Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, życzymy  Wam głębokiego i owocnego przeżywania czasu naszego Odkupienia.

Niech tegoroczne TRIDUUM PASCHALNE przeżywane w niezwykłym wyciszeniu świata, we wspólnocie, w rodzinie, a jednocześnie  w nierozerwalnej łączności  z całym Kościołem, będzie dla nas wszystkich czasem szczególnej łaski i pogłębienia jedności z Chrystusem.

WIELKI CZWARTEK – niech uczy nas miłości płynącej od Jezusa – Najwyższego Kapłana, wyrażonej w najwyższym uniżeniu  oraz służbie bliźnim, aż do całkowitego daru z siebie.

WIELKI PIĄTEK – niech będzie okazaniem wiary w zbawczą mękę i śmierć Naszego Pana, wyrażoną w zatrzymaniu pod krzyżem  w cichości naszych serc.

WIELKA SOBOTA – niech stanie się okazją do trwania w niewzruszonej nadziei wraz z Maryją czuwającą oraz przechowującą w swoim sercu wiarę całego Kościoła.

Niech Poranek Wielkanocny przyniesie niezachwianą radość płynącą  z osobistych spotkań z JEZUSEM ZMARTWYCHWSTAŁYM, przemieniającym nasze życie, nadającym mu sens oraz niezwykłą moc do dzielenia się tym doświadczeniem z każdym napotkanym człowiekiem.

Wielkanoc 2021 r.