REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE w SOKOŁOWIE PODLASKIM

Mimo trwającej epidemii i związanych z nią obostrzeń wspólnota „Radość w Panu” w Sokołowie Podlaskim  podjęła Boże wezwanie i zorganizowała Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO)  wykazując się przy tym ogromną wiarą i zaufaniem w Boże działanie. Rekolekcje rozpoczęły się 2 marca 2021 roku w Kościele pod wezwaniem św. Jana Bosko.  Na pierwsze spotkanie rekolekcyjne przyszło 90 osób. To wielka radość i potwierdzenie dla wspólnoty, że rekolekcje są dziełem Bożym i  żadna sytuacja epidemiologiczna nie może przeszkodzić w ich przeprowadzeniu.

Rekolekcje poprowadził ksiądz Andrzej Witerski diecezjalny koordynator Odnowy w Duchu Świętym  i Teresa Kalinowska ze wspólnoty ,,Mocni Duchem” z  Węgrowa. Diecezjalna koordynatorka Jadwiga Porzezińska służyła pomocą w rekolekcjach i czuwała nad ich przebiegiem. W rekolekcje była zaangażowana cała wspólnota z Sokołowa Podlaskiego ,,Radość  Panu”. Rekolektantów podzielono na 11 grupek dzielenia, za które odpowiedzialne było 8 osób ze wspólnoty sokołowskiej  i 3 osoby ze wspólnoty węgrowskiej. 

W czasie rekolekcji  były głoszone świadectwa  przez osoby ze wspólnoty ,,Radość w Panu”, zaś za oprawę muzyczną odpowiadała Karolina.  Pieśni śpiewane przez nią trafiały w serca rekolektantów i wprowadzały w specyficzny klimat w poszczególnych tygodniach rekolekcji. Wspólnota stanęła również  na wysokości zadania i zakupiła rzutnik aby ułatwić wszystkim śpiewanie pieśni.

Na szczególne podkreślenie zasługuje charyzmatyczne i niepowtarzalne prowadzenie rekolekcji przez księdza Andrzeja Witerskiego. Jego specyficzny sposób głoszenia  konferencji ,,całym sobą” sprawiał, że uczestnicy rekolekcji słuchali konferencji w ogromnym skupieniu. Każda konferencja zwierała kluczowe dla człowieka wierzącego  sprawy: sens życia… miłość Boga..Jezus drogą prawdą i życiem…. nawrócenie uzdrowieniem człowieka… Jezus Panem… Duch Święty i Jego działanie pośród nas.

Niesamowitym wydarzeniem  była Msza Święta z modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie wewnętrzne. Na Eucharystię przyszły również osoby, które nie uczestniczyły w rekolekcjachi doświadczyły ogromnego działania łaski Bożej przystępując po latach do sakramentu pojednania.

Jedna z rekolektantek sprawiła bardzo miłą niespodziankę, wydziergała szydełkiem  dla wszystkich uczestników REO baranka wielkanocnego. 

Uroczyste i publiczne ogłoszenie Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela przez rekolektantów  było wzruszającym i niezapomnianym momentem rekolekcji. Rekolekcje zakończyły się 24 kwietnia Chrztem w Duchu Świętym, oraz modlitwą wstawienniczą nad każdym rekolektantem. Uroczysta Eucharystia na zakończenie rekolekcji celebrowana przez księdza Andrzeja Witerskiego była swoistym zwieńczeniem i dziękczynieniem Bogu za dar rekolekcji.

Ksiądz Andrzej w bardzo obrazowy sposób przedstawił cztery filary kościoła: nauka apostołów, łamanie chleba, modlitwa, wspólnota.

Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy i prowadzący rekolekcje udali się na agape – braterską ucztę.

Na szczególne wyróżnienie  zasługuje postawa liderki wspólnoty Ali, która w pewnym momencie  wzięła ciężar odpowiedzialności za decyzję i rekolekcje na siebie. Nie uległa ona różnego rodzaju krytycznym uwagom, na przykład: ,,Kto w czasie epidemii organizuje rekolekcje? Etc… A kto zbudował arkę w miejscu gdzie nie było wody? i po co…? Rekolekcje były odpowiedzią, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.  Ala zasłużyła na miano ,,Noego w spódnicy” w tej  wspólnocie. Wielkich dzieł Bożych nie zapominajmy, lecz pokładajmy nadzieję w Bogu, strzegąc Jego poleceń. Ps 78,6-7.

Teresa