SŁOWO BOŻE

28.01.2016

J 15,12-17 Orędzie: Pan Jezus wzywa nas do przyjaźni ze sobą i wzajemnej miłości.


21.01.2016

J 15, 1-11 Orędzie: Pan Jezus wzywa nas do jedności, wytrwałości i zjednoczenia z Nim.


14.01.2016

Mt 5,43-48 Orędzie: Pan Jezus pragnie nas doskonalić w miłości, która przejawia się również w miłości do nieprzyjaciół.


07.01.2016

1J 4, 7-11 Oredzie: Bóg wzywa nas do wzajemnej miłości, której źródłem jest On sam.


12.11.2015

Ef 1,15-19a Orędzie: Pan Jezus wzywa nas do mądrości i głębszego poznania Jego samego.


15.10.2015

1 Kor 16,13-16 Orędzie: Pan Bóg wzywa nas do wzajemnego trwania w wierze i umacniania się oraz i ducha służby.


08.10.2015

J 13,12-17 Orędzie: Pan Jezus wzywa nas abyśmy nawzajem umywali sobie nogi.


01.10.2015

Łk 11,27-28 Orędzie: Pan Bóg wzywa nas do czerpania wzoru z Maryi abyśmy tak jak Ona zasłuchiwali się i zachowywali Słowo Boże.


24.09.2015

Kol 1, 9-14 Adoracja


15.09.2015

Mt 7, 7-11 Orędzie: Pan Jezus wzywa nas do wytrwałej i pełnej wiary modlitwy.


08.09.2015

Jr 29,11-14a Orędzie: Pan Bóg zapewnia nas,  że ma dobre zamiary względem naszej wspólnoty i wzywa  do modlitwy i szukania Go całym swym sercem.


05.05.2015

Dz 16,25-31 Orędzie: Pan Jezus wzywa nas dziś do oddawania Jemu chwały. On pragnie uwalniać nas z naszych kajdan i niemocy.


21.04.2015

Łk 24, 13-35 Orędzie: Pan Jezus zachęca nas do radości paschalnej i do komunii z Bogiem i ludźmi.


14.04.2015

Mk 16, 9-14 Orędzie: Zmartwychwstały Pan zachęca nas do trwania w wierze.


07.04.2015

J 20,11-18


24.03.2015

Lb 21,4-9 Orędzie: Pan Bóg ostrzega nas przed szemraniem i narzekaniem w trudach życia. On pragnie,  abyśmy częściej wpatrywali się w Chrystusowy krzyż, gdyż w nim jest życie.


17.03.2015

1 Kor 1, 17-24 Orędzie: Pan Jezus zachęca nas do umiłowania nauki krzyża i do stawania w jej obronie.


10.03.2015

Syr 2, 1-6 Orędzie: Pan Bóg zachęca nas abyśmy Mu zaufali ilekroć spotykają nas trudne doświadczenia i przylgnęli do Niego.


03.03.2015

Ef 5, 15-20 Orędzie: Pan Jezus wzywa nas do zbadania własnego postępowania oraz uwielbiania Boga i dziękowania Mu za wszystko


24.02.2015

Adoracja: Iz 58, 9-11


17.02.2015

Mt 22, 34-40 Orędzie: Pan Jezus przypomina nam o najważniejszym przykazaniu, które zawiera sie w miłości Boga i bliźniego


10.02.2015

Ps 133 Orędzie: Pan Bóg chce abyśmy radowali się z daru wspólnoty


03.02.2015

Łk 15, 1-7 Orędzie: Pan Jezus pragnie nas zapewnić o swojej trosce o każdą i każdego z nas. i Doznaje  szczególnej radości z odnalezienia tych, którzy się pogubili.


27.01.2015

J 10,7-16 Orędzie: Pan Jezus jako dobry Pasterz ukazuje nam bramę do Ojca.


20.01.2015

Wj 33,12-17 Orędzie: Dziś Pan Bóg  mówi do nas,  że zna nas po imieniu, czyli bardzo osobiście i jest nam łaskawy oraz jest z nami w każdej sytuacji życia.


13.01.2015

Iz 42,6-7 Orędzie: Pan Bóg przypomina nam o naszym powołaniu i wzywa do głoszenia Dobrej Nowiny.


30.12.2014

Łk 2,1-20 Orędzie: Pan Jezus zaprasza nas do oddawania Mu chwały, jako naszemu Zbawicielowi wraz z chórami aniołów i pastuszków.


16.12.2014

Adoracja: So 3, 14-17


09.12.2014

Ap 22, 11-17 Pan Jezus zachęca nas do czujności i dobrego przygotowania się na Jego Przyjście.


02.12.2014

J 1,35-39 Pan Jezus zachęca nas do tego abyśmy zobaczyli gdzie mieszka i pozostali u niego.


25.11.2014

Adoracja Ap 3,17-33


18.11.2014

J15, 18-21 Pan Jezus przypomina nam, że jesteśmy Jego wybranymi dziećmi, a nienawiść i prześladowania od  świata są  tylko potwierdzeniem, że należymy do Niego.


11.11.2014

Łk 6,27-32 Pan Jezus wzywa nas do większej miłości – miłości nieprzyjaciół.


04.11.2014

1P 1, 13-16 Pan Bóg wzywa nas do życia w świętości.


28.10.2014

Adoracja J 6, 26-35


21.10.2014

Rz 15,1-6 Pan Jezus wzywa nas do miłowania naszych bliźnich miłością, która pochodzi od Niego.


14.10.2014

1 Tes 5,5-11 Pan Jezus zapewnia nas, że jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi, ale jednocześnie wzywa nas do czujności i troski o siebie nawzajem.


07.10.2014

Mt 5,13-16 Pan Jezus wzywa nas do prawdziwe chrześcijańskiego życia i dawania konkretnego świadectwa.


30.09.14

J 4,4-23 Pan Jezus wzywa nas do rewizji życia


23.09.14

Adoracja  Mt 14,13-21


16.09.14

2 Tm1, 6-9  Pan Jezus wzywa nas do mężnego głoszenia Ewangelii mimo różnych trudów i przeciwności.


09.09.14

Łk 5, 3-11 Pan Jezus zachęca nas do bezgranicznego zaufania Mu i pójścia za Nim.