JAK I ZA CO DZIĘKOWAĆ PANU BOGU

JAK I ZA CO DZIĘKOWAĆ PANU BOGU

W dniach 27-30.08.2021r. odbyły się w Surażu rekolekcje na temat „ Jak i za co dziękować Panu Bogu”. Z naszej wspólnoty przeżyła je Alicja i Jadzia. Rekolekcje prowadził ks. Adam Anuszkiewicz z Białegostoku. Swoje nauczanie na temat dziękczynienia oparł na psalmach, księdze Tobiasza, księdze Judyty, księdze Hioba i pieśni trzech młodzieńców z księgi Daniela. Ukazując postacie ze Starego Testamentu uczył nas jak być wdzięcznym Bogu nie tylko za dobro, ale również za wszystkie trudne sprawy, gdyż Pan Bóg z nich również wyprowadza wiele dobra, a czasem ratuje całe narody jak to było w przypadku Judyty. Rekolekcje pomogły nam głębiej wejść w dziękczynienie i zaufanie Panu Bogu, gdyż On wie najlepiej co jest dla nas najlepsze.