REO w Sokołowie Podlaskim

Kilka tygodni temu,  14 kwietnia 2012 r., w naszym mieście Sokołowie Podlaskim zakończyły się Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy. Dzięki Bogu i diecezjalnym koordynatorom, którzy zajęli się zorganizowaniem od strony formalnej tych rekolekcji, nasza młoda wspólnota mogła doświadczyć bliższego i głębszego spotkania z żywym Bogiem. Jak się niebawem okazało, chciał On spotkania nie tylko z nami, ale i z innymi swoimi dziećmi… Po krótkich przygotowaniach, udało nam się zaprosić i poinformować znaczną część wiernych z trzech sokołowskich parafii. Nasze działania i modlitwa, którą podjęliśmy kilka tygodni wcześniej, zaowocowały tym, że w rekolekcjach uczestniczyło ponad 50 osób. Wielką radością był fakt, że około 2/3 uczestników nie wywodziła się z naszej wspólnoty, a w pewnym sensie był to owoc naszej pierwszej wspólnej ewangelizacji.

I zaczęło się. W środę 29 lutego odbyło się pierwsze spotkanie. Osobą świecką odpowiedzialną i koordynującą była Renata Wróblewska. Wraz z ks. Andrzejem Witerskim i z ks. Robertem Figurą, a także gronem animatorów posługiwała nam wszystkim przez 6 kolejnych tygodni. Każde spotkanie pokazywało nam w świeży sposób rzeczywistość wiary i umacniało naszą relację z Bogiem. Był to błogosławiony czas, w którym Bóg pociągał nas do siebie i hojnie obdarowywał. Bardzo ważnymi momentami były wspólne eucharystie, które wpisane w program rekolekcji mobilizowały i dawały siłę do zasadniczych decyzji.

Niezwykłym dniem był ten, w którym, kończąc nasze rekolekcje, modliliśmy się o wylanie darów Ducha Świętego. Wiele osób zostało dotkniętych i uzdrowionych ze swoich duchowych niemocy. Po wspólnej eucharystii przyszedł czas na świętowanie, dziękowanie i niestety pożegnanie wszystkich tych, którzy ofiarowali swój czas na służbę Bogu i ludziom.

Oprócz owoców, które wzrastają w ukryciu, w codziennym życiu wszystkich uczestników, są także i te, które widać. Pierwszymi widocznymi owocami były nowe osoby, które pojawiły się na spotkaniach Odnowy w Duchu Świętym. W sumie przyszło pięć nowych osób.

Pragnę z całego serca podziękować Renatce, ks. Andrzejowi, ks. Robertowi, Jadzi i wszystkim posługującym animatorom za dany nam czas, serce i każdą podjętą służbę w głoszeniu Dobrej Nowiny. Szczęść Wam Boże.

Zdjęcia w zakładce galeria.

                                                                                                                                                                     Dawid, lider grupy sokołowskiej