Program IX OSCH

Sobota 28.01.2012 r  Modlitwa osobista

10.00 – powitanie i zawiązanie wspólnoty

10.30 – słowo wstępne

10.40 – modlitwa uwielbienia – ks. Wojciech Nowacki

11.00 – katecheza I –„Dlaczego się modlić ?” o. Leszek Mądrzyk SJ

12.00 – modlitwa o rozbudzenie pragnienia modlitwy osobistej – Beata Towarek

13.00 – przerwa obiadowa

14.30 – „Zatańczmy dla Pana”– Monika Gajda

15.00 – godzina Bożego Miłosierdzia

15.15 – katecheza II – „Jak stawać się człowiekiem modlitwy ?”- o. Andrzej Bielat OP

16.15 – koncert Wioli Brzezińskiej

17.30 – przygotowanie do Eucharystii

17.45 – Eucharystia – ks. bp Stanisław Stefanek

19.30 – zakończenie

 

Niedziela 29.01.2012 r Przebaczenie

10.00 – powitanie i zawiązanie wspólnoty

10.30 – słowo wstępne

10.40 – modlitwa uwielbienia – Wojtek Karczewski

11.00 – katecheza I – „Przebaczenie drogą do wewnętrznej wolności” – ks. Krzysztof Wons SDS

12.00 – Anioł Pański

12.05 – „Śpiewajmy dla Pana”– WMU

12.30 – katecheza II „Trudna droga przebaczenia” – Ida Niemirowska

13.30 – przerwa obiadowa

14.45 – przedstawienie amatorskiego teatru „Rzeczpospolita Apostolska” z Ostrowi Mazowieckiej

16.00 – modlitwa o otwarcie się na przebaczenie – ks. Sławomir Wądołek

17.15 – przygotowanie do Euchrystii

17.30 – Eucharystia – ks. bp Tadeusz Bronakowski

19.00 – zakończenie

Posługa muzyczna: Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej

 


Spotkanie opłatkowe w Drohiczynie – 2012r

8 stycznia, w niedzielę Chrztu Pańskiego, bp Antoni Dydycz przyjął na spotkaniu opłatkowym wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym diecezji drohiczyńskiej.

Program uroczystości od wielu lat jest podobny – najpierw uwielbienie Boga w Eucharystii, następnie życzenia, dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd i rozmowy przy stole. W tym roku świętowanie było szczególnie radosne, bowiem do grup: bielskiej, hajnowskiej, ciechanowieckiej i węgrowskiej dołączyła nowa wspólnota modlitewna z Sokołowa Podlaskiego.

Ksiądz biskup podczas homilii podziękował Duchowi Świętemu za świadków Odnowy w naszej diecezji, a ruch ewangelizacyjny nazwał wielkim darem dla Kościoła współczesnego. Zaznaczył, że Chrystus poprzez chrzest w Jordanie przypomniał o potrzebie odnowy duchowej, bowiem ewangeliczne „nawracajcie się” oznacza konieczność oderwania się od nadmiernego przywiązania do materii i konsumpcyjnego stylu życia, a więc konieczność „odnowienia”. Osobowość ludzka, osłabiona grzechem pierworodnym, stale podlega zniechęceniu, stąd tak istotne jest pogłębianie bliskości z Duchem Świętym. Tak jak chrzest w Jordanie był okazją do objawienia się Trójcy Świętej, tak sakrament chrztu św. zapoczątkowuje relację człowieka z Duchem Świętym. Człowiek winien ją umacniać przez eucharystyczną jedność z Jezusem i świadomą współpracę z Duchem Świętym, potwierdzoną przez przyjęcie sakramentu bierzmowania. Sam Chrystus nazwał Trzecią Osobę Boską „Pocieszycielem” i choć termin ten nie oddaje głębi greckiego pojęcia „Paraklet” (obrońca, wspomożyciel, orędownik), to przypomina o stałej bliskości i pomocy Ducha Świętego.

Biskup Antoni Dydycz na zakończenie wyraził nadzieję, że współpraca ludzi dobrej woli z Duchem Świętym okaże się dla naszej osłabionej moralnie cywilizacji pewnym ratunkiem.

Zdjęcia w zakładce galeria.


Ciechanowiec 12 IX 2009.

Ciechanowiec 12 IX 2009 . IV Dzień Skupienia i Jedności wspólnot Odnowy w Duchu Świętym diecezji drohiczyńskiej.

 To było coś wspaniałego.

Podczas pobytu w Ciechanowcu zrozumiałam na nowo co to znaczy być w Odnowie w Duchu Świętym (jestem w niej 16 lat )

Konferencje „Odnowa charyzmatyczna jako dar dany i zadany ”i ,,Słowo Boże a moje życie”. uświadomiły mi, iż mam wielką łaskę być Odnowie i że największym szczęściem człowieka jest nie tylko spotkać Jezusa –lecz podzielić się Nim z innymi.

Jemu chwała i cześć w modlitwie uwielbienia. To On -Chrystus jest na pierwszym miejscu. W Nim mogę zachwycić się Samym Bogiem. Od Chrystusa uczyć się pokory i relacji. Mogę modlić się o charyzmaty, być otwartą na te dary i służyć nimi. To jest dar dany i zadany. Tak służba i ewangelizacja, moja autentyczność całą dobę, moja codzienność by były owoce a nie rany z mojego postępowania .To jest zadanie charyzmatyka w myśl słów Ewangelii „Jeden Duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących” (Dz 4,32)

Adoracja przed Najświętszym Sakramentem pięknie przygotowana wprowadzająca w słuchanie Pana Boga.

Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie -bardzo głęboko mnie poruszyła. Cieszyłam się jak dziecko, że tu jestem.

Muszę jeszcze wspomnieć o bardzo dobrej organizacji. Podziękować za „kącik książki”. Pyszne ciasta, kawę, herbatę, napoje w czasie przerw i ten pełen miłości obiad tworzący „jedno serce” z wszystkich obecnych. Takiego przyjęcia należy się uczyć.

Jeszcze raz dziękuję za całokształt duchowy i cielesny.

Bogumiła

grupa Emaus  Odnowy w Duchu Świętym

przy par. Św. Andrzeja Boboli w Białymstoku

XX – lecie wspólnoty ,,Dobry Pasterz”

W dniu 22 X 2011 r. wspólnota ,,Dobry Pasterz” z Bielska Podlaskiego świętowała 20-lecie istnienia. Na to uroczyste spotkanie zostały zaproszone wszystkie grupy Odnowy z naszej diecezji. Byliśmy i my. Świętowanie rozpoczęła uroczysta Eucharystia, którą koncelebrowali ks. Robert Figura-koordynator drohiczyński i opiekun wspólnoty oraz ks. Krzysztof Herman – koordynator białostocki. Obecna była również Ania Tyszka, poprzednia koordynatorka białostockiej Odnowy. Po części oficjalnej zostaliśmy zaproszeni na uroczystą agapę. Na początku członkowie wspólnoty przedstawili zaproszonym gościom sztukę ,,Mój Chrystus połamany”, która bardzo poruszyła nasze serca. Następnie obejrzeliśmy prezentację multimedialną przedstawiającą drogę rozwoju wspólnoty ,,Dobry Pasterz”. Mogliśmy zobaczyć tam i siebie, i przypomnieć sobie osoby, których już nie ma między nami. Kolejnym punktem była modlitwa wstawiennicza za członków świętującej grupy, życzenia oraz przepyszny tort. Atmosfera była bardzo miła, a my czuliśmy się jak u mamy, ponieważ to właśnie ta wspólnota przed 7 laty nas „zrodziła”. Zawsze chętnie tu przybywamy, gdyż jako dzieci jesteśmy ciepło i serdecznie przyjmowani, tworząc razem rodzinę drohiczyńskiej Odnowy.


XI Forum Charyzmatyczne

W dniach 30.09-2.10 2011 r. w Łodzi odbyło się XI Forum Charyzmatyczne, którego głównymi gośćmi byli Patti G. Mansfield i Fabian Błaszkiewicz SJ. Towarzyszył nam także ks. bp Bronisław Dembowski. Forum przyświecało hasło: „Nie lękajcie się”. Śpiew, modlitwę uwielbienia słowem i tańcem jak zwykle prowadził zespół „Mocni w Duchu”. Z naszej wspólnoty uczestniczyli w Forum: Zosia, Wiesia oraz Jadzia i Janek.

W pierwszym dniu Patti przybliżyła wydarzenie, które dało początek Odnowie Charyzmatycznej w Kościele Katolickim. Było to w styczniu 1967 roku na uniwersytecie w Duquesne na wzgórzach Pitsburga. Grupa studentów, wśród nich Patti Mansfield, przeżywała rekolekcje, których głównym tematem była Osoba Ducha Świętego. Profesor teologii, głoszący tego dnia konferencje, wielokrotnie podczas spotkania intonował hymn Veni Creator Spiritus. W sobotni wieczór w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem studenci zostali przeniknięci Bożą bliskością i Jego miłością. Otrzymali to, co się dziś nazywa Chrztem w Duchu Świętym i zaczęli mówić obcymi językami. Iskra, jaka wtedy zapłonęła, roznieciła ogień, który rozlał się po całej ziemi.

W kolejnych konferencjach Patti opowiadała, jak to wydarzenie wpłynęło na całe jej życie. Jest szczęśliwą żoną, matką czworga dzieci i babcią pięciorga wnucząt. Wraz z mężem głosi rekolekcje na całym świecie. W jednej w następnych konferencji mówiła o świętości w życiu codziennym. Tej postawy uczyła się od świętej Tereski. Nauczała, że świętość to zwykła codzienność podejmowana z miłością, która uczy pokory. Jeśli próbujemy ewangelizować, a nie wzrastamy w świętości, to narażamy się na niebezpieczeństwo wypalenia i pychy.

Wiele mądrych rad przekazał nam w swych konferencjach o. Fabian Błaszkiewicz, bardzo charyzmatyczny i radykalny mówca. W konferencji „Uzdrowienie jako wyjście na wolność” postawił pytanie, czy wiem, po co potrzebuję uzdrowienia i co zrobię, gdy je otrzymam? Jeśli nie jestem gotowa na przyjęcie Bożego uzdrowienia, to Pan Jezus go nie udzieli dla mojego dobra, bo mogłabym je źle wykorzystać. Każde uzdrowienie łączy się z natychmiastowym podjęciem zadania. Ojciec Błaszkiewicz zachęcał również do trwania w najpotężniejszej modlitwie – modlitwie uwielbienia. Żeby żyć uzdrowieniem, trzeba uwielbiać Jezusa. Prawdziwe uwielbienie jest wówczas, gdy nie chcesz go skończyć.

Na zakończenie Forum ks. bp Bronisław Dembowski, przytaczając słowa z homilii wygłoszonej 2.06.1979 r. przez Jana Pawła II,  powiedział, że jesteśmy apostołami świata. Jest to naszym zadaniem i obowiązkiem.

Forum charyzmatyczne było dla nas wielkim radosnym przeżyciem. Treści przekazane w konferencjach poruszyły nasze serca. Sądzimy, że wcielając je w życie będziemy bardziej kochać i służyć z miłością, bo to jest najprostsza droga ku świętości.