ŻYCZENIA NA WIELKANOC

«Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział» Mk 16, 6-7
 Dziś niech te słowa brzmią z całą mocą. Pan powstał z martwych! On żyje i my razem z Nim żyć będziemy!
 Mocnej wiary w Zmartwychwstałego, serca pałającego w blasku wielkanocnego poranka Jego Miłością i niezawodną Nadzieją  wszystkim Wspólnotom Odnowy w Duchu Świętym  Diecezji Drohiczyńskiej;
 Jego Ekscelencji i wszystkim Kapłanom również z okazji Dnia Kapłańskiego ciągłego zanurzenia w Chrystusowym Kapłaństwie, by powołanie do sprawowania Eucharystii było zawsze żywe i podejmowane ciągle z nowym zapałem w mocy Ducha Świętego
w imieniu koordynatorów
życzy
Renata Wróblewska