Relacja Miłości – Kurs Mojżesz

W weekend 26-28.11.2021. w domu Sióstr Urszulanek „Betania” w Nurzec Stacja spotkaliśmy się na weekendowym  Odnowowym kursie Mojżesz. Został zorganizowany przez koordynatorów drohiczyńskich a przeprowadzony przez koordynatorów Archidiecezji Białostockiej: ks. Rafała Koptasa i Bożenę Krzywicką.

W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy, liderzy i animatorzy oraz członkowie wspólnot  z Diecezji Drohiczyńskiej.

Był to czas wyciszenia, zatrzymania się i wsłuchiwania się w siebie oraz w to, co Bóg chce nam przekazać. Poznawaliśmy życie Mojżesza i jego relacje z Bogiem. Sposób, w jaki Go prowadził. Jest to czas, w którym śledząc życie i postać Mojżesza możesz zobaczyć siebie samego ze swoimi mocnymi i słabymi stronami. Nauczyć się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach we wspólnocie i życiu osobistym.

Kurs Mojżesz pokazuje jak otworzyć się na Boży plan i pracując we wspólnocie pomagać innym dojść do ,,ziemi obiecanej”.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wydarzenia: prowadzącym, uczestnikom oraz siostrom zakonnym za ugoszczenie w swoim domu, w sposób szczególny siostrze Katarzynie za przepyszne jedzenie.

Tekst. Renata Kiersnowska

Więcej zdjęć w zakładce Galeria II