WAKACYJNY WIECZÓR WIARY

         Rok Wiary został ogłoszony przez Benedykta XVI w liście apostolskim Porta Fidei. Rozpoczął się 11.10.2012r., a zakończy uroczystością Chrystusa Króla 24.11.2013r. Rok Wiary ma być zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia, do zaangażowania misyjnego na rzecz nowej Ewangelizacji. Papież pragnął, aby ten rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania Wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją, by bardziej celebrować wiarę w liturgii, a zwłaszcza w Eucharystii. Jednocześnie zaznaczył, że świadectwo życia wierzących powinno być coraz bardziej wiarygodne.

          Jako wspólnota rozeznaliśmy, by w tym roku podjąć taką formę ewangelizacji w Kościele. Każdy wieczór wiary poprzedzaliśmy modlitwą, wspólnym rozeznawaniem i zaangażowaniem wielu osób w przygotowanie i poprowadzenie. Każdy wieczór wiary miał swój temat i związane z tym tematem świadectwo. Wakacyjny wieczór wiary odbył się 13.07.2013r. i miał charakter misyjno – ewangelizacyjny. Rozpoczął się bezpośrednio po wieczornej Mszy św. procesjonalnym przyniesieniem na ołtarz Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego i Księgi Chrztów. Darek z Marzeną poprowadzili modlitwę uwielbienia Pana Boga w sakramencie chrztu, w darze Kościoła, Słowa Bożego i w Katechizmie. Modlitwę przeplatał śpiew w wykonaniu grupy muzycznej pod przewodnictwem Krzysia Pełszyka. Następnie Adam odczytał fragment z KKK mówiący o apostolstwie w Kościele, po czym nastąpiła liturgia słowa, a po niej konferencja połączona z medytacją. Po pieśni ,,Nie lękajcie się, Ja jestem z wami” ksiądz Janusz wystawił Najświętszy Sakrament i nastąpiła adoracja w formie modlitwy jako odpowiedź na Słowo Boże z Ewangelii. Po błogosławieństwie były świadectwa młodych ludzi, którzy przyjechali do nas z Warszawy i Żyrardowa. Zaświadczyli o tym, czego dokonał Jezus w ich życiu i chcą o tym teraz głosić. Tematyka świadectw splotła się z tematem przewodnim Wieczoru: ,,Wierzę w Kościół, który Jezus posyła do świata”. Na koniec była modlitwa posłania całej zgromadzonej wspólnoty do głoszenia Dobrej Nowiny tam, gdzie pośle nas Pan Jezus. Wielu wyraziło chęć bycia posłanymi do świata, aby głosić Ewangelię i dawać świadectwo wiary, nadziei i miłości.

          Wieczór Wiary to bliskie spotkanie z Jezusem, które tworzy każda osoba w Kościele, uczestnicząc w nim poprzez śpiew, modlitwę i obecność. Każde spotkanie może być cudem, wystarczy tylko uwierzyć. Ufam, że ten Wieczór Wiary pomógł każdemu otworzyć się przed Jezusem, zaufać Mu, powierzyć swoje życie i otworzyć serce na płynące łaski.