeniesiony ze starego kościoła, przed którym modlił się jako dziecko Prymas Wyszyński. Wszystkie witraże w kościele, przedstawiają najważniejsze sceny z życia błogosławionego. Przed wejściem do kościoła ustawiony jest pomnik Prymasa jako Nauczyciela Narodu. Na koniec udaliśmy się do groty NMP z Lourdes wybudowanej przez parafian dla uczczenia 70 rocz. święceń kapłańskich.

Po drugiej stronie mieści się muzeum w którym odtworzono tam pomieszczenia budynku dawnej wiejskiej szkoły z oryginalnym wyposażeniem z początku XX wieku, w której to Stefan Wyszyński pobierał naukę, oraz wnętrze domu mieszkalnego państwa Wyszyńskich. W gablotach znajdują się pamiątki po rodzinie Prymasa.

Następnie udaliśmy się do Prostyni.  W Sanktuarium Trójcy Przenajświętszej i św. Anny powitał nas obecny proboszcz ks. kan. Józef Poskrobko, który to w bardzo ciekawy i przystępny sposób opowiedział nam historię objawienia i późniejsze cuda prostyńskiej parafii. Centralnym punktem było uczestnictwo we Mszy Św. po której otrzymaliśmy błogosławieństwo koroną św. Anny. Jest to relikwiarz, który zawiera wianki św. Anny z objawienia z 1510r. Potem Ks. Józef zaprosił nas na uroczysty poczęstunek do salki pod plebanią. Podczas obiadu wspominaliśmy czas spędzony z księdzem, który to był proboszczem w hajnowskiej parafii . Na krótką chwilę odwiedził nas ks. Paweł Hryniewicki dawny opiekun wspólnoty z Hajnówki.

Po obiedzie udaliśmy się jeszcze raz do kościoła by pokłonić się przed Tronem Łaski Trójcy Przenajświętszej i wizerunkiem Św. Anny oraz odmówić uroczyście koronkę do Trójcy Przenajświętszej. Na pożegnanie zostaliśmy obdarowani przez gospodarza pamiątkami.

W drodze powrotnej odwiedziliśmy obóz zagłady w Treblince. Oddaliśmy hołd pomordowanym ofiarom i złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze przy pomniku, dawnym miejscu komór gazowych.

To był pięknie spędzony czas ,wspólnej modlitwy a także wdzięczności za życie Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Błogosławiony Kardynale Stefanie Wyszyński – módl się za nami.

tekst i zdjęcia- Bogusia Płuciennik i Renata Kiersnowska