WIECZÓR KOŃCZĄCY ROK WIARY

          Dnia 24.11.2013r. w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu odbył się Wieczór Wiary. Spotkanie zostało przygotowane przez wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym „Emmanuel” i parafialny oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Całości przewodniczył ks. Grzegorz Ziembowski. Wieczór, który był zwieńczeniem Roku Wiary, stał się czasem bliskiego, osobistego, a zarazem wspólnotowego spotkania z Jezusem poprzez modlitwę, śpiew i ciszę… Można było zadumać się nad własną wiarą i zobaczyć, w jakim jest stanie… Do takiej refleksji prowadziły kolejne elementy tegoż wieczoru.

         Na początku zgromadzeni obejrzeli krótki film, w którym postacie znane z mediów udowadniały, że nie można wstydzić się Jezusa, a wręcz odwrotnie – trzeba szczycić się swoją wiarą i nią żyć. Następnie zostało wygłoszone poruszające świadectwo. Pani Renata mówiła że Panu należy ufać w każdej sytuacji, bo Bóg, który jest Miłością, ma wspaniały plan dla każdego z nas. Jego Słowo ma moc krzepić duszę w trudnych sytuacjach i prowadzić po właściwej ścieżce życia. Choć może ona wymagać ogromnego wysiłku i cierpienia, to trzeba całkowicie zawierzyć Panu i bezgranicznie Mu zaufać. Do kolejnej refleksji nad wiarą pobudzała pantomima pięknie przygotowana przez młodych świadków Chrystusa z KSM-u. Aktorzy ukazali, jak bardzo Jezus pragnie być z każdym człowiekiem, a życie z Nim jest radosne i szczęśliwe. Niestety często zrywamy więź z Panem przez własną pychę, chciwość, egoizm, nałogi… On jednak nie rezygnuje z nas nawet wówczas, gdy jesteśmy „daleko”. Wręcz walczy to, byśmy pozwolili Mu wziąć grzech i na nowo przywrócić nas do Jego owczarni. Potem u stóp Pana obecnego w Najświętszy Sakramencie, każdy mógł podziękować za miniony rok, za wszystkie jakże hojne dary Jego łaski oraz uwielbić Go, bo tylko On jest godzien wszelkiej chwały, On jest Królem Królów i Panem Panów, a jednocześnie Bogiem tak bardzo bliskim – Emmanuelem. Następnie ks. Grzegorz odczytał akt oddania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu i udzielił błogosławieństwa. Przed wyjściem ze świątyni każdy mógł zabrać karteczkę ze Słowem Bożym i imieniem świętego, z którym miał się „zaprzyjaźnić”.

         Wieczorowi Wiary towarzyszyła piękna muzyka i śpiew zespołu z Ciechanowca, a samo spotkanie stało się niezwykłym przeżyciem, pogłębieniem wiary, zażyłości i miłości z Jezusem Królem Wszechświata, który jest drogą, prawdą i życiem.