Koordynatorzy Odnowy w Diecezji Drohiczyńskiej

W związku z kończącą się czteroletnią kadencją koordynatorów, w dniu 8 grudnia 2013r. spotkała się Rada Pastoralna, liderzy i kapłani opiekujący się wspólnotami. W imieniu zebranych Ania Truskolaska podziękowała za czteroletnia posługę w diecezji Koordynatorom.  W tym dniu odbyły się nowe wybory. Drogą głosowania nowym koordynatorem duchownym został ks. Andrzej Witerski i na drugą kadencję Jadwiga Porzezińska. W dniu 8.01. 20014r. ks. Biskup Antonii Dydycz udzielił Koordynatorom pasterskiego błogosławieństwa i delegował ich do tej posługi.


Od dnia 16.01.2009 roku Drohiczyńska Odnowa w Duchu Świętym zaistniała w strukturach ogólnopolskich Odnowy. Mamy swoich przedstawicieli w Krajowym Zespole Koordynatorów, a są nimi:

– Ks. Robert Figura – opiekun wspólnoty ,,Dobry Pasterz” z Bielska Podlaskiego

-Jadwiga Porzezińska – lider wspólnoty ,,Emmanuel” z Ciechanowca

Na nowe, tak ważne obowiązki ks. biskup Antoni Dydycz udzielił pasterskiego błogosławieństwa, a pracę i życie polecił Maryi – Matce Kościoła,  która patronuje naszej diecezji.