„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła – niech nasza droga będzie wspólna” – spotkanie wspólnoty wspólnot w Drohiczynie

8 czerwca 2024 r. wszystkie wspólnoty Katolickiej Charyzmatycznej Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Drohiczyńskiej spotkały się ze sobą i innymi ruchami w stolicy diecezji – Drohiczynie. Zaprosił nas tam Ks. Biskup Piotr Sawczuk  w 25. rocznicę wizyty Ojca Św. Jana Pawła II.

Nasze świętowanie tego wydarzenia miało miejsce w Kościele Sióstr Benedyktynek. Wspólnie z „Przyjaciółmi Oblubieńca”, „Szkołą Ewangelizacji” i ruchem pielgrzymkowym uwielbialiśmy Boga w Trójcy Jedynego i dziękowaliśmy za różnorodność darów i charyzmatów, jakimi nas Pan obdarzył. Nasza wdzięczność płynęła również za dar osoby i nauczania Jana Pawła II. Modlitwa miała szczególny charakter dzięki posłudze muzycznej zespołu z węgrowskiej wspólnoty „Mocni Duchem”. Przewodniczył jej Ks. Andrzej Witerski – nasz diecezjalny koordynator.

Ks. Mateusz Roguski przedstawił nam w konferencji postać Gedeona z przesłaniem, by iść z tym, co mamy w sercu i głosić Jezusa! Nie zabrakło świadectw o wspólnocie. O swoim marzeniu bycia we wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym pięknie opowiedziała nam Jola Kosińska ze wspólnoty „Radość w Panu” z Sokołowa Podlaskiego.

Później w poczuciu jedności, mimo różnorodności, uczestniczyliśmy uroczystej Eucharystii, sprawowanej przez Ks. Arcybiskupa Józefa Guzdka – metropolitę białostockiego, który przypomniał nam nowatorstwo Jana Pawła II i zachęcał, by nie dezerterować w wierze i podejmować wysiłek ewangelizacji.

Na koniec skorzystaliśmy z uczty w ogrodach biskupich, przyczyniając się troszkę do obfitości słodkich darów – przywieźliśmy ciasta.

Dziękuję wszystkim za posługę i obecność.

Renata Wróblewska

– świecki diecezjalny koordynator Katolickiej Charyzmatycznej Odnowy w Duchu Świętym Diecezji drohiczyńskiej