REO Sokołów Podlaski 2017

W dniu 7 marca 2017 roku w Sokołowie Podlaskim we wspólnocie „Radość w Panu” rozpoczęły się Rekolekcję Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym.

Poprowadził je ksiądz Andrzej Witerski wraz z Teresą Kalinowską, liderką wspólnoty „Mocni Duchem” z Węgrowa. Nad całością czuwała Jadwiga Porzezińska – diecezjalny koordynator Odnowy w Duchu Świętym. W przygotowanie i prowadzenie REO byli zaangażowani wszyscy siostry i bracia z naszej wspólnot. Szczególnego ducha spotkaniom rekolekcyjnym dodawało prowadzenie grupy muzycznej w składzie Hani Grochowskiej (Sokołów Podlaski) i Kasi Puchacz (Rudka), wspierane przez księdza Henryka Woźniowskiego SDB.

Przez kolejne tygodnie na wtorkowych spotkaniach rekolektanci wysłuchali konferencji na temat nawrócenia, o mocy działania Ducha Świętego w życiu każdego człowieka, o tym, że Jezus Chrystus jest naszym Panem, Bratem, Zbawicielem. Uczestniczyli w grupkach dzielenia. Wysłuchali świadectw poszczególnych osób o ich duchowych przemianach dzięki łasce Bożej. Pomiędzy spotkaniami uczestnicy codziennie czytali i rozważali fragmenty Pisma Świętego dotyczące poszczególnych tematów Rekolekcji.

Na jednym ze spotkań, na uroczystej Mszy świętej każdy uczestnik Rekolekcji przyjął Jezusa Chrystusa jako Pana swojego życia – był to wzruszający i niezapomniany moment tych Rekolekcji!

Warto szczególnie podkreślić charyzmatyczne prowadzenie Rekolekcji przez księdza Andrzeja Witerskiego. Jego sposób mówienia, ciekawe przekazywanie treści konferencji, a nawet talent aktorski księdza pomagały rekolektantom w przyswajaniu nowej wiedzy i przyczyniło się do ich duchowego wzrostu.

Każde REO tradycyjnie kończy się modlitwą o wylanie darów Ducha Świętego nad każdym rekolektantem, w Sokołowie Podlaskim taka modlitwa odbyła się w sobotę 6 maja b.r. Różne zrządzenia losowe sprawiły, że uroczystość przebiegała w dość trudnych warunkach lokalowych, ale owoce modlitwy były jak zawsze wspaniałe, Duch Święty działał hojnie.

Po modlitwie i uroczystej Mszy świętej wszyscy radośnie bawili się na agapie – braterskiej uczcie!

Wspólnota „Radość w Panu” w Sokołowie Podlaskim serdecznie dziękuje księdzu Andrzejowi Witerskiemu, Jadzi Porzezińskiej, Teresce Kalinowskiej, siostrom i braciom z innych wspólnot Odnowy w Duchu Świętym naszej diecezji, którzy pomagali prowadzić Rekolekcje i którzy przyjechali, żeby uczestniczyć w modlitwie o wylanie darów Ducha Świętego, Bóg zapłać, kochani!

P.S. Spotkania Rekolekcyjne odbywały się w holu Liceum Salezjańskiego w Sokołowie Podlaskim. W czasie podziękowania za udostępnienie pomieszczenia ksiądz dyrektor Liceum powiedział: „Przynajmniej porządnie omodliliście ściany Liceum!”.

Na pierwsze po REO spotkanie wspólnoty przyszło 11 nowych osób, którzy uczestniczyli w Rekolekcjach.

Chwała Panu!

Zdjęcia w zakładce Galeria II

Rekolekcje ewangelizacyjne w Sokołowie Podlaskim 3-4.06.2016

Odnowa w Duchu Świętym „Radość w Panu” w Sokołowie Podlaskim zorganizowała rekolekcje ewangelizacyjne „Słowo na wiarę czy słowo na wiatr”, które za zgodą księdza proboszcza Krzysztofa Kisielewicza odbyły się w sokołowskim sanktuarium Miłosierdzia Bożego w dniach 3 i 4 czerwca bieżącego roku. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy chętni, potrzebujący rozwoju duchowego, również przedstawiciele Odnowy w Duchu Świętym z Węgrowa.

Rekolekcje poprowadził ks.Łukasz Prausa SAC, pallotyn przy współpracy ze  wspólnotą ewangelizacyjną św. Wincentego Pallottiego „Pokój i dobro” z Sosnowca oraz  zespołu muzycznego „Niepokalana” z Garwolina.  Myślą przewodnią tego spotkania był fragment Ewangelii: ”Idź, niech ci się stanie jak uwierzyłeś” (Mt. 8,13).

Rekolekcje połączyły w sobie tak nauczanie ewangelizacyjne, jak i  uwielbienie Pana Boga oraz dziękczynienie Mu. Było także dużo radosnego charyzmatycznego śpiewu. Umocnieniu wiary w Zbawiciela służyły świadectwa  uczestników rekolekcji, którzy opowiedzieli o działaniu szczególnej łaski Pana Jezusa w ich życiu.

W swoich konferencjach ks.Łukasz Prausa głosił konieczność czytania, rozważania, kontemplowania Pisma Świętego. Do tego jest potrzebne chociaż krótkie przygotowanie poprzez uspokojenie się i wyciszenie, odłączenie się od świata, schowanie się w sercu Jezusa, który ma władzę nad naszymi emocjami, pragnieniami. Ksiądz doradził nie zrażać się, jeśli na początku nie rozumiemy tego, co do nas mówi Bóg z kart Biblii, a czytać Słowo wytrwale i systematycznie.

Do tego nas zaprasza sam Jezus Chrystus, a Pismo Święte jest swojego rodzaju listem od Pana Boga do nas, ludzi. Czytać Pismo z wiarą, rozwagą, modlić się Słowem Bożym, medytować go.  Bardzo wymownym było porównanie przez  ks. Łukasza Starego i Nowego Testamentu do  dwóch płuc, niezbędnych do oddychania człowieka. Jeśli zrezygnować z czytania jednego z  Testamentów, może to doprowadzić do obumarcia jednego z „płuc”, co będzie zagrożeniem dla całego organizmu, czyli naszej duszy. Słowo Boże jest żywe, działa w nas,  formuje, kształtuje dusze każdego chrześcijanina. Współpraca z Pismem Świętym pomaga przeciwstawić się złu, pokrzepia, ma moc uwalniania i uzdrowienia. Ważne jest wiedzieć, że w relacjach ze Słowem Bożym mamy ochronę  samej Trójcy Świętej, Maryi, świętych i całego Nieba!

Trwając na modlitwie, kontemplacji Słowa Bożego, pokrzepieni przez Eucharystię  przyczyniamy się do umacniania naszej wiary, która jest mocna Słowem i żaden wiatr jej nie rozproszy.

Po konferencjach  uczestnicy rekolekcji w grupkach dzielenia mogli podzielić się swoimi przemyśleniami na temat fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza „Ten lud czci mnie swoimi wargami, lecz sercem swoim daleko jest ode Mnie” (Mt. 15,8), odpowiadając na pytanie: „ Jaka jest moja postawa życiowa, czy jestem sercem przy Jezusie, czy świadczę o Nim swoim życiem”. W podsumowaniu dzielenia się ks. Łukasz  podkreślił, że Jezus potrzebuje nas jako proroków, cichych i pokornych, ale stanowczych w przeciwstawianiu się złu.

Każdego dnia rekolekcje kończyły się Adoracją Najświętszego Sakramentu, a w sobotę po Mszy Świętej ks. Łukasz poprowadził modlitwę o uzdrowienie i uwolnienie.

Zdjęcia w zakładce Galeria I


Spotkanie opłatkowe

 

    Spotkanie opłatkowe we wspólnocie „Radość w Panu” w Sokołowie Podlaskim odbyło się 7 stycznia 2016 r. tuż po uroczystości Objawienia Pańskiego, czyli tzw. Trzech Króli, co zachęcało do przeprowadzenia spotkania w nieco ubogaconej formie (nawet z elementami przebierania się).

   Na początku odbyła się tradycyjna część modlitewna, przed którą nasza siostra Ala wcieliła się w postać Najświętszej Marii Panny, wniosła figurkę małego Jezusa i ułożyła w żłóbeczku. Po zaproszeniu do naszego spotkania Ducha Świętego rozważaliśmy fragment Ewangelii świętego Mateusza (Mt.2,1-12) i dzieliliśmy się echem słowa. Uwielbialiśmy Pana Boga i dziękowaliśmy Mu za wszystko, za każdą łaskę otrzymaną w minionym roku. Uwielbialiśmy Pana śpiewem kolęd, które zawierały słowa o pokłonie Trzech Króli Nowonarodzonemu.

   Po części oficjalnej przyszła pora na braterską agapę – ucztę, do której przystąpiliśmy po podzieleniu się opłatkiem i wzajemnym złożeniu życzeń. Bardzo ciekawym elementem agapy były wystąpienia artystyczne, które przygotowały poszczególne grupki dzielenia. Były piosenki z pokazywaniem oraz recytacja wierszy (Michał Małczuk z tej okazji ułożył własny wiersz), scenki i skecze. Na zdjęciach można zobaczyć reakcję na treść poszczególnych występów. (Zakładka Galeria). I oczywiście znów wspólnie śpiewaliśmy kolędy.

   Spotkanie zakończyło się jak nigdy późno – około godziny 22.30, nikt nie śpieszył się wychodzić, mimo, że większość z nas na drugi dzień musiała iść do pracy. To może oznaczać tylko jedno – spotkanie było bardzo udane! Za co chwała Panu!

 

 

Jak to z Bożym Narodzeniem było?

Od najdawniejszych czasów ludzie zawsze szukali Boga.

Czy żyli mniej lub bardziej dostatnio, czy w oczy zaglądała im trwoga.

Był sobie naród wybrany, Izraelem od imienia Jakub nazwany.

Jednak skutki grzechu pierworodnego zagrodziły mu drogę do zbawienia wiecznego.

W tej beznadziejnej chwili Ojciec Niebieski nad swym ludem się zlitował

I swego Jednorodzonego Syna za nas ofiarował.

Cały Stary Testament do Niego nawiązuje i przez swych proroków drogę Mu toruje.

Że Mesjasz ma być z rodu Dawida, wszyscy o tym wiemy

i na Jego przyjście się przygotowujemy.

Kiedy się wypełniły dni i Najświętsza Dziewica Gabrielowi powiedziała „Amen”,

Słowo przedwieczne stało się ciałem i tak się spełnił testament.

Chociaż w nędznej grocie urodzony, i żłób Mu za kołyskę dano,

wszyscy władcy i królowie zegną przed Nim kolano.

Gdy trzej królowie dary Mu składali, to w swym pokłonie błogosławieństwa czekali.

Pójdźmy też i my pokłońmy się Małemu Jezusowi Chrystusowi dziś narodzonemu.

Niech nam zawsze króluje i błogosławi, a po życiu doczesnym dusze zbawi. Amen.

Michał Małczuk