REO CIECHANOWIEC 2013

           W dniach od 26.02 do 27.04. 2013 roku odbyły się przy parafii Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy. Prowadzili je ks. Andrzej Witerski, administrator parafii Łysów oraz Ania Truskolawska z Bielska Podlaskiego. Spotkania odbywały się we wtorki o godz. 18.30 w szkole podstawowej. Konferencję o Bożej miłości wygłosił ks. Janusz Szymański, opiekun naszej wspólnoty. Rekolekcje przeżywało ok. 50 osób. Muzycznie posługiwali nam nasi sympatycy: Krzysztof Pełszyk, Jacek Dudek, Zbyszek Derwońko oraz Mirka Mironiuk odpowiedzialna za śpiew i dobór pieśni. W rekolekcjach uczestniczyła też grupa osób spoza parafii, która przemierzała kilometry, aby brać udział w spotkaniach. Podczas rekolekcji były podejmowane tematy dotyczące sensu życia, otwarcia się na Bożą Miłość, a następnie przyjęcia daru nawrócenia i uzdrowienia. Ta cześć rekolekcji przypadła w Wielkim Poście. Następnie wraz z całą grupą przeżywaliśmy Tridum Paschalne i radość Wielkanocnego Poranka. W tydzień po świętach Wielkanocnych, podczas uroczystej Eucharystii świadomie zaprosiliśmy Pana Jezusa do swego życia, czyniąc Go Panem każdej sytuacji. Rekolekcje zakończyły się indywidualną modlitwą nad każdym rekolektantem o nowe napełnienie Darami Ducha Świętego. Po modlitwie udaliśmy się do Kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej na uroczystą Eucharystię, którą sprawowali w koncelebrze ks. Robert Figura – koordynator diecezjalny i ks. Andrzej Witerski – prowadzący rekolekcje. Końcowym etapem rekolekcji była Agapa. Czas rekolekcji był bardzo dobry czasem dla każdego z nas, gdyż na własne oczy mogliśmy oglądać, jak Duch Święty obficie nas obdarowywał, byśmy mogli służyć sobie nawzajem tymi darami, jakie każdy z nas otrzymał.

Chwała Panu!

Zdjęcia w zakładce galeria.


X JUBILEUSZOWE OSCH

         W dniach 2-3 .02.2013r odbyło się X Jubileuszowe Ostrołęckie Spotkanie Charyzmatyczne. Tradycyjnie hala wypełniła się ludźmi z 12 diecezji Polski północno- wschodniej. Główny temat sobotniego spotkania to ,,Moje miejsce w Kościele”. W niedzielę podjęto temat ,,Szaleństwo wiary – wypłyń na głębię”. Gościem specjalnym była przewodnicząca ICRRS Michelle Moran z Wielkiej Brytanii, która wygłosiła trzy konferencje. Czwartą zaś wygłosił ks. Rafał Jarosiewicz z diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej. Posługa Michelle zrobiła na nas duże wrażenie. W swych konferencjach mówiła o Kościele w bardzo prosty, a zarazem niezwykle poruszający sposób, świetnie wpisując się w tematykę spotkania. Jej styl nauczania wielu z nas zmotywował do większej gorliwości w pogłębianiu osobistej relacji z Jezusem. Modlitwę o umiłowanie Kościoła poprowadziła Danusia Zajkowska – świecka koordynatorka Odnowy w Duchu Świętym diecezji białostockiej. Norbert Dawidczyk – wiceprzewodniczący KZK, oraz główny organizator spotkania charyzmatycznego, poprowadził modlitwę o ogień wiary. Spotkanie uświetnił koncert uwielbienia poprowadzony przez Marcina Gajdę i przyjaciół. W charakterystyczny dla siebie głęboki sposób Marcin wprowadził nas w zadumę nad naszą wiarą.

         Ukoronowaniem każdego dnia była Eucharystia, której przewodniczyli biskupi diecezji łomżyńskiej: bp Janusz Stepnowski i bp Tadeusz Bronakowski.

Czas jubileuszu był również czasem świętowania i wspomnień. Na początku każdego dnia uczestnicy mogli się dowiedzieć, a zarazem przypomnieć, jakie tematy i jacy mówcy współtworzyli poprzednie spotkania. Po zakończeniu pierwszej części spotkania czekała na wszystkich niespodzianka: tort z fajerwerkami, a w sobotę setki niebieskich balonów z napisem „X OSCH”.

         Animowanie modlitwy śpiewem prowadził pierwszego dnia zespół OdNowa z Białegostoku, a w niedzielę posługę muzyczną pełnił zespół 8 Błogosławieństw z diecezji warmińskiej.

       Głoszący konferencje i prowadzący modlitwy ludzie to autentyczni świadkowie wiary, którzy pomogli nam spojrzeć na Kościół jako żywy organizm. Oby takich ludzi i takich spotkań było jak najwięcej, by nasza wiara mogła wzrastać.


OPŁATEK W DROHICZYNIE WSPÓLNOT ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

         W dniu 13.01.2013 r. wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym diecezji drohiczyńskiej przybyły do Drohiczyna na spotkanie opłatkowe. Co roku przemierzamy dziesiątki kilometrów, by dzięki gościnności Księdza Biskupa być razem w sercu diecezji. Na uroczystość zjechały wszystkie grupy – ,,Effatha” z Hajnówki, „Dobry Pasterz” z Bielska Podlaskiego, ,,Emmanuel” z Ciechanowca oraz wspólnoty z Sokołowa Podlaskiego i Węgrowa, które nie mają jeszcze ,,imienia”. Tradycyjnie spotykamy się w niedzielę Chrztu Pańskiego.

       Świętowanie rozpoczęliśmy wspólnotową Eucharystią, którą w kaplicy seminaryjnej celebrował ks. Robert Figura, koordynator diecezjalny. W homilii nawiązał do naszego chrztu i przypomniał o potrzebie modlitwy dziękczynnej za rodziców i chrzestnych. Po zakończeniu Mszy Św. przeszliśmy do refektarza na drugą część uroczystości, którą uświetnił swoją obecnością ks. bp Antoni Dydycz. Niestety nie mógł z nami być od początku ze względu na liczne posługi i zaangażowania. Tego popołudnia przybył prosto z Hajnówki, gdzie sprawował Eucharystię i poświęcił pomnik upamiętniający Powstanie Styczniowe. Jego obecność rozradowała nasze serca. Mimo zmęczenia skierował do nas słowo pasterskie. Wyraził radość ze spotkania ze wspólnotami Odnowy w Duchu Świętym. Szczególnie uwrażliwiał na prawdę o tym, iż Duch Święty zawsze przychodzi i działa z łagodnością i pokojem.

         Wspólnota z Hajnówki, odpowiedzialna za organizację spotkania opłatkowego, przygotowała dla każdej osoby papierowego aniołka ze Słowem Bożym. Ksiądz biskup bardzo się tym zainteresował. Odsłaniając aniołka, przeczytał Słowo na głos: ,,Jeden drugiego brzemiona noście, a tak wypełnicie prawo Chrystusowe” /Ga 6,2/ i dodał z uśmiechem: „I jak tu nie słuchać Ducha Świętego?” Następnie poświęcił opłatki, a my dzieląc się nimi, złożyliśmy sobie życzenia. Resztę wieczoru spędziliśmy przy kawie, herbacie i cieście, śpiewając kolędy oraz rozmawiając z braćmi i siostrami z innych wspólnot. Spotkanie zakończyliśmy podziękowaniami skierowanymi pod adresem gospodarzy seminarium – miejsca, które co roku tak chętnie odwiedzamy i w którym zawsze tak serdecznie jesteśmy przyjmowani.