RÓŻANIEC DO GRANIC      

W dniu 7 października 2017 r. członkowie naszej wspólnoty uczestniczyli  w modlitwie ”Różaniec do Granic”. Inicjatywa ta miała charakter ogólnopolski i była skierowana do wszystkich wierzących Polaków. Był to dzień szczególny dla naszego narodu i nie przypadkiem wypadał w pierwszą sobotę miesiąca we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. To Święto zostało ustanowione po wielkiej bitwie pod Lepanto, gdzie flota chrześcijańska pokonała wielokrotnie większą flotę muzułmańską ratując tym samym Europę przed islamizacją. W  tym roku  świętujemy 140 rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, gdzie Maryja prosiła o pokutę i codzienny różaniec. W Fatimie Matka Boża prosiła o ustanowienie Nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi jako zadośćuczynienie za bluźnierstwa jakimi jest nieustannie obrażana, jako ratunek dla świata. Tak się składa, że w tym roku obchodzimy 100 rocznicę Objawień Fatimskich, w których Maryja nieustannie przekazuje duchowy program dla całego świata. Każdy może łatwo odczytać, że zbieżność tych wydarzeń nie jest przypadkowa. Okazując wierność i posłuszeństwo Maryi wyruszyliśmy na pielgrzymi szlak, aby wspólnie modlić się na różańcu i błagać o ratunek dla Polski i świata. Z racji tego, że nasza diecezja jest diecezją przygraniczną zostały ustalone strefy modlitwy, zwane Kościołami stacyjnymi. Kościołami stacyjnymi  ustanowiono kościoły parafialne w: Hajnówce, Kleszczelach, Czeremsze, Tokarach, Niemirowie, Mielniku, Milejczycach, Nurcu Stacji i Czeremsze. Dekanat ciechanowiecki modlił się w Nurcu Stacji. Przedstawiciele wspólnoty”Emmanuel” wraz z Kółkami Różańcowymi udali się zorganizowaną pielgrzymką autokarową do wyznaczonego kościoła stacyjnego. W drodze wspominaliśmy  zwycięskie wydarzenia  odniesione za wstawiennictwem Maryi dzięki modlitwie różańcowej i śpiewaliśmy pieśni, przygotowując się na to historyczne wydarzenie. W Nurcu Stacji zostaliśmy serdecznie powitani przez księdza proboszcza Piotra Klejzerowicza, naszego rodaka. Uroczystość rozpoczęła się modlitwą i konferencją wprowadzającą, której przewodniczył ksiądz Tadeusz Syczewski, rektor Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Następnie wzięliśmy udział w uroczystej Eucharystii, koncelebrowanej przez wielu kapłanów i Adoracji Najświętszego Sakramentu. Po Nabożeństwie Eucharystycznym była przerwa na posiłek, który przygotowała miejscowa wspólnota parafialna, goszcząc wszystkich zebranych. O godz. 15 wraz z całą Polską wyszliśmy na wyznaczoną trasę modlitwy, aby w procesji za figurą Maryi modlić się odmawiając wszystkie cztery części różańca. Modlitwa „Różaniec do Granic” była dla nas wielkim wydarzeniem. Czuliśmy się szczęśliwi i radośni, że tego dnia odpowiedzieliśmy na prośbę Maryi modląc się wspólnie na różańcu. Ufamy, że nasze modlitwy były małymi iskierkami, które w przyszłości wydadzą owoce i zapalą jeszcze więcej ludzi do modlitwy różańcowej o którą prosi Maryja.


Zakończenie rekolekcji Odnowy w Duchu Świętym

W dniach od 2.10. do 18.11.2017r. w parafii Wniebowzięcia NMP w Brańsku odbyły się Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym. Rekolekcje organizowała wspólnota Misericordias z Brańska. Do poprowadzenia spotkań i głoszenia Słowa Bożego został zaproszony Ks. Andrzej Witerski – Koordynator  Odnowy w Duchu świętym diecezji Drohiczyńskiej – wraz z Renatą Wróblewską ze wspólnoty Dobry Pasterz w Bielsku Podlaskim. Uczestniczyło w nich około 70 osób.

W przygotowanie rekolekcji zaangażowały się wszystkie osoby ze wspólnoty Misericordias wraz z opiekunem Ks. Danielem Plewką i liderem odnowy Panią Grażyną Bochurzewską.

Celem ćwiczeń duchowych było przybliżenie i pogłębienie wiary, bliższe poznanie i zrozumienie działania Ducha świętego w naszym życiu poprzez cotygodniowe spotkania i codzienne rozważanie Słowa Bożego, wokół tematów: „Sens życia”, „Miłość Boga”, „Jezus Drogą, Prawdą, Życiem i Zbawieniem”, „Nawrócenie uzdrowieniem człowieka”, „Jezus Panem i Bratem”, „Duch święty i Jego działanie wśród nas”.

Rekolektanci wysłuchali świadectw zaprzyjaźnionych osób o ich duchowych przemianach dzięki Łasce Bożej.

Zakończenie rekolekcji w dniu 18.11.2017r. zbiegło się z drugą rocznicą powstania Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Misericordias”. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył nasz opiekun Ks. Daniel Plewka wraz z kapłanami ks. Arturem Żandarskim i Ks. Łukaszem Redoszem. Było wiele wzruszeń i radości. Wszyscy wielbili Najwyższego Boga, który dla każdego z nas powinien być drogą, prawdą i życiem. Po uroczystej Mszy świętej wszyscy umocnieni Duchem świętym i z wielką radością uczestniczyli w agapie u Państwa sokołowskich, którym serdecznie dziękujemy.

Zdjęcia w zakładce Galeria2


SPOTKANIE Z DUCHEM ŚWIĘTYM   

W dniu 17.06.2017 r. w Zespole Szkół Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim odbyło się „Spotkanie z Duchem Świętym”. Były to jednodniowe rekolekcje o Duchu Świętym, których hasłem przewodnim były słowa z ewangelii św. Łukasza „Duch Święty zstąpi na Ciebie.” Uroczystość  przygotowały wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym diecezji drohiczyńskiej z głównym udziałem bielskiej  wspólnoty „ Dobry Pasterz” z ks. Pawłem Solką opiekunem duchowym tejże wspólnoty na czele. Spotkaliśmy się między innymi, aby razem ze wszystkimi świętować złoty  jubileusz tj. 50 lat Odnowy w Duchu Świętym, który w tym roku przypada. Spotkanie miało charakter otwarty i mógł na nie przybyć każdy, kto tylko chciał bardziej poznać Osobę Ducha Świętego. Na zaproszenie odpowiedział Domowy Kościół, szczególnie z Rudki. Nasi koordynatorzy: ks. Andrzej Witerski i Jadzia Porzezińska rozpoczęli dzień od powitania  zaproszonych gości. Poprowadzili modlitwę uwielbienia Boga i prośby Ducha Świętego, zawierzając wszystko wstawiennictwu Maryi. Na nasze spotkanie zaprosiliśmy osoby, które po przez konferencję i świadectwa uświetniły nasz dzień. Pierwszym mówcą był ks. Jarosław Ciuchna – koordynator Odnowy w Duchu Świętym diecezji białostockiej, który wygłosił konferencję nt ,,Duch Święty na kartach Pisma Świętego”. Następnie po przerwie na kawę, herbatę i ciasto obejrzeliśmy film „Nie bójcie się Ducha Świętego” o. Raniero Cantalamessa, który poprzez swoje świadectwo podprowadził nas jak głębiej otworzyć się na łaskę Ducha Świętego. Po modlitwie Anioł Pański w samo południe wysłuchaliśmy drugiej konferencji, którą wygłosił ks. dr Jarosław Rzymski – kapłan kurii drohiczyńskiej. Tematem jego nauczania był „Duch Święty w dokumentach i nauczaniu Kościoła.”  Po obiedzie był panel „Duch Święty w historii Kościoła” – strumienie łaski „Odnowa w Duchu Świętym”, w którym wysłuchaliśmy świadectw o tym jak powstawała Odnowa w Duchu Świętym w świecie, w Polsce, a następnie w Białymstoku i na terenie naszej diecezji. Tę historię opowiedzieli nam Bożenka i Adam Szczepanowscy – goście z Białegostoku, którzy żyli w centrum tworzenia się wspólnot na terenie diecezji białostockiej. Wiernie poprzez przekaz ustny, świadectwa i slajdy ukazali nam ten strumień łaski, którą jest Odnowa w Duchu Świętym. Wśród zaproszonych gości  modliła się razem z nami Bożenka Krzywicka – koordynator świecka z Białegostoku. Małgosia Lewczuk z  bielskiej wspólnoty „Dobry Pasterz” – najstarszej w naszej diecezji opowiedziała nam jak Odnowa w Duchu Świętym powstawała na terenie diecezji drohiczyńskiej i jak ją ubogaciła. Ciekawym świadectwem podzielił się z nami ks. Andrzej Witerski. W swoim wystąpieniu powiedział, co wniosła w jego życie i posługę formacja w Odnowie w Duchu Świętym. Zaprosił na to spotkanie Martę i Jarka – małżeństwo z trzema córkami z parafii Łysów. Rodzina ta przeżywała poważne problemy, ponieważ ich dwie małe córeczki miały alergię pokarmową. Po urodzeniu Marta, aby karmić dziecko piersią mogła jeść tylko niektóre pokarmy. Dzięki wierze w moc modlitwy wstawienniczej, której ks. Andrzej nauczył się w Odnowie miał odwagę zaprosić swoich parafian, aby włączyli się w modlitwę i z całą wspólnotą kościoła prosili o uzdrowienie. Stał się cud. W dniu, w którym Emilka otrzymała chrzest została również uzdrowiona z alergii. Sytuacja powtórzyła się, gdy Marta urodziła kolejne dziecko, które było jeszcze bardziej alergiczne, a mama tym razem mogła jeść tylko ryż. Po chrzcie Marii Teresy, ksiądz Andrzej podjął kolejny raz ze swymi parafianami modlitwę wstawienniczą o uzdrowienie małej dziewczynki i ta również została uzdrowiona. O prawdziwości tego uzdrowienia zaświadczyli sami obecni rodzice i dzieci, którzy teraz dają świadectwo, że Pan Jezus żyje i nadal uzdrawia w kościele. To świadectwo pobudziło zgromadzonych do modlitwy wstawienniczej za ludzi chorych. Ostatnim punktem tego panelu było świadectwo Ali Rytel, która opowiedziała jak wielkiej radości doświadczyła w Rzymie, podczas spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem w wigilię zesłania Ducha Świętego. Radosny dzień „Spotkania z Duchem Świętym” zakończyliśmy wspólnotową Eucharystią w świątyni pw. Opaczności Bożej dzięki otwartości serca ks. proboszcza Zbigniewa Karolaka. Po zakończonej Mszy Świętej przed wystawionym Najświętszym Sakramentem zapraszaliśmy Pana Jezusa do różnych dziedzin naszego życia czyniąc Go Panem tych rzeczywistości. Na koniec poprosiliśmy, aby Pan Jezus wylał na nas swego Ducha, tak jak uczynił to w Wieczerniku. Było to bardzo owocne spotkanie z  Duchem Świętym, który stale chce się nam udzielać. Napełnieni na nowo Duchem Świętym wróciliśmy do swoich domów.

Zdjęcia w zakładce  Galeria 2


WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

W wigilię Zesłania Ducha Świętego 03.06.2017 r. wspólnota EMMANUEL  istniejąca przy parafii Trójcy Przenajświętszej uczestniczyła w uroczystej Eucharystii. Następnie bezpośrednio po Niej poprowadziła czuwanie modlitewne prosząc o Dary Ducha Świętego dla wszystkich zgromadzonych w świątyni oraz dla Kościoła i świata. Członkowie wspólnoty poprowadzili modlitwy przeplatane śpiewem. Prosiliśmy, aby Duch Święty rozpalił w nas na nowo te dary, które gdzieś przestygły i udzielił nowych, potrzebnych w apostolskiej służbie, rozdając każdemu według potrzeby tak jak sam zechce.         Po zakończonym czuwaniu udaliśmy się do domku parafialnego, gdzie od 13 lat spotykamy się co tydzień na wspólnotowej modlitwie na przygotowany na tą okazję tort i owoce dla ciała i ducha. Spożywając słodki poczęstunek dzieliliśmy się świadectwami i radością życia we wspólnocie.


Spotkanie przy ognisku

W Święto apostołów Piotra i Pawła nasza wspólnota miała ostatnie przed wakacjami spotkanie. Miało ono nieco inny charakter. Tego dnia na wieczornej Mszy Świętej odprawianej o godz. 18 spotkali się członkowie wspólnot tj. służba liturgiczna, ministranci, młodzież KSM, kółka różańcowe, Odnowa w Duchu Świętym, aby wspólnie podziękować Bogu za przeżyty rok. Ksiądz proboszcz Tadeusz Kryński odprawił w naszej intencji uroczystą Mszę Świętą, a następnie zaprosił wszystkich zebranych na plac za plebanię na wspólnotowe ognisko. Po krótkiej modlitwie dziękczynnej zabraliśmy się do pieczenia kiełbasek. Oprócz kiełbasy były inne smakołyki: ciasta, owoce, napoje, lody, którymi mogliśmy się delektować. Podczas spotkania śpiewaliśmy pieśni religijne i biesiadne. Tego dnia dopisała piękna, słoneczna pogoda. Spotkanie zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim, dziękując wstawiennictwu Maryi za dar życia we wspólnocie.