REO CIECHANOWIEC 2013

           W dniach od 26.02 do 27.04. 2013 roku odbyły się przy parafii Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy. Prowadzili je ks. Andrzej Witerski, administrator parafii Łysów oraz Ania Truskolawska z Bielska Podlaskiego. Spotkania odbywały się we wtorki o godz. 18.30 w szkole podstawowej. Konferencję o Bożej miłości wygłosił ks. Janusz Szymański, opiekun naszej wspólnoty. Rekolekcje przeżywało ok. 50 osób. Muzycznie posługiwali nam nasi sympatycy: Krzysztof Pełszyk, Jacek Dudek, Zbyszek Derwońko oraz Mirka Mironiuk odpowiedzialna za śpiew i dobór pieśni. W rekolekcjach uczestniczyła też grupa osób spoza parafii, która przemierzała kilometry, aby brać udział w spotkaniach. Podczas rekolekcji były podejmowane tematy dotyczące sensu życia, otwarcia się na Bożą Miłość, a następnie przyjęcia daru nawrócenia i uzdrowienia. Ta cześć rekolekcji przypadła w Wielkim Poście. Następnie wraz z całą grupą przeżywaliśmy Tridum Paschalne i radość Wielkanocnego Poranka. W tydzień po świętach Wielkanocnych, podczas uroczystej Eucharystii świadomie zaprosiliśmy Pana Jezusa do swego życia, czyniąc Go Panem każdej sytuacji. Rekolekcje zakończyły się indywidualną modlitwą nad każdym rekolektantem o nowe napełnienie Darami Ducha Świętego. Po modlitwie udaliśmy się do Kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej na uroczystą Eucharystię, którą sprawowali w koncelebrze ks. Robert Figura – koordynator diecezjalny i ks. Andrzej Witerski – prowadzący rekolekcje. Końcowym etapem rekolekcji była Agapa. Czas rekolekcji był bardzo dobry czasem dla każdego z nas, gdyż na własne oczy mogliśmy oglądać, jak Duch Święty obficie nas obdarowywał, byśmy mogli służyć sobie nawzajem tymi darami, jakie każdy z nas otrzymał.

Chwała Panu!

Zdjęcia w zakładce galeria.