DIECEZJALNY DZIEŃ SKUPIENIA

Serdecznie zapraszamy wszystkie wspólnoty naszej diecezji na Diecezjalny Dzień Skupienia, który odbędzie się w Hajnówce (Kościół sióstr Klarysek ul. Lipowa 209) w dniu 25.02.2012r. Tematem przewodnim będą słowa zaczerpnięte z ewangelii św. Jana:
,,… aby wszyscy stanowili jedno…” J 17,21 a

PROGRAM:

09.30 – zawiązanie wspólnoty, powitanie, modlitwa uwielbienia
10.00 – Konferencja I – ,,Moja relacja z Bogiem”
11.00 – przerwa na kawę , herbatę
11.30 – warsztat tematyczny
13.00 – obiad
14.30 – Konferencja II – ,,Relacja i komunikacja we wspólnocie”
15.30 – warsztat tematyczny
16.30 – świadectwa, modlitwa dziękczynienia
17.00 – kolacja
18.00 – Eucharystia z posługa modlitwy o uzdrowienie