TAJEMNICA  EUCHARYSTII

W dn. 23- 25.11.2022r. odbyły się w parafii Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu rekolekcje wprowadzające w Adwent o Największej Tajemnicy Eucharystii. Rekolekcje prowadził ks. Janusz Szymański, przy współudziale wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym ,,Emmanuel”. Temat rekolekcji był wcześniej rozeznany we wspólnocie wraz  z księdzem  Januszem – opiekunem wspólnoty. W niedzielę poprzedzającą rekolekcje po każdej Mszy Świętej członkowie naszej wspólnoty rozdawali zaproszenia i częstowali rogalikami, które wypiekli sami. Każdego dnia spotykaliśmy się na Mszy Świętej wieczornej sprawowanej o g.17, a podczas homilii słuchaliśmy konferencji wygłoszonych przez ks. Janusza. Tematem pierwszej było wprowadzenie w Największą Tajemnicę Eucharystii. W czwartek ksiądz bardzo jasno wyjaśniał uczestnikom każdy element Liturgii Słowa, a w piątek Liturgii Eucharystycznej. Codziennie osoby chętne spotykały się w domku parafialnym przy herbacie i ciastkach, aby dzielić się świadectwami swojego przeżywania Mszy Świętej. Na zakończenie Mszy Świętej w środę wysłuchaliśmy świadectwa Oksany- Ukrainki, która z zachwytem dzieliła się swoją wiarą, jakiej doświadczyła w Polsce i jak od trzech tygodni została włączona do kościoła katolickiego po wcześniejszym przygotowaniu we Wspólnocie Jednego Ducha w Siedlcach. Z wielką radością opowiadała jak Pan Bóg ją prowadził i odpowiedział na pragnienia jej serca pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Później przy herbatce mogliśmy wysłuchać świadectwa Emilii, która podzieliła się swoim przeżywaniem Eucharystii i doświadczaniem obecności Boga w życiu codziennym. Na zakończenie rekolekcji obejrzeliśmy spektakl ,,Tajemnica Eucharystii” wg Cataliny Rivas, który obrazowo ukazywał co tak naprawdę dzieje się podczas każdej Mszy Świętej. Myślę, że przeżyte rekolekcje pomogą wielu osobom teraz bardziej świadomie uczestniczyć we Mszy Świętej

                                                                                            Jadwiga Porzezińska