MSZA ŚWIĘTA Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE

            W dniu 17 XI 2013r. w Sokołowie Podlaskim w parafii św. Jana Bosko miała miejsce msza z modlitwą o uzdrowienie. Już około godziny 13.30 świątynia zaczęła się zaludniać, po pewnym czasie zapełniła się po brzegi wiernymi zdążającymi na Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie. Oczekiwaniu na Eucharystię towarzyszyło pełne skupienie. Tworzyły się też kolejki przy konfesjonałach, wiele osób przystępowało do sakramentu pokuty i pojednania.Eucharystii i modlitwie przewodniczył ks. Andrzej Witerski. Usłyszeliśmy dzwoneczki i rozpoczęto uroczystą celebrację Mszy Świętej. Piękne i wzruszające były Słowa, które dał nam Pan na tę chwilę /Mk 5,21-43/. Opis dwóch cudów, których dokonał Jezus w wielkim tłumie, który zebrał się wokół Niego: wskrzeszenie córki Jaira i uzdrowienie kobiety cierpiącej od 12 lat na krwotok. Doskonałym komentarzem do tej Ewangelii są Słowa samego Jezusa: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. To nie przypadek! Rzeczywiście wokół Ołtarza był tłum. Każdy przyszedł do Jezusa z jakąś swoją biedą, słabością, troską, może z dziękczynieniem. Z pewnością wielu cieszyło się w tym dniu pokrzepieniem Jezusa, dotykiem Jego uzdrawiającej mocy. Wystarczyło tylko dotknąć frędzli Jego płaszcza. Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam na wieki. Ciągle przecież jest. Jezus rzekł do kobiety: „Córko, twoja wiara cię ocaliła”, a do Jaira: „Nie bój się, wierz tylko”. Panie, przymnóż nam wiary- popłynęło wołanie tłumu, jak refren pieśni zaintonowanej przez ks. Andrzeja. Jego nieustanna modlitwa Słowem Bożym i Psalmami działała jak miecz obosieczny. Jk 5, 13-15- „Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli. Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny…” Jak wielki jest Bóg! Następuje radosny moment uwielbienia Pana w różnych Jego przymiotach. Na potwierdzenie faktu, że nasz Bóg jest wielki, wysłuchaliśmy świadectwa o interwencji Bożej w życiu Krystyny i jej rodziny. Świadectwo zaowocowało ożywieniem zgromadzenia, następuje kulminacyjny punkt uwielbienia Jezusa Eucharystycznego Psalmem 98 i pieśnią: Agnus Dei, Alleluja, Święty, Święty. Jesteś Panem wszechmocnym, zakrólował wszechmocny nasz Bóg. Jest wśród nas. Rozpala nasze serca miłością, przywołujemy Ducha Świętego. Gdy On zstępuje na ziemię wszystko staje się jasne i wszystko się przemienia. Pan daje Słowo /Flp 4, 4-7/: „Radujcie się zawsze w Panu, Pan jest blisko.” / Ps 91/: „Okryje cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz…”. „Co chcesz, abym ci uczynił ”- pyta każdego z nas. „O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe Imię, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz” –/ Ps 8/. Pan króluje, zapewne w niejednym sercu. Daje kolejne Słowo: „ Przyjął go lud. Wszyscy Go oczekiwali” /Łk 8,40/. Pan uzdrawia córkę Jaira i kobietę z krwotokiem, przychodzi do nas. Wiara czyni cuda. Cały tłum ruszył w Jego stronę, każdy chciał tylko dotknąć frędzli Jego płaszcza. Kolejne Słowo: „Uniżył samego siebie stawszy się posłusznym aż do śmierci…”/Flp 2, 6-11/. Jesteś Królem, Panie, Królem naszych serc. Pieśń uwielbienia na zakończenie: „Niechaj miłość Twa, jak potężna fala, spłynie tu przez łaski Twej zdrój. Chryste dotknij mnie!”. „Nie bój się, wierz tylko”- odpowiada Bóg i szczodrze błogosławi. Chwała Ci, Panie, za ten dzień, który nam dałeś.
Zespołowi za oprawę muzyczną, która znacznie ubogaciła to spotkanie, kapłanom i wszystkim zebranym wokół Ołtarza – wielkie Bóg zapłać.