Świętowanie Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w Węgrowie

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego w dn. 28.05.2023r. wszystkie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym diecezji drohiczyńskiej przybyły do Węgrowa, na radosne świętowanie. Mottem spotkania było: „Duch Pana Boga nade mną”. Wydarzenie miało miejsce w parafii p.w. Św. Piotra z Alkantary i Św. Antoniego z Padwy w wirydarzu i rozpoczęło się powitaniem poszczególnych wspólnot: z Bielska Podlaskiego „Dobry Pasterz”, z Hajnówki „Effatha”, z Ciechanowca „ Emmanuel”, z Węgrowa „Mocni Duchem”, z Sokołowa Podlaskiego „Radość w Panu”, z Brańska ,,Misericordias” i najmłodszej wspólnoty ze Sterdyni. Radosnego powitania dokonała lider wspólnoty z Węgrowa i zarazem gospodarz spotkania Teresa Kalinowska, oraz Renata Wróblewska z Bielska Podlaskiego – koordynator świecki. Swoją obecnością zaszczycili nas kapłani, ks. Andrzej Witerski – koordynator drohiczyńskiej Odnowy oraz ks. Michał Kisiel opiekun węgrowskiej wspólnoty. Po wzajemnym powitaniu, zawiązaniu wspólnoty i zapaleniu świecy – symbolizującej obecność Pana Jezusa pośród nas podjęliśmy modlitwę uwielbienia. Następnie wysłuchaliśmy konferencji „Opanował mnie Duch Pański”, którą wygłosił ks. Andrzej Witerski. W swoim wystąpieniu uczył jak dać się opanować Duchowi Świętemu i chodzić w Jego obecności. Przestrzegał, aby nie dać się opanować duchowi świata, który zwie się zły duch i stara się na różne sposoby wśliznąć do naszego życia. Po zakończonej konferencji wysłuchaliśmy dwóch świadectw na temat prowadzenia Ducha Świętego w życiu. Pierwszym świadectwem podzieliła się Renata, która mówiła jak odkryła Ducha  Świętego i jak ją prowadzi w życiu rodzinnym i zawodowym. Drugie świadectwo powiedziała Oksana – Ukrainka, która przybyła z Siedlec. Podzieliła się tym jak odnalazł ją Duch Święty i jak wówczas zmieniło się jej życie. Pomimo tego, że pierwsza z nich urodzona i wychowana w rodzinie katolickiej, a druga w ateistycznej obie spotkały Ducha Świętego, nawiązały z Nim osobistą relację a dziś pięknie służą we wspólnocie Kościoła. Po świadectwach zostaliśmy zaproszeni przez gospodarzy spotkania do sali klasztornej na agapę. Po przerwie była prowadzona modlitwa kolejno przez wszystkie wspólnoty o wylanie darów Ducha Świętego na Kościół, wspólnoty i rodziny. O godz.19 wszyscy wraz ze zgromadzonym Kościołem uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w intencji chorych, oraz trwaliśmy na Adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwie o uzdrowienie. Spotkanie zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim.

Teresa Kalinowska

Wigilia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w Ciechanowcu

Wieczorem dnia 27.05.2023 r. w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu odbyło się czuwanie modlitewne, które przygotowała i poprowadziła wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Emmanuel”.

Przed wigilijną Mszą Świętą odmówiliśmy nowennę do Ducha Świętego. Modlitwę o dary Ducha Świętego poprzedziła uroczysta Eucharystia sprawowana przez ks. Piotra Karwowskiego. Podczas rozbudowanej Liturgii Słowa, w którą zaangażowali się członkowie wspólnoty, wysłuchaliśmy pięciu czytań, czterech psalmów responsoryjnych i Ewangelii. W homilii ks. Piotr przypomniał o doniosłości tej uroczystości, że jest ona trzecią pod względem ważności po Triduum Paschalnym i Bożym Narodzeniu uroczystością roku liturgicznego. Następnie wyjaśnił teksty biblijne, odnosząc się do wybranych czytań i psalmów, począwszy od fragmentu z Księgi Rodzaju o budowie wieży Babel, która była symbolem ludzkiej pychy. W homilii wspomniano także o przypadającej tego dnia 14 rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Ciechanowieckiej. Koronacji tej w 2009 roku dokonał Biskup Antoni Dydycz. Była to pierwsza koronacja maryjnego wizerunku na prawie diecezjalnym w naszej diecezji.

Po zakończonej Eucharystii odbyło się Nabożeństwo Majowe przed wystawionym Najświętszym Sakramentem na ołtarzu Matki Bożej Ciechanowieckiej. Bezpośrednio po odśpiewanej Litanii Loretańskiej rozpoczęło się czuwanie modlitewne prowadzone przez wspólnotę Emmanuel. Modlitwę rozpoczęto od uwielbienia Pana Jezusa obecnego w białej Hostii. Gdy Chrystus został uwielbiony nastąpiły prośba o dary Ducha Świętego dla Kościoła, naszej Ojczyzny, parafii, naszych rodzin i nas samych. Rozpoczynając modlitwę o dary Ducha Świętego, głębię naszej miłości i owocność naszej wiary, prosiliśmy Go, aby wzmocnił nas sobą i na nowo rozpalił w nas dary i charyzmaty jakie złożył w naszych sercach w sakramentach chrztu i bierzmowania. Cała modlitwa była przeplatana pięknymi pieśniami pełnymi Ducha. Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem na zakończenie pieśnią maryjną oddaliśmy cześć Maryi, która była razem z nami i wstawiała się w modlitwie.

tekst: Jadwiga Porzezińska

zdjęcia: ks. Piotr Karwowski, Stanisław Szczepan

Zaproszenie na wspólnotowe Świętowanie Zesłania Ducha Świętego


      Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „ Mocni Duchem” w Węgrowie przy parafii św. Piotra z Alkantary  i św. Antoniego z Padwy ( klasztor) serdecznie zaprasza wszystkie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym diecezji drohiczyńskiej w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w dniu 28.05.2023r. na wspólne świętowanie.
PROGRAM:
16.00 Zawiązanie wspólnoty, Modlitwa uwielbienia  
                             16.20 „ Opanował mnie Duch Pański” – ks. Andrzej Witerski Świadectwa działania Ducha Świętego
17.20 przerwa na kawę – sala klasztorna  
                                                 18.00 Modlitwa o wylanie Ducha Świętego na Kościół, wspólnoty, rodziny…( prowadzą przedstawiciele wspólnot)
18.40 Przygotowanie do Mszy Świętej                                                                      
19.00 Msza Święta w intencji chorych ( kościół )
                                  20.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uzdrowienie  
21.00 Apel Jasnogórski – zakończenie