Historia powstania Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym w Sterdyni „Przemienienie” oraz jej aktualna działalność.

W 2017 roku 7-osobowa grupa ze sterdyńskiej parafii została zaproszona za sprawą Ducha Świętego do uczestniczenia w spotkaniach Sokołowskiej Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym: „Radość w Panu”. Cotygodniowe spotkania, niewątpliwie, przyczyniły się do pogłębienia naszej wiary i przybliżania nas od obecności Boga w naszym życiu. Dzielenie się refleksjami pod wpływem rozważań Słowa Bożego, dzielenie się świadectwami stwarzało taki wyjątkowy klimat, gdzie mogliśmy doznawać tej niezwykłej bliskości Boga. Były wspólne wyjazdy – pielgrzymki do Sanktuariów, Ziemi Świętej, szkolenia, warsztaty, różnego rodzaju uroczystości o charakterze religijnym. Dlatego też, to kilkuletnie nasze uczestnictwo ww „Sokołowskiej Odnowie” było zaczynem do utworzenia Wspólnoty – „Odnowy w Duchu Świętym w naszej sterdyńskiej Parafii. Niewątpliwie, inicjatorem tego przedsięwzięcia był nasz ksiądz proboszcz Andrzej Witerski, który zorganizował w naszym kościele parafialnym REO. Rekolekcje trwały od 21 lutego do 15 kwietnia 2022 r. i były prowadzone przez Odnowę W Duchu Świętym z Sokołowa Podlaskiego oraz z Węgrowa, za co jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu i Wszystkim Posługującym w tym czasie. Owocem tych rekolekcji jest obecnie działająca 27 osobowa grupa Odnowy w Duchu Świętym, która spotyka się w każdy wtorek po Mszy Świętej wieczornej. Wszyscy jesteśmy świadkami Chrystusa i każdy z nas jest spragniony żywej Obecności Boga.

Spotkaniom naszej grupy przewodniczy ks. Andrzej Witerski oraz Aneta Kopiszka. Na stałe w naszych spotkaniach ma miejsce: modlitwa uwielbienia, rozważanie Słowa Bożego, grupki dzielenia, wspólna modlitwa Różańcem Świętym w danej, osobistej intencji, a także modlitwa wstawiennicza. Aneta zajmuje się oprawą muzyczną naszych spotkań oraz w sytuacjach takiej potrzeby, przygotowaniem treści religijnych do wygłoszenia i rozważań. Jak zdążyliśmy już tego doświadczyć, Wspólnota jest bardzo otwarta wobec różnych działań w Imię Boże, za co jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Bogu, że tak nas ze sobą połączył i tak – adekwatnie do potrzeb, uposażył. Dzięki temu możemy być dla siebie pociechą i darem, a także służyć innym ludziom, poza Wspólnotą – przede wszystkim naszym bliskim, ale też wszystkim ludziom, których będziemy spotykać na drodze naszego życia.

26.11. 2023 r. przy pełnym zaangażowania udziale wszystkich członków Wspólnoty odbyła się u nas pierwsza Msza Święta z Adoracją i modlitwą o uzdrowienie. Był to dla nas piękny czas zgromadzenia wspólnoty parafialnej Świętej Anny w Sterdyni oraz czas żywego spotkania z Panem – tak wspólnotowego  jak i osobistego, gdzie otrzymaliśmy światło i umocnienie do dalszej drogi.

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za wszystkich członków Wspólnoty – tych obecnych o tych przyszłych. Mamy nadzieję na jej rozwój zgodny z Wolą Bożą. Prosimy o modlitwę w tej intencji.

Jezus Drogą, Prawdą i Życiem!

Pozostajemy pełni wiary i ufności, że Jezus jest z nami i przy nas. Bogu Chwała!