WARSZTATY O MODLITWIE WSTAWIENNICZEJ

      W dniach 14-15.02.2015r. w Hajnówce, w Klasztorze Sióstr Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji odbyły się warsztaty ph. „Weekend o modlitwie wstawienniczej”. Uczestniczyło w nich 40 osób zaproszonych przez liderów z drohiczyńskich wspólnot oraz ze wspólnoty hodyszewskiej. Dwudniowe spotkanie prowadziły Danuta Zajkowska oraz Maria Gołębiewska, które mają duże doświadczenie w posługiwaniu w modlitwach wstawienniczych jak też w modlitwach o uzdrowienie.

           W pierwszej konferencji wprowadzającej w tematykę weekendu Danusia przybliżyła wszystkim zebranym czym jest modlitwa wstawiennicza i skąd się wzięła w kościele. Ukazała postać Maryi jako pierwszej wstawiającej się u swego Syna na weselu w Kanie Galilejskiej „nie mają już wina”. Pan Jezus wysłuchawszy prośby Maryi uczynił cud przemiany wody w wino. My też jesteśmy wezwani do tego, aby prosić o potrzebne łaski dla ludzi znajdujących się w jakiejkolwiek potrzebie i poświęcać im swój czas. W tej konferencji przedstawiła cechy osoby modlącej się wstawienniczo  i warunki jakie powinna spełniać każda z tych osób, aby nikomu nie zaszkodzić i nie zranić. Wyjaśniła, że jeśli chodzi o modlitwę wstawienniczą w codzienności i o uzdrowienie fizyczne to w tym wypadku może modlić się każdy. Inaczej ma się sprawa, jeśli chodzi o modlitwę o uzdrowienie wewnętrzne, uzdrowienie ze zranień z historii życia, uwolnienie czy posługa w zespole na Mszach Św. z modlitwą o uzdrowienie. W tych przypadkach wymagana jest głębsza formacja, doświadczenie i posłanie do tej posługi przez osoby odpowiedzialne w Odnowie.

          W drugiej konferencji dowiedzieliśmy się jak prawidłowo powinna przebiegać posługa modlitwą wstawienniczą . Sprawdzianem naszej wiedzy były warsztaty związane z tą posługą. Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na 8 grup. Każda grupa dostała zadanie, polegające na dokładnym zastanowieniu się, w jaki sposób poprowadzić modlitwę wstawienniczą nad osobą z konkretnym problemem. Wszyscy podeszli do tego z sercem i pełnym zaangażowaniem. Każdy z uczestników mógł sam przekonać się, że prowadzenie modlitwy wstawienniczej to posługa wymagająca ogromnej odpowiedzialności. Modlitwa wstawiennicza to modlitwa nad daną osobą, wymaga jej zgody, dlatego też nie powinno się podejmować modlitwy nad kimś, kto o to nie prosi.Modląc się z wiarą, możemy doświadczyć, że Chrystus Pan żyje i działa- także tu i teraz.

       Modlitwa wstawiennicza ma ogromne znaczenie dla wspólnoty, zbliża ludzi, pomaga poznawać się wzajemnie na głębszym poziomie. Służba staje się okazją do świadectwa i sprzyja zjednoczeniu z Panem Jezusem i ze sobą. Buduje wiarę całej wspólnoty i otwiera na ożywiające działanie Ducha Świętego. Każdy może się modlić za bliźnich w modlitwie osobistej, ale nie każdy może podejmować posługę modlitwy nad innymi. Wstawiennictwo jest istotnym elementem modlitwy osobistej. Codziennie możemy polecić Panu Bogu potrzeby najbliższych, jak też cierpiących oraz tych, którzy razem z nami pracują, sąsiadów, znajomych. Aby podejmować taką modlitwę, niekoniecznie trzeba należeć do określonej grupy modlitewnej.

          Po całodziennych zmaganiach z modlitwą wstawienniczą nadszedł czas, aby powierzyć siebie Panu do dalszej posługi. Dokonaliśmy tego aktem, który bardzo poruszył nasze serca a mianowicie był to czas krótkiej adoracji Najświętszego Sakramentu bezpośrednio po Mszy Św., którą odprawił ks. Andrzej Witerski, gdzie każdy z uczestników mógł osobiście klęknąć przed Panem i w słowach  „Oto ja, poślij mnie” wyrazić swoją gotowość do służby.

          Następnego dnia, w niedzielę, odbyła się konferencja na temat: „Chrzest w Duchu Świętym”. Chrzest w Duchu Świętym jest takim wydarzeniem w życiu chrześcijanina, w którym ten świadomie otwiera się na Ducha Świętego, a Duch Święty uaktywnia łaskę sakramentu chrztu i bierzmowania, by mogła rodzić owoce. Powoduje zdecydowaną przemianę człowieka, jakby chodziło o nowe narodzenie. Niektórzy nawet liczą dni i lata swojego życia od momentu tego wydarzenia. Niekiedy nazwa się go drugim nawróceniem, które rodzi dojrzałe owoce wiary i życia chrześcijańskiego. Celem chrztu w Duchu Świętym jest napełnienie chrześcijanina nadnaturalną mocą Boga, potrzebną do efektywnej służby ewangelizacyjnej i kościelnej. Według tych poglądów, osoba ochrzczona w Duchu Świętym może otrzymać jeden lub kilka z wielu darów łaski (charyzmatów). Człowiek, który otwiera się na Ducha Świętego, otwiera się również na dary łaski, które On chce dać dla wspólnego pożytku i dla posługi w Kościele. Mogą to być charyzmaty bardzo zwyczajne, polegające na tym, że chrześcijanin napełniony Duchem Bożym posiada różne umiejętności i wykonuje czynności, zajęcia, urzędy, posługi w sposób niezwyczajny, niejako przerastający tylko osobiste talenty i siły. Duch Święty może udzielić również darów nadzwyczajnych, jak: charyzmat języków, proroctwa, rozeznawania duchów, uzdrawiania, czynienia cudów i wielu innych. Jak świadczy Pismo Święte, są to dary, dzięki którym wspólnota Ludu Bożego żyje i skutecznie ewangelizuje. Jeśli owoce wylania Ducha Świętego są dla osoby, która otwiera się na Jego działanie znakiem wzrostu ku osobistej świętości, to charyzmaty są dla budowania Kościoła. Doświadczenie pokazuje, że nie można tylko pragnąć owoców, odrzucając charyzmaty, bo prawdopodobnie ani jedno, ani drugie nie napotka właściwego gruntu w tym człowieku. Duch Boży jest bowiem ze swej istoty darem i nie sposób Go przyjąć tylko dla siebie, nie chcąc jednocześnie służyć innym. Jak pokazuje doświadczenie, chrzest w Duchu Świętym przywraca ludziom utraconą nadzieję, małżonkom przywraca świeżą miłość, osobom konsekrowanym radość ze swego powołania, kapłani stają się gorliwymi pasterzami. Wszystko staje się nowe.

       W niedzielę na podsumowaniu, wszyscy uczestnicy wyrazili wdzięczność Danusi i Marysi, za to, że w prosty i bardzo przejrzysty sposób pokazały nam jak służyć modlitwą wstawienniczą i nie popełniać błędów.

          A dalsze południe upłynęło na rozeznawania posługi podczas Mszy Św. z modlitwą o uzdrowienie, która to Msza uwieńczyła niedzielny dzień, na której wraz z ks Andrzejem Witerskim posługiwał nasz diecezjalny zespół. Wszyscy uznaliśmy, że był to czas szczególnej łaski Pana Boga dla nas i zapragnęliśmy się spotykać częściej. Były to dwa dni obcowania z tematyką bardzo interesującą, a przede wszystkim ważną dla nas wszystkich. Bogu niech będą dzięki za ten błogosławiony czas i ludzi, którymi się posłużył. Był to bardzo owocny weekend dla naszych grup, który myślę, że wpłynie na uporządkowane i rzetelne podejmowanie tej posługi.

                                                                                                                                                                                                                                                                          Jadwiga Porzezińska i Joanna Antoniak


Diecezjalne spotkanie opłatkowe

      W Uroczystość Chrztu Pańskiego 11.01.2015r Odnowa w Duchu Świętym Diecezji drohiczyńskiej zgromadziła się na spotkaniu opłatkowym z księdzem Biskupem Tadeuszem Pikusem. Na te spotkanie przybyły wszystkie wspólnoty z diecezji ,,Dobry Pasterz” z Bielska Podlaskiego, „ Effatha” z Hajnówki, „ Emmanuel” z Ciechanowca, „ Radość w Panu” z Sokołowa Podlaskiego, wspólnota z Węgrowa oraz „Oblubienica Ducha Świętego” z Hodyszewa.

      Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się Eucharystią w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Eucharystii przewodniczył ksiądz Biskup wraz z przybyłymi księżmi: koordynatorem diecezjalnym ks. Andrzejem Witerskim, ks. Jackiem Zakrzewskim SAC opiekunem wspólnoty hodyszewskiej, która skupia osoby z 13 parafii również z naszej diecezji, ks. Henrykiem Woźnowskim sdb opiekunem wspólnoty sokołowskiej, ks. Sylwesterem Falkowskim opiekunem hajnowskiej wspólnoty ,,Effata”. Obecny był też rektor WSD w Drohiczynie ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski, z klerykami.

         W homilii Ksiądz Biskup, nawiązując do obchodzonego Święta Chrztu Pańskiego ukazał potrzebę odkrywania daru, jakim dla człowieka jest sakrament chrztu św. Przypomniał, że biblijny chrzest św. Jana przygotowywał, porządkował ducha ludzkiego do spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym. Duch człowieka czasami nie jest w porządku, gdy nie jest podłączony do Ducha Świętego, powiedział. Człowiek musi być uporządkowany, chrzest Janowy był symbolem oczyszczenia – z naszej strony my mamy porządkować swoje sumienie. W sakramencie chrztu dokonuje się misterium, niebo łączy się z ziemią, i nie jest to tylko znak zewnętrzny. Jezus Chrystus posyła swoich uczniów by szli na krańce ziemi, nauczali i chrzcili w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jest to bardzo istotne wydarzenie i zarazem nakaz, bo oczyszcza nas z grzechu pierworodnego, i wszczepia nas w Chrystusa. Z chwilą kiedy stajemy się chrześcijanami możemy mówić do Boga ,,Ojcze” i stajemy się Jego dziećmi. Darem chrztu świętego jest też wiara, prowadząca do prawdy, która pozwala uwierzyć, że Bóg nas kocha. Kiedy przeżywamy Uroczystość Chrztu Pańskiego zwanym też Objawieniem, to razem z Chrystusem trzeba nam usłyszeć głos Ducha Świętego – ,,To jest mój Syn umiłowany w którym mam upodobanie”. Biskup zaznaczył, że te słowa odnoszą się do każdego osobiście i mamy być zjednoczeni z Chrystusem. Razem z Jezusem wchodzimy do Jordanu, tz. że wchodzimy do Królestwa Bożego, którego Królem jest Jezus a Duch Święty przygotowuje nam tam miejsce. Podkreślił, że wiara dla chrześcijanina to zbyt mało, żeby pokochać Boga i człowieka, potrzebny jest nam dar miłości i prawdy, który również otrzymujemy podczas chrztu.

     Ksiądz biskup życzył nam otwartości na Ojca, Syna i Ducha Świętego, którego bardzo potrzebujemy a otrzymaliśmy też w sakramencie bierzmowania. Oby Duch Święty przygotowywał świątynie Bogu samemu w nas.

     Po Eucharystii złożyliśmy sobie życzenia i zasiedliśmy przy śpiewie kolęd do wspólnego stołu.

Zdjęcia w zakładce Galeria


Święta Boża Rodzicielka   Święta Bożego Narodzenia przypominają nam niepojętą miłość Boga do ludzi. Syn Boży stał się jednym z nas, podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu. Przyjął na siebie nasze słabości i ograniczenia, aby pojednać nas z Bogiem.

Ta niezasłużona miłość Boga do człowieka, której w pełni nie da się wyrazić słowami, jest dla nas źródłem nadziei i otuchy w każdej chwili życia. Ta tajemnica Bożej miłości, która spełniła się przed wiekami w Betlejem, sprawia, że Święta są czasem radości i przebaczenia.

Zachowując Was zawsze w życzliwej pamięci życzymy Wam, aby Chrystus Pan, Boże Dziecię obdarował każdego z Was miłością, radością i pokojem nie tylko w czas Bożego Narodzenia, ale również w każdy dzień nadchodzącego Nowego 2015 Roku.                                                                                                                                                                  –     życzą     –

koordynatorzy wraz ze wspólnotami Odnowy w Duchu Świętym diecezji drohiczyńskiej.

Wieczór Chwały Ciechanowiec 2014

     W dniu 07.12.2014 o godz. 18 odbył się w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu długo oczekiwany ,,Wieczór Chwały”, który poprowadziła Wspólnota Jednego Ducha z Siedlec wraz z opiekunem duchownym ks. Tomaszem Bielińskim. Organizatorami tego wydarzenia była wspólnota Odnowy Duchu Świętym ,,Emmanuel”.

     Myślą przewodnią tego uroczystego spotkania modlitewnego było wprowadzenie zgromadzonych uczestników w klimat radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa, jako naszego Zbawiciela i spotkanie się z Nim, w tym szczególnym czasie adwentu. Wszystkie modlitwy zmierzały ku temu, abyśmy świadomie, godnie i radośnie przygotowali się na przeżywanie tego adwentowego czasu. Razem ze Wspólnotą Jednego Ducha, która inicjowała modlitwę przyzywaliśmy mocy Ducha Świętego i ogłaszaliśmy Jego zwycięstwo nad naszymi niemocami i tym wszystkim co nas ogranicza, aby potem w jednym Duchu z całym kościołem oddawać chwałę Jezusowi obecnemu pośród nas.

     W tematykę oczekiwania na przyjście Pana wpisała się pantomima przedstawiona przez młodzież z grupy teatralnej, ukazująca najczęstsze sposoby zwodzenia przez złego ducha. Finałem tej scenki było przedstawienie Pana Jezusa, który stoi u drzwi każdego serca i kołacze. Następnie aktor, który wcielił się w główną rolę opowiedział swoją historię, jak to Pan Bóg pukał do jego serca i dotknął swoją miłością i napełnił tak obficie, że mógł podzielić się nią z najbliższymi.

     W konferencji ks. Tomasz zwrócił uwagę na to, jak należy przygotować się do świąt, aby nie powtarzać sloganu ,,święta, święta i poświatach” i aby każdego dnia w naszym sercu było Boże Narodzenie. Ukazał różnicę między urodzinami, które obchodzimy co roku, stając się o rok starszymi, a narodzinami dziecka, które gdy przychodzi na świat zmienia całe nasze życie i funkcjonowanie rodziny. Przestrzegał nas, abyśmy nie ulegli światowej reklamie, nadmiernych zakupach i prezentach. Zachęcał do stanięcia w takiej dyspozycji serca, aby Pan Jezus mógł się prawdziwie narodzić w naszych sercach i już tam pozostał, a wtedy wszystko się zmieni.

     I trwaliśmy na modlitwie adoracyjnej po której otrzymaliśmy błogosławieństwo i za wszystkie łaski dziękowaliśmy radosnymi pieśniami.

tn_Wjd005 tn_Wjd037 tn_Wjd043


X lecie Wspólnoty ,,EMMANUEL”

          Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w dn. 08.06.2014 była szczególnym świętem dla Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Emmanuel” istniejącej przy parafii Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu. Tego dnia obchodziła ona jubileusz 10-lecia swego istnienia. W wigilię Zesłania Ducha Świętego członkowie wspólnoty zgromadzili się przed Najświętszym Sakramentem tak jak Apostołowie wraz z Maryją by oczekiwać nowej Pięćdziesiątnicy i wypraszać potrzebne dary i charyzmaty dla siebie i dla Kościoła. W niedzielę nasza wspólnota gościła w dworku myśliwskim przy Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym całej naszej diecezji. Cieszyliśmy się bardzo z obecności na tym spotkaniu wszystkich naszych kapłanów na czele z ks. dziekanem Tadeuszem Kryńskim. Był również ks. Andrzej Witerski – koordynator Odnowy w Duchu Świętym diecezji drohiczyńskiej. Na to spotkanie przybyła najmłodsza wspólnota z Hodyszewa, która wyłoniła się z naszej wspólnoty wraz z opiekunem o. Jackiem Zakrzewskim. Była nasza wspólnota matka „Dobry Pasterz” z Bielska Podlaskiego, która nas przed 10-laty ,,zrodziła’’, oraz wspólnoty z Hajnówki, Sokołowa Podlaskiego i Węgrowa. Tego dnia w dniach jedności i miłości utworzyliśmy jedną wielką rodzinną wspólnotę. Po powitaniu, zawiązania wspólnoty i modlitwie uwielbienia i dziękczynienia zasiedliśmy do wspólnego świętowania przy syto zastawionym stole, pełnym ciast, sałatek, wędlin, owoców, które przygotowaliśmy wspólnotowo we własnym zakresie. Nie zabrakło też piwa jałowcowego, które smakowało wyśmienicie. W trakcie spotkania była pokazana prezentacja z życia wspólnoty na przestrzeni 10 lat. Podzieliliśmy się tym, czym zajmuje się nasza wspólnota, były świadectwa i ułożona na tę okoliczność piosenka o naszej wspólnocie. Kulminacją była Msza św. z modlitwą dziękczynną za 10 lat istnienia wspólnoty „Emmanuel” oraz w koncelebrze Msza św. z modlitwą o uzdrowienie, którą poprowadził ks. Andrzej Witerski. To wydarzenie wpisało się w naszą historię i na długo pozostanie w pamięci. Otrzymaliśmy wiele prezentów, a wśród nich szczególny od ks. Dziekana, otóż dostaliśmy zaproszenie na pielgrzymkę do Kodnia i zapowiedziany bigos.

          Nasze serca przepełnia radość i wdzięczność Bogu za tak wiele łask, które na nas spłynęły tego dnia. CHWAŁA PANU!!!

Zdjęcia w zakładce Galeria