Spotkanie opłatkowe

W niedzielę Chrztu Pańskiego, 8 stycznia 2023 r. wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Drohiczyńskiej zgromadziły się przy swoim pasterzu – Ks. Biskupie Piotrze Sawczaku na spotkaniu opłatkowym. Spotkaliśmy się w gościnnych progach Wyższego Seminariom Duchownego w Drohiczynie.

Najpierw ks. Biskup przewodniczył celebrze Mszy Świętej w kaplicy seminaryjnej razem z ks. Andrzejem Witerskim – koordynatorem Odnowy w Duchu Świętym naszej diecezji, ks. Tadeuszem Niewęgłowskim SDB – opiekunem wspólnoty „Radość w Panu” z Sokołowa Podlaskiego oraz ks. Łukaszem Suszko – opiekunem wspólnoty „Dobry Pasterz” z Bielska Podlaskiego. Asystowali im alumni z WSD.

Ks. Biskup zachęcił nas do odpowiedzi w sercu, kim dla nas jest Jezus Chrystus i czy Go spotkaliśmy, pomimo rozlicznych propozycji płynących z tego świata. Uświadomił nam, że jesteśmy wszczepieni w Kościół Chrystusowy przez chrzest święty i że ta rzeczywistość jest ogromnym darem, który otrzymaliśmy przez wiarę naszych rodziców.

Druga część spotkania przebiegła w serdecznej, rodzinnej atmosferze w refektarzu seminaryjnym. Po błogosławieństwie opłatków złożyliśmy sobie nawzajem świąteczno – noworoczne życzenia. Następnie, w rytm gitary, śpiewaliśmy kolędy i częstowaliśmy się słodkościami przygotowanymi przez wszystkie wspólnoty. Duch Święty tak pokierował spotkaniem, że pomodliliśmy się też za naszego ks. Biskupa, który polecił się naszym dalszym modlitwom w nowym roku, który dopiero się rozpoczął. Jest to dla nas zaszczyt i zobowiązanie.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Dobry Pasterz”, jako współorganizator tego spotkania, przygotowała też niespodziankę w postaci scenki rodzajowej pt. „Ogień”. Aktorzy pod kierunkiem Jolanty Kunickiej przedstawili nam sytuację, która może dotyczyć wielu podobnych w naszym życiu, kiedy dbamy tylko o siebie i nie potrafimy dzielić się tym, co posiadamy. To Jezus zmienia nasze serca i uzdalnia nas do przebaczania drugiemu człowiekowi –  często niewygodnemu, słabemu i grzesznemu oraz do niesienia mu pomocy. To On posyła nas, by głosić Jego Królestwo.

Najbardziej cieszyliśmy się z tego, że kolejny raz jest z nami ks. Biskup i że mogliśmy wspólnie świętować narodziny naszego Pana Jezusa Chrystusa. Cieszyliśmy się też, że nasz koordynator – ks. kan. Andrzej Witerski już 35 lat służy wiernym jako kapłan. Chwała Panu!

Renata Wróblewska – świecki koordynator Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Drohiczyńskiej

Więcej zdjęć na Diecezja Drohiczyńska