Spotkanie opłatkowe

W niedzielę Chrztu Pańskiego, 8 stycznia 2023 r. wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Drohiczyńskiej zgromadziły się przy swoim pasterzu – Ks. Biskupie Piotrze Sawczaku na spotkaniu opłatkowym. Spotkaliśmy się w gościnnych progach Wyższego Seminariom Duchownego w Drohiczynie.

Najpierw ks. Biskup przewodniczył celebrze Mszy Świętej w kaplicy seminaryjnej razem z ks. Andrzejem Witerskim – koordynatorem Odnowy w Duchu Świętym naszej diecezji, ks. Tadeuszem Niewęgłowskim SDB – opiekunem wspólnoty „Radość w Panu” z Sokołowa Podlaskiego oraz ks. Łukaszem Suszko – opiekunem wspólnoty „Dobry Pasterz” z Bielska Podlaskiego. Asystowali im alumni z WSD.

Ks. Biskup zachęcił nas do odpowiedzi w sercu, kim dla nas jest Jezus Chrystus i czy Go spotkaliśmy, pomimo rozlicznych propozycji płynących z tego świata. Uświadomił nam, że jesteśmy wszczepieni w Kościół Chrystusowy przez chrzest święty i że ta rzeczywistość jest ogromnym darem, który otrzymaliśmy przez wiarę naszych rodziców.

Druga część spotkania przebiegła w serdecznej, rodzinnej atmosferze w refektarzu seminaryjnym. Po błogosławieństwie opłatków złożyliśmy sobie nawzajem świąteczno – noworoczne życzenia. Następnie, w rytm gitary, śpiewaliśmy kolędy i częstowaliśmy się słodkościami przygotowanymi przez wszystkie wspólnoty. Duch Święty tak pokierował spotkaniem, że pomodliliśmy się też za naszego ks. Biskupa, który polecił się naszym dalszym modlitwom w nowym roku, który dopiero się rozpoczął. Jest to dla nas zaszczyt i zobowiązanie.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Dobry Pasterz”, jako współorganizator tego spotkania, przygotowała też niespodziankę w postaci scenki rodzajowej pt. „Ogień”. Aktorzy pod kierunkiem Jolanty Kunickiej przedstawili nam sytuację, która może dotyczyć wielu podobnych w naszym życiu, kiedy dbamy tylko o siebie i nie potrafimy dzielić się tym, co posiadamy. To Jezus zmienia nasze serca i uzdalnia nas do przebaczania drugiemu człowiekowi –  często niewygodnemu, słabemu i grzesznemu oraz do niesienia mu pomocy. To On posyła nas, by głosić Jego Królestwo.

Najbardziej cieszyliśmy się z tego, że kolejny raz jest z nami ks. Biskup i że mogliśmy wspólnie świętować narodziny naszego Pana Jezusa Chrystusa. Cieszyliśmy się też, że nasz koordynator – ks. kan. Andrzej Witerski już 35 lat służy wiernym jako kapłan. Chwała Panu!

Renata Wróblewska – świecki koordynator Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Drohiczyńskiej

Więcej zdjęć na Diecezja Drohiczyńska

                          TAJEMNICA  EUCHARYSTII

W dn. 23- 25.11.2022r. odbyły się w parafii Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu rekolekcje wprowadzające w Adwent o Największej Tajemnicy Eucharystii. Rekolekcje prowadził ks. Janusz Szymański, przy współudziale wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym ,,Emmanuel”. Temat rekolekcji był wcześniej rozeznany we wspólnocie wraz  z księdzem  Januszem – opiekunem wspólnoty. W niedzielę poprzedzającą rekolekcje po każdej Mszy Świętej członkowie naszej wspólnoty rozdawali zaproszenia i częstowali rogalikami, które wypiekli sami. Każdego dnia spotykaliśmy się na Mszy Świętej wieczornej sprawowanej o g.17, a podczas homilii słuchaliśmy konferencji wygłoszonych przez ks. Janusza. Tematem pierwszej było wprowadzenie w Największą Tajemnicę Eucharystii. W czwartek ksiądz bardzo jasno wyjaśniał uczestnikom każdy element Liturgii Słowa, a w piątek Liturgii Eucharystycznej. Codziennie osoby chętne spotykały się w domku parafialnym przy herbacie i ciastkach, aby dzielić się świadectwami swojego przeżywania Mszy Świętej. Na zakończenie Mszy Świętej w środę wysłuchaliśmy świadectwa Oksany- Ukrainki, która z zachwytem dzieliła się swoją wiarą, jakiej doświadczyła w Polsce i jak od trzech tygodni została włączona do kościoła katolickiego po wcześniejszym przygotowaniu we Wspólnocie Jednego Ducha w Siedlcach. Z wielką radością opowiadała jak Pan Bóg ją prowadził i odpowiedział na pragnienia jej serca pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Później przy herbatce mogliśmy wysłuchać świadectwa Emilii, która podzieliła się swoim przeżywaniem Eucharystii i doświadczaniem obecności Boga w życiu codziennym. Na zakończenie rekolekcji obejrzeliśmy spektakl ,,Tajemnica Eucharystii” wg Cataliny Rivas, który obrazowo ukazywał co tak naprawdę dzieje się podczas każdej Mszy Świętej. Myślę, że przeżyte rekolekcje pomogą wielu osobom teraz bardziej świadomie uczestniczyć we Mszy Świętej

                                                                                            Jadwiga Porzezińska