Weekend rozeznający połączony z ,,Różańcem do Granic”

W dniach 6-8 października wspólnota”Mocni Duchem” przeżywała w Nurcu Stacji weekend poświęcony między innymi rozeznaniu misji wspólnoty.

Do Nurca przyjechało 12 osób. W piątek po kolacji i zawiązaniu wspólnoty wysłuchaliśmy konferencji wprowadzającej w tematykę weekendu. Potem udaliśmy się do kaplicy, aby oczekiwać na przybycie księdza. Modląc się na różańcu prosiliśmy Maryję o szczęśliwą podróż dla księdza.

Wielka radość zapanowała we wspólnocie, gdy tym księdzem, który przyjechał, aby modlić się z nami okazał się ks. Paweł Błaszczyk. To była miła niespodzianka dla wspólnoty, ponieważ ks. Paweł 15 sierpnia br. niespodziewanie został przeniesiony z Parafii Klasztor do Sadownego i tym samym wspólnota straciła wspaniałego opiekuna i przyjaciela, z którym byliśmy bardzo związani. Było to dla nas niespodziewanie i trudne doświadczenie. Pojawienie się ks. Pawła było swoistym pocieszeniem i otarciem łez.
Ks Paweł odprawił Mszę Świętą w intencji rozeznania misji naszej wspólnoty. W homilii podzielił się osobistym świadectwem rozeznawania woli Bożej i jej wypełnienia. Byliśmy pod wielkim wrażeniem osobistego wyznania księdza i działania Ducha Świętego. Po Eucharystii była krótka adoracja Najświętszego Sakramentu.
Następnie udaliśmy się do pokoju gościnnego, aby świętować nasze spotkanie. To był wspaniały czas, który bardzo szybko mijał wśród rozmów w atmosferze radości szczęścia, ale również smutku spowodowanego rozstaniem. Ks Paweł na pożegnanie powiedział do nas: „Ja poszedłem dalej i wy musicie iść dalej”.

Sobotę rozpoczęliśmy poranną modlitwą o 7:30. Modlitwę poprowadziła Ania zawierzając Bogu przez Maryję czas naszego pobytu w Nurcu. Wzywając jej potężnego wstawiennictwa wypowiadaliśmy nasze „TAK” Bogu we wszystkich płaszczyznach naszego życia. Słowa, które Pan do nas skierował pochodziły z Ewangelii Łukasza 6,13 „Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami”
Po śniadaniu i modlitwie wstawienniczej, udaliśmy się do Kościoła Stacyjnego w Nurcu Stacji, aby włączyć się w ”Różaniec do granic”.
Podczas Eucharystii przypadło mi w udziale włączyć się w modlitwę wiernych. Czytałam wezwanie w intencji małżeństw i dzieci, prosząc o potrzebne łaski, aby wzrastały w miłości.
Wieczorem spotkaliśmy się, aby rozeznać Słowo Boże na środowe spotkanie modlitewne naszej wspólnoty. Niektórzy z nas po raz pierwszy uczestniczyli w rozeznawaniu i mogli się przyjrzeć jak wygląda to w praktyce.

Po kolacji wspólnie obejrzeliśmy film „Moc modlitwy”, który nas bardzo poruszył. Jak się potem okazało bardzo był pomocny w rozeznaniu misji wspólnoty. Niedzielną poranną modlitwę poprowadzili mężczyźni z naszej wspólnoty. Spotkaliśmy się z niesamowitym doświadczeniem mocy modlitwy podczas, której Pan wezwał nas do modlitwy za małżeństwa i dzieci. Nastąpiło wielkie poruszenie naszych serc, gdy wypowiedziałam słowa, które Pan skierował do naszej wspólnoty: „Gorliwość o dom Twój pochłonęła mnie” J 2,17. Słowa te przyjęliśmy z ogromnym wzruszeniem i przekonaniem, że Bóg nas powołuje właśnie do takiej misji. Ufamy, że wskaże nam również sposoby realizacji tego powołania.
Czas naszego pobytu w Nurcu okazał się bardzo owocny. Jeszcze nie wyjechaliśmy do domu, a już planowaliśmy, kiedy przyjedziemy tu następnym razem. Chwała Panu, Który uczynił wielkie rzeczy dla naszej wspólnoty.

Teresa-lider wspólnoty