Wigilia Zesłania Ducha Świętego 2012

          Wieczorem 26 maja 2012 r. nasza wspólnota spotkała się w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej, by przed Najświętszym Sakramentem przyzywać Ducha Świętego. Dziękując za dar wspólnoty, prosiliśmy, by Duch Święty rozbudził w nas złożone już charyzmaty udzielił nowych darów dla nas, naszych rodzin, parafii i Kościoła. Tego wieczoru poczuliśmy się jak apostołowie w wieczerniku zgromadzeni wokół Jezusa przy boku Maryi – Matki Ciechanowieckiej. Ubogaceni darami wróciliśmy do domów, by następnego dnia przyjąć z radością wszystkich przybyłych na świętowanie  Uroczystości Zesłania Ducha Świętego i służyć na Eucharystii z modlitwą o uzdrowienie oraz świadczyć swym życiem o Jezusie w mocy Ducha Świętego.


IX OSCH 2012

            W dniach 28-29 stycznia 2012 roku odbyły się IX Ostrołęckie Spotkania Charyzmatyczne. Jak co roku hala widowiskowo – sportowa wypełniła się do ostatniego miejsca członkami i sympatykami Odnowy w Duchu Świętym. Z naszej wspólnoty w pierwszym dniu uczestniczyło 7 osób, natomiast w drugim ponad 20.

          Cały sobotni dzień był poświecony modlitwie. Gości powitał ,,wysłannik z nieba”, czyli Norbert Dawidczyk w stroju anioła – wiceprzewodniczący KZK, główny organizator spotkania. Udzielił nam ważnych wskazówek, jak mamy żyć, by dostać się do nieba. Słowo wstępne wygłosił ks. Robert Sulich, poprzedni opiekun wspólnoty ,,Wypłyń na głębię” Modlitwę uwielbienia poprowadził ks. Wojciech Nowacki – rektor seminarium w Łomży, obecnie również członek podkomitetu ICCRS ds. Europy. Następnie wysłuchaliśmy Katechezy ,,Dlaczego się modlić?” wygłoszonej przez o. Leszka Mądrzyka. Zwrócił on uwagę na jakość naszych modlitw i brak czasu na modlitwę, uleganie pokusie aktywizmu (przykład ewangelicznej Marty). Zaznaczył, że Marta i Maria „w nas” mają się wzajemnie wspierać, a nie konkurować. Jako szkołę modlitwy zaproponował adorację, namiot spotkania i różaniec. Po wygłoszonej katechezie Beata Towarek – koordynatorka z diecezji elbląskiej prosiła wraz z nami o rozbudzenie pragnienia modlitwy osobistej, a po przerwie obiadowej Monika i Marcin Gajdowie zachęcali nas do oddawania chwały Panu tańcem. Drugą konferencję pt. ,,Jak stawać się człowiekiem modlitwy?” wygłosił o. Andrzej Bielat – dominikanin, misjonarz na Ukrainie i w Rosji. Postawił pytanie, dlaczego się nie modlimy. Modlitwę porównał z jedzeniem. Dziecko musi jeść, a dorosły chce jeść. Dziecko musi sie modlić, a dojrzały człowiek powinien chcieć się modlić. Dopóki jestem dzieckiem ,,muszę się modlić”. Po tej katechezie wysłuchaliśmy koncertu Wioli Brzezińskiej. Kulminacyjnym punktem kończącym sobotnie spotkanie była Eucharystia, której przewodniczył ks. bp Stanisław Stefanek. W homilii powiedział, że jeśli Pan Bóg kogoś zaprasza do jakiegoś dzieła, to wcześniej wyprowadza go na pustynię. Jako przykład podał Abrahama, Mojżesza i Jezusa. Pan Bóg zaprasza na pustynię, aby się tam z człowiekiem „dogadać”. Ubogaceni w treści duchowe, późnym wieczorem wróciliśmy szczęśliwie do swoich domów.

            Drugi dzień OSCH, po zawiązaniu wspólnoty, przedstawieniu prelegentów oraz powitaniu się nawzajem, rozpoczął się konferencją ,,Przebaczenie drogą do wewnętrznej wolności”. Mówcą był ks. Krzysztof Wons. Katechezę oparł na przypowieści o synu marnotrawnym. Powiedział, że to historia każdego z nas. Jeśli chodzę w masce – twarzy twardziela, to nie mam możliwości spojrzenia we własne serce. Oddalając się od Ojca, tracę klimat darmowej miłości. Miłość zaczyna się przez wtulanie się w miłosierne serce Boga. Musimy przyznać się do swoich słabości i zaprosić Pana Jezusa do tych miejsc, bo sami sobie nie poradzimy. Nasz grzech porównał do stajni i wytłumaczył, dlaczego Jezus urodził się w stajence – bo wiedział, że tam spotka człowieka. Drugą konferencję nt. ,,Trudna droga przebaczenia” wygłosiła Ida Nemirowska. Zaznaczyła w niej, że przebaczenie jest procesem i dokonuje się w czasie. Mówiła, że jeśli chcemy upodobnić się do Jezusa, to mamy kochać i przebaczać tak jak On i mamy się od Niego uczyć, jak traktować tych, którzy nas ranią. Kulminacyjnym wydarzeniem spotkania była Eucharystia, której przewodniczył ks. bp Tadeusz Bronakowski. W homilii wzywał nas, byśmy zatroszczyli się o głoszenie wieści o Jezusie w całej okolicy. Oprawę muzyczną i uwielbienie poprowadziła Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej.


Hej kolęda, kolęda…

       W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia kilka osób z naszej wspólnoty, tj. Kasia, Ewa, Janek i Jadzia oraz ich córka Emilia, pod przewodnictwem ks. Karola Lipczyńskiego, opiekuna Odnowy w Duchu Świętym, udało się do szpitala w Ciechanowcu, by kolędować wśród chorych. Wspólnie z grupą młodzieży z ciechanowieckiego KSM-u oraz ich opiekunem, ks. Krzysztofem Malinowskim, utworzyliśmy specjalną grupę muzyczną. Kolędowanie poprzedziła Eucharystia w intencji chorych, sprawowana przez ks. Krzysztofa w szpitalnej świetlicy, gdzie zgromadzili się pacjenci chodzący i na wózkach inwalidzkich.
Od godziny 1530   wielka radość wypełniła szpital. Ks. Krzysztof pięknym, donośnym głosem intonował kolędy, przygrywając na akordeonie, ks. Karol wtórował na flecie, Emilka na gitarze, a pozostałe osoby podejmowały śpiew. Na twarzach chorych pojawiło się wielkie wzruszenie, a wkrótce i oni przyłączyli się do kolędowania. Przerywnikiem między kolędami były ludowe pieśni, typu „Szła dzieweczka do laseczka”, „Sokoły” itp., by przypomnieć ludziom starszym lata ich młodości. Następnie grupa kolędników udała się na małą wędrówkę do sal chorych leżących, aby również wspólnie z nimi przeżyć radość z pamiątki narodzenia naszego Zbawiciela.
Na koniec księża w imieniu całej grupy złożyli chorym życzenia świąteczne, a młodzież obdarowała wszystkich wykonanymi własnoręcznie kartami świątecznymi. Chorzy i  personel medyczny wyrazili ogromną wdzięczność, a jedna z pacjentek dodała, że był to najpiękniejszy dzień w jej życiu.
Osoby ze wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Emmanuel”, przepełnione radością, zapragnęły kolędować dalej. Wkrótce zrodził się pomysł, by odwiedzić również chorych przebywających w domach. W święto Trzech Króli uformowała się kolejna grupa kolędnicza w składzie: Ewa, Alicja, Zosia, Janek, Jadzia P. i Jadzia K., która po godzinie 1500 kolędowała w Ciechanowcu, odwiedzając chorych „przykutych” do łóżek i wózków inwalidzkich. Ala podawała nam ton grając na gitarze, a my, podążając za nią, śpiewaliśmy kolędy. Spotkaliśmy się z radosnym przyjęciem ze strony ludzi przewlekle chorych i ich rodzin. Na koniec otrzymaliśmy życzenia od schorowanej staruszki, która dziękując, zaprosiła nas za rok, jeśli dożyje: „Daj Boże za rok doczekać”.
Cieszymy się, że w tym świątecznym okresie znaleźliśmy czas i chęć, by odwiedzić chorych i podzielić się z nimi radością Bożego Narodzenia.


,,Szlachetna paczka”

Jak co roku, bo stało się to już tradycją, nasza Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Emmanuel” przyłączyła się do akcji „Szlachetna Paczka”. Inicjatywę podjęła Ewa  – wybrała pierwszą z listy rodzinę wielodzietną i przyniosła na spotkanie wykaz potrzebnych rzeczy. Członkowie wspólnoty otwartymi sercami włączyli się w zbieranie potrzebnych artykułów. W niespełna dwa tygodnie paczka była gotowa. W pięknie przyozdobionych kartonach znalazły się niemal wszystkie rzeczy, które były na liście potrzeb rodziny. Kilka osób podzieliło się radością podjętego dzieła, a Pan Bóg pomnożył ich ofiarność nawet 10-krotnie!

Bogu niech będą dzięki za to, że w naszej wspólnocie są hojne, otwarte serca do pomocy ludziom ubogim oraz rodzinom wielodzietnym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Myślę, że akcja „Szlachetna Paczka” będzie podejmowana przez nas co roku. Ofiarodawcom i wolontariuszom z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, którzy aktywnie przyłączyli się do współpracy, serdecznie dziękujemy.

Szczęść Boże! Lider – Jadwiga Porzezińska


Spotkanie opłatkowe w Drohiczynie – 2012r

8 stycznia, w niedzielę Chrztu Pańskiego, bp Antoni Dydycz przyjął na spotkaniu opłatkowym wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym diecezji drohiczyńskiej.

Program uroczystości od wielu lat jest podobny – najpierw uwielbienie Boga w Eucharystii, następnie życzenia, dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd i rozmowy przy stole. W tym roku świętowanie było szczególnie radosne, bowiem do grup: bielskiej, hajnowskiej, ciechanowieckiej i węgrowskiej dołączyła nowa wspólnota modlitewna z Sokołowa Podlaskiego.

Ksiądz biskup podczas homilii podziękował Duchowi Świętemu za świadków Odnowy w naszej diecezji, a ruch ewangelizacyjny nazwał wielkim darem dla Kościoła współczesnego. Zaznaczył, że Chrystus poprzez chrzest w Jordanie przypomniał o potrzebie odnowy duchowej, bowiem ewangeliczne „nawracajcie się” oznacza konieczność oderwania się od nadmiernego przywiązania do materii i konsumpcyjnego stylu życia, a więc konieczność „odnowienia”. Osobowość ludzka, osłabiona grzechem pierworodnym, stale podlega zniechęceniu, stąd tak istotne jest pogłębianie bliskości z Duchem Świętym. Tak jak chrzest w Jordanie był okazją do objawienia się Trójcy Świętej, tak sakrament chrztu św. zapoczątkowuje relację człowieka z Duchem Świętym. Człowiek winien ją umacniać przez eucharystyczną jedność z Jezusem i świadomą współpracę z Duchem Świętym, potwierdzoną przez przyjęcie sakramentu bierzmowania. Sam Chrystus nazwał Trzecią Osobę Boską „Pocieszycielem” i choć termin ten nie oddaje głębi greckiego pojęcia „Paraklet” (obrońca, wspomożyciel, orędownik), to przypomina o stałej bliskości i pomocy Ducha Świętego.

Biskup Antoni Dydycz na zakończenie wyraził nadzieję, że współpraca ludzi dobrej woli z Duchem Świętym okaże się dla naszej osłabionej moralnie cywilizacji pewnym ratunkiem.

Zdjęcia w zakładce galeria.