REO Węgrów 2015

Nie bój się mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo” Łk 12,32

 

Rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym (REO) trwały od 4.02-18.042015 r. Zorganizowane przez wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym działająca przy parafii św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Pady w Węgrowie. Rekolekcje prowadził ks. Andrzej Witerski diecezjalny koordynator Odnowy w Duchu Świętym i Jadwiga Porzezińska świecki koordynator Odnowy i 8 animatorów grupek dzielenia z diecezji drohiczyńskiej i siedleckiej. W rekolekcjach uczestniczyło ok 40 rekolektantów. Spotkania rekolekcyjne odbywały się w środy.

W czasie rekolekcji głoszone było podstawowe orędzie chrześcijańskie o Bogu, który kocha i o Jezusie Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał dla zbawienia każdego człowieka, oraz o Duchu Świętym, który uświęca i daje moc do szczęśliwego życia zgodnie z wolą Boga. Rekolekcje prowadziły do spotkania z Bogiem, doświadczenia Jego miłości przez codzienne rozważania Słowa Bożego, przez konferencje głoszone podczas rekolekcji, oraz poprzez świadectwa osób, które doświadczyły w swoim życiu osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem. Podczas rekolekcji była przedstawiona scenka teatralna, która w bardzo sugestywny sposób pokazała rekolektantom perypetie „gospodarza”, który sam chciał być panem swojego życia. Dopiero kiedy oddał swoje życie Jezusowi ogłaszając Go Panem całego życia w jego życiu zapanował ład. Podczas rekolekcji była sprawowana msza święta z modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne, która polegała na powierzaniu Bogu w czasie modlitwy kolejnych etapów swojego życia, zaczynając od okresu prenatalnego, z prośbą o uzdrowienie ze wszystkich zranień wewnętrznych, spowodowanych różnymi złymi doświadczeniami.  Indywidualna modlitwa wstawiennicza nad każdym rekolektantem, była gorącą prośbą, wołaniem i wstawianiem się do Boga, by On jako Dobry Ojciec, kochający i wszechmocny, ogarnął całe życie omadlanej osoby swoją potężną Miłością i Miłosierdziem. Bóg, który nie jest ograniczony czasem, ani przestrzenią zapraszany do serc osób przenikał bolesne wspomnienia i doświadczenia swoich umiłowanych dzieci uzdrawiając rany serca spowodowane brakiem miłości, nienawiścią, wszelką nędzą ludzką, przecinał  wszelkie więzi zła, przekleństw i złorzeczenia ciągnące się przez długie lata. Uzdalniając serca do przebaczenia sobie i swoim winowajcom.  I odtąd już stare obciążenia nie przeszkadzają, aby otworzyć się na Bożą Miłość i na Jego prowadzenie – na NOWE ŻYCIE.

W dniu 25 marca uczestnicy rekolekcji podczas Eucharystii oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi ogłaszając Go Panem swojego życia. Każdy z uczestników podchodził indywidualnie do Pana Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie i ogłaszał Go Panem.

REO przygotowywały nas do modlitwy o nowe wylanie Ducha Św. i przebudzenie tych darów jakie już w swoim życiu otrzymaliśmy w sakramencie chrztu i bierzmowania. W dniu 18 kwietnia przyjechały do nas osoby z Hajnówki, Bielska Podlaskiego, Ciechanowca, Siedlec, Międzyrzeca Podlaskiego, Hodyszewa i Sokołowa Podlaskiego z posługą modlitwy wstawienniczej z prośbą o dary, charyzmaty Ducha Świętego. Radość i wzruszenie towarzyszyły wszystkim którzy po modlitwie dzielili się przeżyciami związanymi z modlitwą i oddawali Chwałę Bogu, dziękowali za to co już otrzymali. „Mam nadzieję, że w moim życiu będzie więcej takich chwil jak ta” powiedział po modlitwie najmłodszy uczestnik rekolekcji a inny: ,,że narodził się dzisiaj na nowo”.

Eucharystia była radosnym dziękczynieniem Bogu za łaskę rekolekcji REO. W kazaniu ks. Andrzej Witerski powiedział, że mądre kościoły rodzą wspólnoty kościelne. Dziękujemy za ,,mądrych pasterzy” posługujących w Klasztorze w Węgrowie a zwłaszcza za otwarte serce  ks. proboszcza Romualda Koska, który otworzył drzwi klasztoru na REO.

Uroczysta agapa – obiad oraz smakołyki przyniesione przez rekolektantów, podziękowania, tańce i śpiewy były radosnym czasem, wspólnym świętowaniem.

Bogu niech będą dzięki za rekolekcje ” Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował abyśmy je pełnili” Ef 2,10

Chwała Panu Teresa

 Zdjęcia w zakładce Galeria