Formacja liderów i animatorów w Surażu 8-9.10.2021

W dniach 8-9.10.2021r. odbyła się w Surażu formacja liderów i animatorów. Na formację przybyli odpowiedzialni wspólnot z diecezji białostockiej                   i drohiczyńskiej. Weekend był poświęcony słuchaniu Pana Boga. Taki temat wcześniej rozeznali koordynatorzy. Piątek był poświęcony trosce o wspólnoty. Wspólnota  to matka, która daje życie i dlatego mamy ją coraz bardziej kochać i o nią się troszczyć. Każdy mógł się zastanowić czy buduje wspólnotę, czy ją rozbija i czy niesie Jezusa we wspólnocie czy siebie. Jako lider i animator czy jest zdolny do poświęceń i ofiary dla dobra wspólnoty.

Sobotnie konferencje o słuchaniu Pana Boga głosił ks. Adam Siegieniewicz z Białegostoku. Na wstępie uwrażliwił nas, że jak nie będziemy słuchać Pana Boga to będziemy słuchać siebie lub kogoś innego. Jak chcę poznać Pana Boga to muszę Go słuchać. Pan Bóg przychodzi do nas ze swoim Słowem, a my Go często nie przyjmujemy. Bez umartwienia nie da się usłyszeć Bożego głosu. Nie wszystko co usłyszę znaczy, że jest od Pana Boga, należy weryfikować przez owoce i przypisywać je Bogu. Ksiądz Adam zachęcał, aby każdy szukał własnej ścieżki do Boga i dał Mu przestrzeń podobnie jak Mojżesz poza obozem. Poprzez różne  błędne historie opisane w Biblii mamy poznawać siebie, swoje słabości, umieć się do nich przyznać, aby lepiej poznać Boga. Pan Bóg pragnie, abyśmy się z Nim spotykali jak przyjaciel z przyjacielem, serce przy sercu. Wtedy łatwiej poznamy siebie, a jak poznamy siebie to prędzej poznamy Boga.  Mamy trwać w Bożej obecności każdego dnia służąc innym, aby inni chwalili Boga. Nie szukać pochwał. Pragnąć samego Boga, a nie rzeczy duchowych bo to rodzi pychę. Pozwolić sobie na doświadczenie swoich słabości a czasem roześmiać się z własnej głupoty. Różne ważne pouczenia i przestrogi przekazane przez kapłana powinny nam dać wiele do myślenia.

Koordynatorzy Odnowy w Duchu Świętym Diecezji białostockiej podziękowali Jadwidze Porzezińskiej za dotychczasową wieloletnią współpracę jako koordynatorce, której w tym roku kończy się kadencja.