Nowy lider we wspólnocie ,,Dobry Pasterz”

Grudzień przyniósł ze sobą zmiany we wspólnocie „Dobry Pasterz” w Bielsku Podlaskim. Odbyły się zaplanowane na jesień wybory lidera, przesunięte nieco w czasie ze względu na zaangażowanie dużej liczby animatorów w REO w Brańsku. 5 grudnia spośród podanych kandydatów zgodę na służbę w charakterze lidera wyrazili: Jolanta Kunicka, Renata Wróblewska i Antoni Wróblewski. Wobec tego uprawnieni do głosowania członkowie wspólnoty mieli do wyboru 3 kandydatury. Bezwzględną większość głosów otrzymała Renata Wróblewska i to właśnie ona podjęła tę służbę. Wspólnota pomodliła się nad nowym liderem. Tydzień później podziękowała Ewie Koc za ofiarną ośmioletnią służbę lidera Mszą św., modlitwą, kwiatami i drobnym upominkiem.