XI Forum Charyzmatyczne

W dniach 30.09-2.10 2011 r. w Łodzi odbyło się XI Forum Charyzmatyczne, którego głównymi gośćmi byli Patti G. Mansfield i Fabian Błaszkiewicz SJ. Towarzyszył nam także ks. bp Bronisław Dembowski. Forum przyświecało hasło: „Nie lękajcie się”. Śpiew, modlitwę uwielbienia słowem i tańcem jak zwykle prowadził zespół „Mocni w Duchu”. Z naszej wspólnoty uczestniczyli w Forum: Zosia, Wiesia oraz Jadzia i Janek.

W pierwszym dniu Patti przybliżyła wydarzenie, które dało początek Odnowie Charyzmatycznej w Kościele Katolickim. Było to w styczniu 1967 roku na uniwersytecie w Duquesne na wzgórzach Pitsburga. Grupa studentów, wśród nich Patti Mansfield, przeżywała rekolekcje, których głównym tematem była Osoba Ducha Świętego. Profesor teologii, głoszący tego dnia konferencje, wielokrotnie podczas spotkania intonował hymn Veni Creator Spiritus. W sobotni wieczór w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem studenci zostali przeniknięci Bożą bliskością i Jego miłością. Otrzymali to, co się dziś nazywa Chrztem w Duchu Świętym i zaczęli mówić obcymi językami. Iskra, jaka wtedy zapłonęła, roznieciła ogień, który rozlał się po całej ziemi.

W kolejnych konferencjach Patti opowiadała, jak to wydarzenie wpłynęło na całe jej życie. Jest szczęśliwą żoną, matką czworga dzieci i babcią pięciorga wnucząt. Wraz z mężem głosi rekolekcje na całym świecie. W jednej w następnych konferencji mówiła o świętości w życiu codziennym. Tej postawy uczyła się od świętej Tereski. Nauczała, że świętość to zwykła codzienność podejmowana z miłością, która uczy pokory. Jeśli próbujemy ewangelizować, a nie wzrastamy w świętości, to narażamy się na niebezpieczeństwo wypalenia i pychy.

Wiele mądrych rad przekazał nam w swych konferencjach o. Fabian Błaszkiewicz, bardzo charyzmatyczny i radykalny mówca. W konferencji „Uzdrowienie jako wyjście na wolność” postawił pytanie, czy wiem, po co potrzebuję uzdrowienia i co zrobię, gdy je otrzymam? Jeśli nie jestem gotowa na przyjęcie Bożego uzdrowienia, to Pan Jezus go nie udzieli dla mojego dobra, bo mogłabym je źle wykorzystać. Każde uzdrowienie łączy się z natychmiastowym podjęciem zadania. Ojciec Błaszkiewicz zachęcał również do trwania w najpotężniejszej modlitwie – modlitwie uwielbienia. Żeby żyć uzdrowieniem, trzeba uwielbiać Jezusa. Prawdziwe uwielbienie jest wówczas, gdy nie chcesz go skończyć.

Na zakończenie Forum ks. bp Bronisław Dembowski, przytaczając słowa z homilii wygłoszonej 2.06.1979 r. przez Jana Pawła II,  powiedział, że jesteśmy apostołami świata. Jest to naszym zadaniem i obowiązkiem.

Forum charyzmatyczne było dla nas wielkim radosnym przeżyciem. Treści przekazane w konferencjach poruszyły nasze serca. Sądzimy, że wcielając je w życie będziemy bardziej kochać i służyć z miłością, bo to jest najprostsza droga ku świętości.