Adoracja Krzyża

Jak co roku nasza grupa Odnowy w Duchu Świętym „Dobry Pasterz” w Bielsku Podlaskim w czasie Wielkiego Postu zorganizowała adorację krzyża, która odbyła się w tutejszej bazylice. Uwagę uczestników przyciągał duży brzozowy krzyż okryty czerwonym płótnem. Atmosferę tego wieczoru tworzyły pieśni wielkopostne, a pogłębiały rozważania o roli krzyża. Każdy z nas ma swój osobisty krzyż dlatego szczególnie ważnym momentem była chwila ciszy, w której mógł powierzyć swoje cierpienie Chrystusowi. Każdy mógł podejść do krzyża: dotknąć jego ran, ucałować, oddać swoje życie Panu. I wielu to uczyniło.

Głównym przesłaniem naszej adoracji była myśl, że krzyż jest znakiem zbawienia. Obraz krzyża rodzi w człowieku poczucie trwogi. Niepotrzebnie, gdyż KRZYŻ- znak zbawienia zmienia wszystko i staje się bramą do nieba.

„Gdzież się podział krzyż? Stał się nam bramą.”

C.K. Norwid pt. „Krzyż i dziecko”

Opr. Lucyna