OPŁATEK W DROHICZYNIE 2014

                5 stycznia 2013 r. wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym diecezji drohiczyńskiej spotkały się przy łamaniu opłatkiem w siedzibie pasterza diecezji ks. bp. Antoniego Dydycza.

                Rozpoczęliśmy jak zwykle Mszą Świętą koncelebrowaną przez ks. Roberta Figurę, Henryka Woźnowskiego SDB i Andrzeja Witerskiego. Słowo Boże wygłosił gospodarz miejsca, który mimo napiętego grafiku spotkań znalazł czas na umocnienie nas w wierze. Zaznaczył, że gromadzimy się w okresie wielkich zbawczych wydarzeń, kiedy to Pan Jezus przyszedł na świat w ubóstwie. Przypomniał, że Duch Święty jest wielkim przyjacielem człowieka i codziennie pomaga mu wzrastać w pełni człowieczeństwa. Pomaga też uświadamiać współczesne zagrożenia, zwłaszcza konsumpcjonizmu, który spycha bliźnich na dalszy plan, na pierwszym stawiając złudne poczucie szczęścia płynącego z materializmu.

                Ksiądz biskup z humorem, ale i głęboką wdzięcznością Bogu, prześledził czas swego pasterzowania w diecezji. Wspominał wiele zwykłych, codziennych wydarzeń, w których on sam i ludzie, do których został posłany, doświadczali działania Boga w Trójcy Świętej, bo – jak podkreślił -Bóg Ojciec nas stworzył, Syn Boży odkupił, a Duch Święty nieustannie uświęca.

                Po uroczystej Eucharystii przeszliśmy do seminaryjnego refektarza, gdzie złożyliśmy życzenia na ręce ks. Rektora Tadeusza Syczewskiego i podzieliliśmy się opłatkiem. Potem wszystkie wspólnoty – z Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Sokołowa Podlaskiego, Ciechanowca i Węgrowa – połączył czas rozmów przy stole i śpiewania kolęd.

                Zdjęcia w zakładce Galeria.