Europejska Konferencja Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Warszawie

W dniach 1-4 października 2015r odbyła się Europejska Konferencja Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Warszawie.

Wzięło w niej udział ponad 500 osób z około 36 krajów. Z naszej diecezji pojechały 4 osoby ze wspólnot z Sokołowa Podlaskiego „Radość w Panu” i ze wspólnoty z Węgrowa. Konferencja odbyła się w auli Uniwersytetu im Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Europo rozraduj się! Jestem z tobą! Nie skupiaj się na problemach! „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię” (to główny temat konferencji). Europo nie jesteś „Starą Słabą Panią”. Raduj się Europo! Bóg wylewa na ciebie olejek radości. Konferencja to krok milowy dla Europy. Europo słuchaj Boga! Nie bój się! Oczekuj znaków i cudów! Europo jesteś kontynentem, który Bóg kocha. Nie trać sprzed oczu wizji „Ziemi Obiecanej”. Nadszedł czas, abyśmy jako Odnowa Charyzmatyczna w Europie, odzyskali  „Nową Ziemię Obiecaną”. Nadszedł czas aby ponownie skupić się na Panu a nie na problemach i ubóstwie. Nadszedł czas by znowu żyć w mocy Ducha Świętego.

Weekend w Warszawie był czasem skupiania się nad tożsamością i powołaniem. Dr Mary Healy (USA) mówiła o życiu w mocy Ducha. Duch Święty jest jedyną odpowiedzią na problemy dnia dzisiejszego. Pan wzywa nas do życia w tym nurcie łaski jakim jest Odnowa Charyzmatyczna. Wokół nas jest wielu ludzi, którzy nie znają Boga. Bóg jest kochającym Ojcem. Jego dzieci potrzebują uzdrowienia i nadziei. Czas uleczyć ranę duchowego sieroctwa dzieci bożych. Kościół to szpital polowy a my jesteśmy wezwani aby wyjść na to pole i uzdrawiać w mocy Ducha Świętego. Mary Healy zachęcała uczestników aby nie zaniedbywać łaski Chrztu w Duchu Świętym i Jego darów. Podkreślała wyraźnie „życie nadprzyrodzone musi być normalnym stanem dla nas chrześcijan”.

Dr Johannes Hartl (Niemcy), założyciel  „Domu Modlitwy” w Augsburgu, mówił o dzisiejszej sytuacji w Europie (uchodźcy, sytuacja społeczeństwa, Kościoła i Odnowy). Stwierdził, że chrześcijanie mają zawsze wybór dwóch opcji: Opcja 1 „umocnieni przez Boga” jest zawsze lepsza niż druga „zastraszeni”. Pytał co jest lepsze: kryzys w Europie czy zalęknieni chrześcijanie? Strach i lęk prowadzą do zniewolenia. O wiele lepiej jest  żyć w wolności synów i córek Boga! Tylko wtedy możemy się zmierzyć z problemami dnia dzisiejszego i w ten sposób ujrzeć zwycięstwo jakiego doświadczył Dawid w obliczu Goliata. Johannes kontynuował „Świat się zmienia, ale nie popełniajmy błędu próbując wieść życie wygodne – ewangelizacja jest zawsze wymagającym wezwaniem! Według Johannesa są trzy obszary na których powinna się skupiać  Odnowa w ciągu najbliższych lat:

  1. Jasne biblijne i praktyczne nauczanie
  2. Zachęcanie do głębokiego życia modlitwą
  3. Odważne i otwarte na posługiwanie charyzmatami przywództwo.

 

 

W godzinach popołudniowych odbywały się warsztaty, w których mieliśmy możliwość pogłębienia tematów poruszanych podczas konferencji.

Posługę uwielbienia śpiewem prowadziła żywa i pełna entuzjazmu grupa młodych charyzmatyków z Holandii o nazwie  „Drabina Jakubowa”, która z mocą pomagała nam wejść w obecność Pana. Każdy wieczór podczas konferencji kończył się wspaniałą modlitwą uwielbienia podczas której doświadczaliśmy potężnej obecności Pana pośród nas.

Eucharystiom przewodniczyli biskupi z Polski, którzy przybyli na spotkanie z nami, oraz dwaj biskupi, którzy uczestniczyli w całej konferencji: Ks. Bp Bronisław Dębowski i Ks. Abp Kevin McDonald  z Anglii.

Na zakończenie konferencji Michelle Moran z Anglii ponownie zachęcała wszystkich aby kroczyć i żyć  w wolności dzieci bożych w mocy Ducha Św. Ta pełna mocy Ducha Świętego konferencja była ogromną zachętą aby otwierać się na nowe tsunami Ducha Świętego w Europie!

Zdjęcia w zakładce Galeria.