Diecezjalne spotkanie opłatkowe

      W Uroczystość Chrztu Pańskiego 11.01.2015r Odnowa w Duchu Świętym Diecezji drohiczyńskiej zgromadziła się na spotkaniu opłatkowym z księdzem Biskupem Tadeuszem Pikusem. Na te spotkanie przybyły wszystkie wspólnoty z diecezji ,,Dobry Pasterz” z Bielska Podlaskiego, „ Effatha” z Hajnówki, „ Emmanuel” z Ciechanowca, „ Radość w Panu” z Sokołowa Podlaskiego, wspólnota z Węgrowa oraz „Oblubienica Ducha Świętego” z Hodyszewa.

      Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się Eucharystią w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Eucharystii przewodniczył ksiądz Biskup wraz z przybyłymi księżmi: koordynatorem diecezjalnym ks. Andrzejem Witerskim, ks. Jackiem Zakrzewskim SAC opiekunem wspólnoty hodyszewskiej, która skupia osoby z 13 parafii również z naszej diecezji, ks. Henrykiem Woźnowskim sdb opiekunem wspólnoty sokołowskiej, ks. Sylwesterem Falkowskim opiekunem hajnowskiej wspólnoty ,,Effata”. Obecny był też rektor WSD w Drohiczynie ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski, z klerykami.

         W homilii Ksiądz Biskup, nawiązując do obchodzonego Święta Chrztu Pańskiego ukazał potrzebę odkrywania daru, jakim dla człowieka jest sakrament chrztu św. Przypomniał, że biblijny chrzest św. Jana przygotowywał, porządkował ducha ludzkiego do spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym. Duch człowieka czasami nie jest w porządku, gdy nie jest podłączony do Ducha Świętego, powiedział. Człowiek musi być uporządkowany, chrzest Janowy był symbolem oczyszczenia – z naszej strony my mamy porządkować swoje sumienie. W sakramencie chrztu dokonuje się misterium, niebo łączy się z ziemią, i nie jest to tylko znak zewnętrzny. Jezus Chrystus posyła swoich uczniów by szli na krańce ziemi, nauczali i chrzcili w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jest to bardzo istotne wydarzenie i zarazem nakaz, bo oczyszcza nas z grzechu pierworodnego, i wszczepia nas w Chrystusa. Z chwilą kiedy stajemy się chrześcijanami możemy mówić do Boga ,,Ojcze” i stajemy się Jego dziećmi. Darem chrztu świętego jest też wiara, prowadząca do prawdy, która pozwala uwierzyć, że Bóg nas kocha. Kiedy przeżywamy Uroczystość Chrztu Pańskiego zwanym też Objawieniem, to razem z Chrystusem trzeba nam usłyszeć głos Ducha Świętego – ,,To jest mój Syn umiłowany w którym mam upodobanie”. Biskup zaznaczył, że te słowa odnoszą się do każdego osobiście i mamy być zjednoczeni z Chrystusem. Razem z Jezusem wchodzimy do Jordanu, tz. że wchodzimy do Królestwa Bożego, którego Królem jest Jezus a Duch Święty przygotowuje nam tam miejsce. Podkreślił, że wiara dla chrześcijanina to zbyt mało, żeby pokochać Boga i człowieka, potrzebny jest nam dar miłości i prawdy, który również otrzymujemy podczas chrztu.

     Ksiądz biskup życzył nam otwartości na Ojca, Syna i Ducha Świętego, którego bardzo potrzebujemy a otrzymaliśmy też w sakramencie bierzmowania. Oby Duch Święty przygotowywał świątynie Bogu samemu w nas.

     Po Eucharystii złożyliśmy sobie życzenia i zasiedliśmy przy śpiewie kolęd do wspólnego stołu.

Zdjęcia w zakładce Galeria


Wieczór Chwały Ciechanowiec 2014

     W dniu 07.12.2014 o godz. 18 odbył się w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu długo oczekiwany ,,Wieczór Chwały”, który poprowadziła Wspólnota Jednego Ducha z Siedlec wraz z opiekunem duchownym ks. Tomaszem Bielińskim. Organizatorami tego wydarzenia była wspólnota Odnowy Duchu Świętym ,,Emmanuel”.

     Myślą przewodnią tego uroczystego spotkania modlitewnego było wprowadzenie zgromadzonych uczestników w klimat radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa, jako naszego Zbawiciela i spotkanie się z Nim, w tym szczególnym czasie adwentu. Wszystkie modlitwy zmierzały ku temu, abyśmy świadomie, godnie i radośnie przygotowali się na przeżywanie tego adwentowego czasu. Razem ze Wspólnotą Jednego Ducha, która inicjowała modlitwę przyzywaliśmy mocy Ducha Świętego i ogłaszaliśmy Jego zwycięstwo nad naszymi niemocami i tym wszystkim co nas ogranicza, aby potem w jednym Duchu z całym kościołem oddawać chwałę Jezusowi obecnemu pośród nas.

     W tematykę oczekiwania na przyjście Pana wpisała się pantomima przedstawiona przez młodzież z grupy teatralnej, ukazująca najczęstsze sposoby zwodzenia przez złego ducha. Finałem tej scenki było przedstawienie Pana Jezusa, który stoi u drzwi każdego serca i kołacze. Następnie aktor, który wcielił się w główną rolę opowiedział swoją historię, jak to Pan Bóg pukał do jego serca i dotknął swoją miłością i napełnił tak obficie, że mógł podzielić się nią z najbliższymi.

     W konferencji ks. Tomasz zwrócił uwagę na to, jak należy przygotować się do świąt, aby nie powtarzać sloganu ,,święta, święta i poświatach” i aby każdego dnia w naszym sercu było Boże Narodzenie. Ukazał różnicę między urodzinami, które obchodzimy co roku, stając się o rok starszymi, a narodzinami dziecka, które gdy przychodzi na świat zmienia całe nasze życie i funkcjonowanie rodziny. Przestrzegał nas, abyśmy nie ulegli światowej reklamie, nadmiernych zakupach i prezentach. Zachęcał do stanięcia w takiej dyspozycji serca, aby Pan Jezus mógł się prawdziwie narodzić w naszych sercach i już tam pozostał, a wtedy wszystko się zmieni.

     I trwaliśmy na modlitwie adoracyjnej po której otrzymaliśmy błogosławieństwo i za wszystkie łaski dziękowaliśmy radosnymi pieśniami.

tn_Wjd005 tn_Wjd037 tn_Wjd043


SŁOWO BOŻE

28.01.2016

J 15,12-17 Orędzie: Pan Jezus wzywa nas do przyjaźni ze sobą i wzajemnej miłości.


21.01.2016

J 15, 1-11 Orędzie: Pan Jezus wzywa nas do jedności, wytrwałości i zjednoczenia z Nim.


14.01.2016

Mt 5,43-48 Orędzie: Pan Jezus pragnie nas doskonalić w miłości, która przejawia się również w miłości do nieprzyjaciół.


07.01.2016

1J 4, 7-11 Oredzie: Bóg wzywa nas do wzajemnej miłości, której źródłem jest On sam.


12.11.2015

Ef 1,15-19a Orędzie: Pan Jezus wzywa nas do mądrości i głębszego poznania Jego samego.


15.10.2015

1 Kor 16,13-16 Orędzie: Pan Bóg wzywa nas do wzajemnego trwania w wierze i umacniania się oraz i ducha służby.


08.10.2015

J 13,12-17 Orędzie: Pan Jezus wzywa nas abyśmy nawzajem umywali sobie nogi.


01.10.2015

Łk 11,27-28 Orędzie: Pan Bóg wzywa nas do czerpania wzoru z Maryi abyśmy tak jak Ona zasłuchiwali się i zachowywali Słowo Boże.


24.09.2015

Kol 1, 9-14 Adoracja


15.09.2015

Mt 7, 7-11 Orędzie: Pan Jezus wzywa nas do wytrwałej i pełnej wiary modlitwy.


08.09.2015

Jr 29,11-14a Orędzie: Pan Bóg zapewnia nas,  że ma dobre zamiary względem naszej wspólnoty i wzywa  do modlitwy i szukania Go całym swym sercem.


05.05.2015

Dz 16,25-31 Orędzie: Pan Jezus wzywa nas dziś do oddawania Jemu chwały. On pragnie uwalniać nas z naszych kajdan i niemocy.


21.04.2015

Łk 24, 13-35 Orędzie: Pan Jezus zachęca nas do radości paschalnej i do komunii z Bogiem i ludźmi.


14.04.2015

Mk 16, 9-14 Orędzie: Zmartwychwstały Pan zachęca nas do trwania w wierze.


07.04.2015

J 20,11-18


24.03.2015

Lb 21,4-9 Orędzie: Pan Bóg ostrzega nas przed szemraniem i narzekaniem w trudach życia. On pragnie,  abyśmy częściej wpatrywali się w Chrystusowy krzyż, gdyż w nim jest życie.


17.03.2015

1 Kor 1, 17-24 Orędzie: Pan Jezus zachęca nas do umiłowania nauki krzyża i do stawania w jej obronie.


10.03.2015

Syr 2, 1-6 Orędzie: Pan Bóg zachęca nas abyśmy Mu zaufali ilekroć spotykają nas trudne doświadczenia i przylgnęli do Niego.


03.03.2015

Ef 5, 15-20 Orędzie: Pan Jezus wzywa nas do zbadania własnego postępowania oraz uwielbiania Boga i dziękowania Mu za wszystko


24.02.2015

Adoracja: Iz 58, 9-11


17.02.2015

Mt 22, 34-40 Orędzie: Pan Jezus przypomina nam o najważniejszym przykazaniu, które zawiera sie w miłości Boga i bliźniego


10.02.2015

Ps 133 Orędzie: Pan Bóg chce abyśmy radowali się z daru wspólnoty


03.02.2015

Łk 15, 1-7 Orędzie: Pan Jezus pragnie nas zapewnić o swojej trosce o każdą i każdego z nas. i Doznaje  szczególnej radości z odnalezienia tych, którzy się pogubili.


27.01.2015

J 10,7-16 Orędzie: Pan Jezus jako dobry Pasterz ukazuje nam bramę do Ojca.


20.01.2015

Wj 33,12-17 Orędzie: Dziś Pan Bóg  mówi do nas,  że zna nas po imieniu, czyli bardzo osobiście i jest nam łaskawy oraz jest z nami w każdej sytuacji życia.


13.01.2015

Iz 42,6-7 Orędzie: Pan Bóg przypomina nam o naszym powołaniu i wzywa do głoszenia Dobrej Nowiny.


30.12.2014

Łk 2,1-20 Orędzie: Pan Jezus zaprasza nas do oddawania Mu chwały, jako naszemu Zbawicielowi wraz z chórami aniołów i pastuszków.


16.12.2014

Adoracja: So 3, 14-17


09.12.2014

Ap 22, 11-17 Pan Jezus zachęca nas do czujności i dobrego przygotowania się na Jego Przyjście.


02.12.2014

J 1,35-39 Pan Jezus zachęca nas do tego abyśmy zobaczyli gdzie mieszka i pozostali u niego.


25.11.2014

Adoracja Ap 3,17-33


18.11.2014

J15, 18-21 Pan Jezus przypomina nam, że jesteśmy Jego wybranymi dziećmi, a nienawiść i prześladowania od  świata są  tylko potwierdzeniem, że należymy do Niego.


11.11.2014

Łk 6,27-32 Pan Jezus wzywa nas do większej miłości – miłości nieprzyjaciół.


04.11.2014

1P 1, 13-16 Pan Bóg wzywa nas do życia w świętości.


28.10.2014

Adoracja J 6, 26-35


21.10.2014

Rz 15,1-6 Pan Jezus wzywa nas do miłowania naszych bliźnich miłością, która pochodzi od Niego.


14.10.2014

1 Tes 5,5-11 Pan Jezus zapewnia nas, że jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi, ale jednocześnie wzywa nas do czujności i troski o siebie nawzajem.


07.10.2014

Mt 5,13-16 Pan Jezus wzywa nas do prawdziwe chrześcijańskiego życia i dawania konkretnego świadectwa.


30.09.14

J 4,4-23 Pan Jezus wzywa nas do rewizji życia


23.09.14

Adoracja  Mt 14,13-21


16.09.14

2 Tm1, 6-9  Pan Jezus wzywa nas do mężnego głoszenia Ewangelii mimo różnych trudów i przeciwności.


09.09.14

Łk 5, 3-11 Pan Jezus zachęca nas do bezgranicznego zaufania Mu i pójścia za Nim.


X lecie Wspólnoty ,,EMMANUEL”

          Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w dn. 08.06.2014 była szczególnym świętem dla Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Emmanuel” istniejącej przy parafii Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu. Tego dnia obchodziła ona jubileusz 10-lecia swego istnienia. W wigilię Zesłania Ducha Świętego członkowie wspólnoty zgromadzili się przed Najświętszym Sakramentem tak jak Apostołowie wraz z Maryją by oczekiwać nowej Pięćdziesiątnicy i wypraszać potrzebne dary i charyzmaty dla siebie i dla Kościoła. W niedzielę nasza wspólnota gościła w dworku myśliwskim przy Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym całej naszej diecezji. Cieszyliśmy się bardzo z obecności na tym spotkaniu wszystkich naszych kapłanów na czele z ks. dziekanem Tadeuszem Kryńskim. Był również ks. Andrzej Witerski – koordynator Odnowy w Duchu Świętym diecezji drohiczyńskiej. Na to spotkanie przybyła najmłodsza wspólnota z Hodyszewa, która wyłoniła się z naszej wspólnoty wraz z opiekunem o. Jackiem Zakrzewskim. Była nasza wspólnota matka „Dobry Pasterz” z Bielska Podlaskiego, która nas przed 10-laty ,,zrodziła’’, oraz wspólnoty z Hajnówki, Sokołowa Podlaskiego i Węgrowa. Tego dnia w dniach jedności i miłości utworzyliśmy jedną wielką rodzinną wspólnotę. Po powitaniu, zawiązania wspólnoty i modlitwie uwielbienia i dziękczynienia zasiedliśmy do wspólnego świętowania przy syto zastawionym stole, pełnym ciast, sałatek, wędlin, owoców, które przygotowaliśmy wspólnotowo we własnym zakresie. Nie zabrakło też piwa jałowcowego, które smakowało wyśmienicie. W trakcie spotkania była pokazana prezentacja z życia wspólnoty na przestrzeni 10 lat. Podzieliliśmy się tym, czym zajmuje się nasza wspólnota, były świadectwa i ułożona na tę okoliczność piosenka o naszej wspólnocie. Kulminacją była Msza św. z modlitwą dziękczynną za 10 lat istnienia wspólnoty „Emmanuel” oraz w koncelebrze Msza św. z modlitwą o uzdrowienie, którą poprowadził ks. Andrzej Witerski. To wydarzenie wpisało się w naszą historię i na długo pozostanie w pamięci. Otrzymaliśmy wiele prezentów, a wśród nich szczególny od ks. Dziekana, otóż dostaliśmy zaproszenie na pielgrzymkę do Kodnia i zapowiedziany bigos.

          Nasze serca przepełnia radość i wdzięczność Bogu za tak wiele łask, które na nas spłynęły tego dnia. CHWAŁA PANU!!!

Zdjęcia w zakładce Galeria


XIX OGÓLNOPOLSKIE CZUWANIE ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM W CZĘSTOCHOWIE

           Jak co roku w trzeci weekend maja tj. w dniach 16-17.05.2014 r. odbyło się w Częstochowie XIX Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym. Hasłem tegorocznego czuwania było „PRZEZNACZYŁEM WAS, ABYŚCIE SZLI I OWOC PRZYNOSILI”. Pierwszy dzień spotkania przeznaczony był dla liderów i animatorów grup Odnowy. Odbył się w hali „Polonia” gdzie gromadził ok. 1,5 tys. Uczestników. Z naszej wspólnoty na tym spotkaniu były Jadzia, Asia i Alicja. Na sobotę, na spotkanie otwarte przybyły jeszcze Ania z synem, Kasia z Ulą i Lucynka z Tereską. W piątek pierwszą konferencję wygłosił ks. Marian Rajchel, doświadczony egzorcysta diecezji przemyskiej. W swym nauczaniu podkreślił współistnienie dobra i zła na świecie. Przemawiając do zgromadzonych przypominał, że wybór między dobrem i złem należy do każdego z nas. Nieszczęściem jest fakt, że człowiek często wybiera zło, kierując się myśleniem, że dobro jest nieszkodliwe, a ze złem natomiast trzeba się liczyć, bo może nam zaszkodzić. Następnie była adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadził ks. Artur Adamczak, dyrektor domu rekolekcyjnego w Żarach. Zwrócił szczególną uwagę na lenistwo i wygodę, jakie wkradają się w serce człowieka. W czasie modlitwy prosił Pana Jezusa, aby nas leczył z egoizmu i pychy, abyśmy weszli na drogę nawrócenia i przemiany życia. Aby w ten sposób utwierdzać innych w wierze. Podobne kwestie poruszył w homilii podczas Mszy św. ks. bp Józef Górzyński, w której wzywał, abyśmy przyoblekli się w proste gesty miłości, zwykłą dobroć i budowanie dobrych relacji we wspólnotach. Biskup podkreślił znaczenie jedności we wnętrzu kościoła, gdyż ona jest wyznacznikiem, czy autentycznie jesteśmy uczniami Jezusa. O tym, że najlepsze zawsze jest przed nami w swej konferencji mówił ks. Andrzej Grefkowicz, warszawski egzorcysta, wieloletni członek Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym. W swej wypowiedzi przedstawił trzy etapy w życiu chrześcijanina. Pierwszy etap buntu, gdzie człowiek doświadczając różnych trudności życiowych ma wrażenie, że Pan Bóg rzuca mu kłody pod nogi, a gdy się już z tym upora, robiąc krok w wierze przechodzi do drugiego etapu, by pójść w nieznane. W trzecim etapie otwiera się na Boży plan i przechodzi do realizacji w swoim życiu.

Sobotnie spotkanie na Wałach Jasnej Góry zgromadziło ogromną rzeszę członków i sympatyków Odnowy Charyzmatycznej. Pierwszą konferencję wygłosił ks. Sławomir Płusa, koordynator Odnowy w Duchu Świętym diecezji radomskiej, członek Krajowego Zespołu Koordynatorów. W swoim wystąpieniu wyjaśnił co to znaczy być ochrzczonym Duchem Świętym i ogniem . Zachęcił zebranych do służby darami i charyzmatami jakie otrzymujemy od Ducha Świętego w codziennym życiu. Natomiast ks. Artur Sepioła -Dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji w Gliwicach opierając się na Słowie Bożym z listu do Koryntian „ Biada mi gdybym nie głosił ewangelii” przekonywał wszystkich, zarówno duchownych jak i świeckich, że jest to naszym podstawowym obowiązkiem. Tylko autentyczne świadectwo wiary i osobisty przykład może skutecznie poruszyć ludzkie serca i doprowadzić innych do spotkania z Jezusem. Wszyscy ci, którzy tego dnia trwali na modlitwie, pod gołym niebem w nieustannych strugach deszczu mogli wykazać się świadectwem wiary, które na długo pozostanie w pamięci. Oprawę muzyczną podczas dwu dni spotkania zapewnił nam zespół Mocni w Duchu z Łodzi.

Mimo fatalnej pogody wśród zebranych na błoniach Jasnej Góry panowała wielka radość. Około północy przemoknięci do suchej nitki wróciliśmy do domów.