Święta Boża Rodzicielka   Święta Bożego Narodzenia przypominają nam niepojętą miłość Boga do ludzi. Syn Boży stał się jednym z nas, podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu. Przyjął na siebie nasze słabości i ograniczenia, aby pojednać nas z Bogiem.

Ta niezasłużona miłość Boga do człowieka, której w pełni nie da się wyrazić słowami, jest dla nas źródłem nadziei i otuchy w każdej chwili życia. Ta tajemnica Bożej miłości, która spełniła się przed wiekami w Betlejem, sprawia, że Święta są czasem radości i przebaczenia.

Zachowując Was zawsze w życzliwej pamięci życzymy Wam, aby Chrystus Pan, Boże Dziecię obdarował każdego z Was miłością, radością i pokojem nie tylko w czas Bożego Narodzenia, ale również w każdy dzień nadchodzącego Nowego 2015 Roku.                                                                                                                                                                  –     życzą     –

koordynatorzy wraz ze wspólnotami Odnowy w Duchu Świętym diecezji drohiczyńskiej.