„Chrystus powstał z martwych
dzięki chwale Ojca.
Jeżeli przez śmierć,
podobną do Jego śmierci,
zostaliśmy z Nim złączeni w jedno,
tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno
przez podobne zmartwychwstanie”

   Rz 6, 3-5

Niech Chrystus Zmartwychwstały – Dawca życia –
otacza swoją opieką każdego z Was, Wasze rodziny i przyjaciół.
Niech dobry Bóg pobłogosławi Wasze czyny,
abyście trwali w świetle Zmartwychwstałego
i godnie odpowiadali na dar istnienia,
wszędzie, gdzie postawi Was Opatrzność.