XI OSCH

Jezus Panem i Duch Święty to zarazem centrum i credo tegorocznego spotkania charyzmatycznego w Ostrołęce . W sobotę 1.02.2014r nauczanie katechez koncentrowało się na Osobie Ducha Świętego. Pierwsza katecheza „Czym jest odrodzenie w Duchu Świętym przybliżała nam aspekty życia w Nim:

  • doświadczenie żywego Boga
  • zdrowa pewność siebie
  • doświadczenie wytrwałości w niepowodzeniach i trudnościachpotrzebę współpracy

Z tą konferencją połączona była szczególna modlitwa o Wylanie Darów Ducha Świętego. Popołudniowa konferencja ks. Marka Wasąga przybliżała wszystkim zgromadzonym „Kim jest Duch Święty”. Ksiądz wskazał na trzy źródła światła: Matka Najświętsza, Duch Święty, Boże Miłosierdzie.

Przedstawił również problem i zagrożenie narastającej pustyni w dzisiejszym świecie w różnych aspektach życia społecznego, jednocześnie wskazując na Osobę Ducha Świętego jako jedyną odpowiedź. Bez Niego nasze życie staje się byle jakie, puste. Duch Święty prowadzi nas do odkrycia Osoby jedynego Zbawiciela- Jezusa.

Konferencja ks. Andrzeja Grefkowicza „Czy można Bogu powiedzieć NIE?” przybliżyła nam działanie Pana Boga w naszym życiu od momentu wyznania- Jezus naszym Panem. Ksiądz wskazał konkretne decyzje, które pomagają Jezusowi pełniej przemieniać nasze życie:

  • codzienny rachunek sumienia
  • podejmowanie rozeznania
  • słuchanie Słowa Bożego

Ks. Przemysław Artemiuk głosząc konferencję „To Jezus jest Panem” zebranemu Kościołowi wyjaśnił w sposób teologiczny i biblijny, co oznacza wyznanie Jezusa jako Pana.

Prawdziwym świętem i centrum obu dni spotkania była Eucharystia pod przewodnictwem ks.bp. Tadeusza Bronakowskiego ubogacona słowem i doświadczeniem Kościoła. Mieliśmy również łaskę Godziny Bożego Miłosierdzia i Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i czas Jego działania. Obdarowani zostaliśmy wieloma świadectwami nawróceń i życia w Bogu, a także Słowem i Obrazami Prorockimi jakie Pan kierował do swego Kościoła. To był naprawdę piękny czas, kiedy mogliśmy stać przed Panem i oddawać mu chwałę razem z zespołem posługującym muzycznie New Life”m.

Doświadczaliśmy miłości jaką daje Ojciec w Swoim Synu.

Najbardziej zapadły mi w sercu słowa ks. Andrzeja Grefkowicza o doświadczeniu piędziesiątnicy paschalnej – Odnowy w Duchu Świętym. Następnie przedstawił wydarzenia poprzedzające powstanie tego charyzmatycznego ruchu w Kościele min. objawienia Pana Jezusa siostrze zakonnej o potrzebie praktykowania modlitw do Ducha Świętego, wezwania papieży Leona XIII , Jana XXIII, Soboru Watykańskiego II i słowa ich następców uświadamiające zebranym jak wielki skarb jest w naszych rękach.

                                                                                                                                                            Asia
Zdjęcia w zakładce Galeria