Wybory lidera :)

          19 czerwca 2012 r. w naszej wspólnocie odbyły się wybory nowego lidera. Poprzedziliśmy je tygodniową modlitwą połączoną z postem. Po wcześniejszym przedstawieniu kandydatów, każdy członek wspólnoty oddał głos na swego faworyta. Większością głosów na lidera został wybrany Henryk Murawski. Podziękowaliśmy za posługę Jadwidze Porzezińskiej, która była liderem przez dwie czteroletnie kadencje, a modlitwą wstawienniczą pobłogosławiliśmy posługę nowego lidera.