II ARCHIDIECEZJALNY DZIEŃ JEDNOŚCI

            Dnia 21.09.2013r. odbył się II Archidiecezjalny Dzień Jedności. Za zorganizowanie spotkania odpowiadała wspólnota Wieczernik z Zambrowa. Ten dzień zjednoczył Odnowę w Duchu Świętym z diecezji łomżyńskiej, białostockiej, wileńskiej oraz drohiczyńskiej, którą reprezentowali przedstawiciele każdej ze wspólnot na czele z kapłanami ks. Robertem Figurą i ks. Andrzejem Witerskim. Spotkaniu przyświecało hasło: „Jeden duch i jedno serce”.  Niezwykle bogate w treści katechezy wygłosił ks. dr Radosław Kimsza z Białegostoku, udowadniając w nich, że wspólnota jest łaską Pana oraz naszą radością, ale też i trudem.  Jesteśmy powołani do wspólnoty, by iść drogą zbawienia. Jest ona bowiem rzeczywistością zbawczą. Do zbawienia prowadzi droga codzienna – „Golgota”, ale na drodze codziennej zdarza się też „Góra Tabor”. We wspólnocie człowiek doskonali siebie, dążąc do „modelu” idealnego, jakim jest Jezus Chrystus, by móc kiedyś powtórzyć za świętym Pawłem …już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus (Ga 2,20). Ksiądz Kimsza wyjaśnił, że im bardziej wspólnota identyfikuje się z Kościołem, tym więcej jest w niej Boga, dlatego należy „nadążać” za Kościołem, aktywnie włączać się w bieg roku liturgicznego. Trzeba też pogłębiać wiedzę o Chrystusie, nie można być gronem „religijnych analfabetów”. Sam Chrystus pragnie być odkrywany i poznawany przez nas, chce w każdym stawać się bardziej widocznym. Bracia i siostry zaś mają się doskonalić i dawać siebie innym, pokazywać swoją postawą, że Kościół jest atrakcyjny. Prelegent mówił także o roli lidera. Ciąży na nim ogromne zadanie i odpowiedzialność. Chrystus, jako Lider Dwunastu, „umył im nogi”. Lider wspólnoty ma czynić podobnie. Wszyscy zaś wobec siebie powinni przyjąć postawę służby. Należy pamiętać, że „każda wspólnota jest wspólnotą niedoskonałych, dążących do doskonałości”.

            Następnie grupa z Białegostoku prowadziła modlitwę o rozbudzenie i ożywienie wspólnot. W tym momencie Pan hojnie obdarował Swoim Słowem każdą z diecezji. Diecezja drohiczyńska otrzymała Słowo: Ez 11,19-20Dam im jedno serce i wniosę nowego ducha do ich wnętrza. Z ciała ich usunę serce kamienne, a dam im serce cielesne, aby postępowali zgodnie z moimi poleceniami, strzegli nakazów moich i wypełniali je. I tak będą oni moim ludem, a Ja będę ich Bogiem i Ap19,6-7 – I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i  jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, które mówiły: «Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła.

            Kulminacyjnym punktem spotkania była Eucharystia celebrowana przez ks. infułata Jana Sołowianiuka, za oprawę liturgiczną odpowiadała Odnowa w Duchu Świętym z diecezji drohiczyńskiej. Dzień Jedności zakończyła tajemnicza „charyzmatyczna niespodzianka” – jak się okazało – wspólny śpiew i taniec na Chwałę Pana prowadzony przez jubilatów, wspólnotę Wieczernik obchodzącą 15-lecie istnienia.

Na koniec kilka ciekawych myśli, które również wybrzmiały na spotkaniu:

  • Każde osamotnienie jest wbrew naturze człowieka.
  • Samotność w płaszczyźnie wiary potrzebna jest dla doświadczenia Boga.
  • Kto wierzy, nie jest sam!
  • Im bardziej duch przenika ciało, tym bardziej człowiek jest zintegrowany. Im więcej duchowości, tym więcej piękna!
  • Prawda nie może być wypowiadana bez miłości. Prawda wypowiadana bez miłości, może człowieka zabić.
  • Pokora jest lądowiskiem Ducha Świętego.
  • Pokora jest darem Pana.
  • Wspólnota jest łaską.

WAKACYJNY WIECZÓR WIARY

         Rok Wiary został ogłoszony przez Benedykta XVI w liście apostolskim Porta Fidei. Rozpoczął się 11.10.2012r., a zakończy uroczystością Chrystusa Króla 24.11.2013r. Rok Wiary ma być zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia, do zaangażowania misyjnego na rzecz nowej Ewangelizacji. Papież pragnął, aby ten rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania Wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją, by bardziej celebrować wiarę w liturgii, a zwłaszcza w Eucharystii. Jednocześnie zaznaczył, że świadectwo życia wierzących powinno być coraz bardziej wiarygodne.

          Jako wspólnota rozeznaliśmy, by w tym roku podjąć taką formę ewangelizacji w Kościele. Każdy wieczór wiary poprzedzaliśmy modlitwą, wspólnym rozeznawaniem i zaangażowaniem wielu osób w przygotowanie i poprowadzenie. Każdy wieczór wiary miał swój temat i związane z tym tematem świadectwo. Wakacyjny wieczór wiary odbył się 13.07.2013r. i miał charakter misyjno – ewangelizacyjny. Rozpoczął się bezpośrednio po wieczornej Mszy św. procesjonalnym przyniesieniem na ołtarz Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego i Księgi Chrztów. Darek z Marzeną poprowadzili modlitwę uwielbienia Pana Boga w sakramencie chrztu, w darze Kościoła, Słowa Bożego i w Katechizmie. Modlitwę przeplatał śpiew w wykonaniu grupy muzycznej pod przewodnictwem Krzysia Pełszyka. Następnie Adam odczytał fragment z KKK mówiący o apostolstwie w Kościele, po czym nastąpiła liturgia słowa, a po niej konferencja połączona z medytacją. Po pieśni ,,Nie lękajcie się, Ja jestem z wami” ksiądz Janusz wystawił Najświętszy Sakrament i nastąpiła adoracja w formie modlitwy jako odpowiedź na Słowo Boże z Ewangelii. Po błogosławieństwie były świadectwa młodych ludzi, którzy przyjechali do nas z Warszawy i Żyrardowa. Zaświadczyli o tym, czego dokonał Jezus w ich życiu i chcą o tym teraz głosić. Tematyka świadectw splotła się z tematem przewodnim Wieczoru: ,,Wierzę w Kościół, który Jezus posyła do świata”. Na koniec była modlitwa posłania całej zgromadzonej wspólnoty do głoszenia Dobrej Nowiny tam, gdzie pośle nas Pan Jezus. Wielu wyraziło chęć bycia posłanymi do świata, aby głosić Ewangelię i dawać świadectwo wiary, nadziei i miłości.

          Wieczór Wiary to bliskie spotkanie z Jezusem, które tworzy każda osoba w Kościele, uczestnicząc w nim poprzez śpiew, modlitwę i obecność. Każde spotkanie może być cudem, wystarczy tylko uwierzyć. Ufam, że ten Wieczór Wiary pomógł każdemu otworzyć się przed Jezusem, zaufać Mu, powierzyć swoje życie i otworzyć serce na płynące łaski.


JEZUS NA STADIONIE

          W dniu 6.07.2013 r. w Warszawie na stadionie narodowym miało miejsce wielkie spotkanie ewangelizacyjne o charakterze międzynarodowym. Gościem specjalnym był o. Jahan Bashobora z Ugandy. Jednak najważniejszym gościem, który nas tam bardzo licznie zgromadził (było ok. 60 tys. osób) był JEZUS CHRYSTUS. Hasłem tego spotkania było, „Kto wierzy w Niego na pewno nie zostanie zawiedziony” 1P 2,6. Z naszej parafii na to spotkanie pojechał prawie cały autokar. Kilkanaście osób było z naszej wspólnoty. Pojechaliśmy na stadion by wspólnie uwielbiać Jezusa i manifestować naszą wiarę. Spotkanie trwało od g. 9.00 do g. 22.00. Na wstępie ojciec Bashobora powiedział, że powodem, dla którego tu jesteśmy, jest to, że tak wypełnia się nasze powołanie. Wiara w Jezusa będzie się tutaj rodzić. O. John wyraził głęboką radość, że może być pośród nas. Zachęcił, aby każdy z nas poszukał w swoim serce, dlaczego przybył dziś na ten stadion. W programie spotkania ojciec John wygłosił 3 konferencje oraz poprowadził modlitwę o uzdrowienie. Najważniejszym punktem spotkania była Msza św., której przewodniczył Arcybiskup Henryk Hoser. Homilię wygłosił biskup pomocniczy diec. warszawsko-praskiej Bp Marek Solarczyk. W programie nie zabrakło także: modlitwy uwielbienia, różańca, Koronki do Bożego Miłosierdzia i Adoracji Najświętszego Sakramentu. Ufamy, że ten wyjazd zaowocuje pogłębieniem naszej wiary.


OSTATNIE PRZEDWAKACYJNE SPOTKANIE

            W dniu 24.06.2013 r. grupa Emmanuel zebrała się na ostatnim przed wakacjami spotkaniu. Tym razem zebraliśmy się na placu za plebanią na wspólnotowym grillu. Była również z nami młodzież z KSM-u i ministranci. Oprócz kiełbasek, kosztowaliśmy ciast, napojów i innych domowych smakołyków. Spotkanie rozpoczęliśmy wspólną modlitwą dziękczynienia Panu Bogu za przeżyty rok w Odnowie oraz pomodliliśmy się za solenizantów i jubilatów. Następnie kapłani pobłogosławili pokarmy i rozpoczęto grillowanie. Po wspólnotowym posiłku rozpoczęła się cześć „artystyczna”. Grupa animatorki Asi zaśpiewała autorską piosenkę prawie o każdej osobie ze wspólnoty oraz przedstawiła scenkę jak to w tym roku zdarzało nam się modlić. Grupka Kasi przygotowała piosenkę o wspólnocie na melodię hitu disco polo. Była też „szansa na sukces”, w której każdy mógł się wykazać swoim talentem wokalnym. Tego wieczoru było bardzo miło i wesoło. Niestety skończyliśmy wcześniej niż przewidywano z powodu deszczu. W związku z rokiem wiary, każdy na koniec otrzymał list papieski ,,Porta Fideii” jako lekturę duchową na czas wakacji.


KONGRES ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

        Co 5 lat Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie jest trwającym trzy dni Kongresem Odnowy w Duchu Świętym. W dniach 16-18 maj 2013r., tuż przed Zesłaniem Ducha Świętego odbył się już VII Kongres. Gośćmi Kongresu byli La’zaro Praxedes de Oliviera i Reinaldo Beserra Dos Reis z Brazylii. Dwa pierwsze dni odbyły się w Hali Polonia i były przeznaczone formacji liderów i animatorów oraz osób odpowiedzialnych za Odnowę w Polsce.

       Po zawiązaniu wspólnoty, powitaniu i przedstawieniu gości wysłuchaliśmy konferencji pt. ,,Otrzymacie moc Ducha Świętego i będziecie moimi świadkami”, którą wygłosił ks. Marek Wasąg. Na początku wyraził wielką radość z tego, że właśnie w tym szczególnym czasie Odnowa gromadziła się u stóp Mary, która jako pierwsza została napełniona Duchem Świętym. Przypomniał nam, że Maryja wyprosiła u Jezusa przemianę wody w wino i my winniśmy Ją prosić o odnowienie naszej Odnowy. W drugiej konferencji zatytułowanej ,,Wierność powołaniu brat Reinaldo beserra Das Reis powiedział, że żyjemy w Kościele w czasie uprzywilejowanym przez Ducha Świętego, ponieważ 40 lat wcześniej nie mieliśmy tyle traktatów i pieśni do Ducha Świętego co teraz i nie był On tak znany jak dziś. W pierwszym dniu Kongresu mieliśmy adorację Najświętszego Sakramentu, grupy dzielenia nt. kryzysów w życiu animatora. O godzinie 15 była modlitwa uwielbienia Miłosierdzia Bożego poprowadzona przez zespół New Life M, który towarzyszył nam modlitwą i śpiewem przez cały Kongres. W części popołudniowej przeżywaliśmy modlitwę o odnowienie ,,chrztu” w Duchu Świętym, a zwieńczeniem dnia była Eucharystia.

       W drugim dniu Kongresu w konferencji ,,Wy jesteście solą ziemi” Lazano Praxedes de Oliveira wzywał każdego do stawania się autentycznym świadkiem Chrystusa. Zaznaczył, że świadek to ktoś taki kto zobaczył, usłyszał lub doświadczył. Aby być autentycznymi wiarygodnym świadkiem Chrystusa trzeba przeżyć sytuację, która przemieni nasze życie. Będziemy pragnęli czynić to co głosimy. Dzisiejszy świat jest spragniony takich świadków. W trakcie konferencji zadał pytanie: czy rzeczywiście robimy to co głosimy?

        Sobota była dniem otwartym. Tego dnia u stóp Matki Boskiej Częstochowskiej zgromadziło się ok. 100 tyś członków i sympatyków Odnowy w Duchu Świętym. Pierwszą konferencję ,,Nawróćcie się a otrzymacie w darze Ducha Świętego” wygłosił Lazaro. Modlitwę o odnowienie wyznania wiary poprowadził ks. Mariusz Mik – przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów. W godzinach popołudniowych była Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie, a wieczorem druga konferencja: „ Życie w mocy Ducha Świętego i modlitwa o wylanie Ducha Świętego. Był to dzień wigilii Zesłania Ducha Św. Setki ludzi zgromadzonych na modlitwie wraz z Maryją doświadczyła nowej Pięćdziesiątnicy. Tego wieczoru niebo się zachmurzyło i spadł deszcz, po czym zerwał się wicher i ogromna rzesza ludzi zaczęła w ,,językach” wychwalać Boga tak jak Duch Święty pozwalał mówić. Mimo, że byliśmy przemoknięci z powodu deszczu nasze serca radowały się wychwalając Pana. Pełni radości szczęśliwie powróciliśmy do naszych domów.


Strona 5 z 9« Pierwsza...34567...Ostatnia »