Przyjdź Duchu Święty…

W wigilię Zesłania Ducha Świętego wspólnota Odnowy w Duchu Świętym w Bazylice w Bielsku Podlaskim zorganizowała czuwanie. Rozpoczęliśmy Mszą Świętą i nabożeństwem czerwcowym. Następnie adorując Najświętszy Sakrament modliliśmy się Litanią do Ducha Świętego, prosiliśmy o siedem darów, modliliśmy się za Kościół Święty. Rozważaliśmy 10 różańca zapraszając Maryję, aby tak jak z Apostołami czuwała z nami w wieczerniku. Następnie podeszliśmy pod prezbiterium podziękować za ten czas i łaski, którymi zostaliśmy obdarowani. Dziękujemy ks. Łukaszowi Suszko, s. Danieli za dekorację,  Pani Ewie Stalewskiej organistce za nadzorowanie pieśni, wszystkim wspólnotom działającym w parafii za włączenie się w czuwanie i wszystkim za obecność. Po błogosławieństwie stworzyliśmy okrąg  i razem dzieląc się darami ofiarnymi (chleb i winogron) uwielbialiśmy Pana.

Tekst. Renata Kiersnowska

Zdjęcia. Halina Lewczuk

Adoracja Krzyża

Odnowa w Duchu Świętym działająca przy Bazylice w Bielsku Podlaskim tradycyjne ja co roku w Wielkim Poście zorganizowała adorację krzyża. Mszę Świętą sprawował opiekun wspólnoty ks. Łukasz Suszko. Dekorację w prezbiterium przygotowała s. Daniela. Po rozważaniach i pieśniach pasyjnych podchodziliśmy do krzyża aby oddać Mu cześć i ucałować.

Palemki Wielkanocne

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym wraz z grupą parafian z Bazyliki w Bielsku Podlaskim włączyła się w przygotowywanie palemek wielkanocnych. Nad całością czuwała s. Daniela zakrystianka z Bazyliki. Będą one rozprowadzane w dwie niedziele po Mszach Świętych, a cały dochód zostanie przeznaczony na pomoc siostrom Dominikankom pracującym na Ukrainie.

Opłatek wspólnot Odnowy w Duchu Świętym z ks. Biskupem Piotrem Sawczukiem

W sobotę 8 stycznia na dzieleniu się opłatkiem z ks. Biskupem Piotrem Sawczukiem spotkały się wszystkie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Drohiczyńskiej. Uwielbianie nowonarodzonego Dzieciątka w znaku białego chleba miało miejsce w „Sali na górze” przy kościele św. Antoniego z Padwy i św. Piotra z Alkantary w Węgrowie. Stąd też gospodarzem spotkania została grupa „Mocni Duchem” z liderem Teresą Kalinowską  na czele.

Najpierw kapłani odpowiedzialni za wspólnoty w diecezji sprawowali Eucharystię. Przewodniczył jej J.E. Ks. Biskup Piotr. Czuliśmy się szczególnie zaproszeni do stołu Pańskiego.

Później obejrzeliśmy pięknie przygotowane „Jasełka” w wykonaniu dzieci pod kierunkiem siostry s. Małgorzaty i p. Doroty.  Po modlitwie podzieliliśmy się opłatkiem: koordynatorzy i liderzy z ks. Biskupem, a następnie we wspólnotach. W czasie południowym wspólnota węgrowska poczęstowała nas obiadem. Nie zabrakło słodkości przywiezionych z różnych zakątków diecezji. W miłej atmosferze spędziliśmy czas na spotkaniu z Bogiem w drugim człowieku. Śpiewaliśmy kolędy i dzieliliśmy się wiarą.

Ks. Biskup zachęcił nas do udziału w synodzie w naszych wspólnotach i na forum diecezji. Zaproszenie było szczególnie cenne, ponieważ sama forma spotkań synodalnych jest bliska spotkaniom w grupkach dzielenia, które są stałym rytem Odnowy. Postaramy się na to wezwanie naszego pasterza odpowiedzieć najlepiej jak umiemy.

Renata Wróblewska – diecezjalny koordynator Odnowy w Duchu Świętym

Relacja Miłości – Kurs Mojżesz

W weekend 26-28.11.2021. w domu Sióstr Urszulanek „Betania” w Nurzec Stacja spotkaliśmy się na weekendowym  Odnowowym kursie Mojżesz. Został zorganizowany przez koordynatorów drohiczyńskich a przeprowadzony przez koordynatorów Archidiecezji Białostockiej: ks. Rafała Koptasa i Bożenę Krzywicką.

W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy, liderzy i animatorzy oraz członkowie wspólnot  z Diecezji Drohiczyńskiej.

Był to czas wyciszenia, zatrzymania się i wsłuchiwania się w siebie oraz w to, co Bóg chce nam przekazać. Poznawaliśmy życie Mojżesza i jego relacje z Bogiem. Sposób, w jaki Go prowadził. Jest to czas, w którym śledząc życie i postać Mojżesza możesz zobaczyć siebie samego ze swoimi mocnymi i słabymi stronami. Nauczyć się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach we wspólnocie i życiu osobistym.

Kurs Mojżesz pokazuje jak otworzyć się na Boży plan i pracując we wspólnocie pomagać innym dojść do ,,ziemi obiecanej”.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wydarzenia: prowadzącym, uczestnikom oraz siostrom zakonnym za ugoszczenie w swoim domu, w sposób szczególny siostrze Katarzynie za przepyszne jedzenie.

Tekst. Renata Kiersnowska

Więcej zdjęć w zakładce Galeria II